Tillid gennem etik, privacy og sikkerhed

IT-Branchens mærkesager 2021

Tillid gennem etik, privacy og sikkerhed

Et digitalt Danmark bygger på tillid, og at vi alle kan føle os trygge. Samtidigt kan en tilgang til digitalisering, der bygger på etik og privacy, i endnu højere grad blive en dansk styrke.​

Derfor kæmper vi for et løft af it-sikkerheden og for en tilgang til digitalisering, der tager udgangspunkt i etik og privacy.

Vores indsats for 2021

  • Bidrage aktivt til regeringens arbejde med en ny strategi for Cyber- og Informationssikkerhed, samt bidrage til regeringens arbejde i Cybersikkerhedsrådet 
  • Arbejde for øget awareness om sikkerhedstrusler samt støtte arbejdet med at forbedre sikkerheden hos danske virksomheder, borgere og myndigheder, bl.a. ved at støtte arbejdet med ny mærkningsordning for digital ansvarlighed samt arbejdet i regeringens nye virksomhedsforum for it-sikkerhed 
  • Arbejde for øget samarbejde og videndeling om sikkerhedshændelser- og trusler både internt i det offentlige og i offentligt/privat samarbejde
  • Fokusere på at gribe relevante EU-initiativer om it-sikkerhed, herunder fortsat fokus på håndtering af Schrems II dommen

Læs om vores øvrige 8 mærkesager her.

Hvis du vil vide mere

Arbejdet med dataetik er forankret i vores tre udvalg: digitalt erhverv, it-sikkerhed og den gode brugeroplevelse (UX).

Kontakt Sif Neldeborg, hvis du vil vide mere om vores etiske arbejde, og Martin Jensen Buch, hvis du har spørgsmål eller input vedr. cybersikkerhed og arbejdet i it-sikkerhedsudvalget.