Her er de relevante udvalg du kan deltage i, hvis du vil være med til at sikre privacy og sikkerhed:

Udvalget for it-sikkerhed – se medlemmer og indsats
Juridisk udvalg – se medlemmer og indsats

Politisk udfordring

Danmark har historisk set et fantastisk datagrundlag især i det offentlige. Hertil kommer a vores digitale samfund skaber stadig flere data og digitale spor.

Rigtigt anvendt er data en guldgrube og en uudtømmelig kilde til bl.a. nye og bedre services og tjenester i den private sektor og bedre forebyggelse og behandling i den offentlige sektor.

Samtidigt er vi både som private borgere, virksomheder og offentlige institutioner stadig mere sårbare over for misbrug af vores data eller brud på datasikkerheden.

Der ligger derfor en stor og kontinuerlig opgave i at finde balancen mellem den gode og hensigtsmæssige anvendelse af data og privatlivsbeskyttelsen.

EU´s persondataforordning er et vigtigt og ambitiøst skridt på vej mod fokus på bedre databeskyttelse i virksomheder og i det offentlige. Men de nye regler vil for de fleste virksomheder medføre store omkostninger i såvel intern som ekstern arbejdskraft. Det er afgørende at forordningen implementeres fleksibelt – så vi ikke drukner i rigide krav – og specifikt – så virksomhederne ikke er i tvivl om, hvordan kravene skal forstås.

Der er brug for en stor indsats i form af information, rådgivning og konkrete guides med henblik på at støtte omverdenen i forståelsen og efterlevelsen af databeskyttelsesreglerne.

Vores indsats for privacy og sikkerhed i 2018

  • Fortsat massiv indsats vedr. implementering af persondataforordningen. Følge og påvirke både arbejdet med vejledninger og datatilsynets praksis, og virksomhederne og de offentlige myndigheders klargøren til de nye regler.
  • Indsats mod ubegrænset ansvar for leverandører i forlængelse af GDPR
  • Udvikle et branchekodeks for god skik ved henvendelser om sikkerhedshuller. Kodeks skal indeholde krav og forventninger til både leverandør og anmelder og være normsættende for branchen. 
  • Udarbejde et udspil med forslag til, hvordan det offentlige bedst kan understøtte cybersikkerhed i Danmark. Udspillet skal fokusere på Holistisk cybersikkerhed og følge op på Regeringens cybersikkerhedsstrategi.