Tillid gennem etik, privacy og sikkerhed

IT-Branchens mærkesager 2019

Tillid gennem etik, privacy og sikkerhed

Tillid gennem etik, privacy og sikkerhed

Et digitalt Danmark bygger på tillid, og at vi alle kan føle os trygge. Samtidigt kan en tilgang til digitalisering, der bygger på etik og privacy, i endnu højere grad blive en dansk styrke.​

Derfor kæmper vi for et løft af it-sikkerheden og for en tilgang til digitalisering, der tager udgangspunkt i etik og privacy.

Vores indsats for 2019

  • Sætte fokus på hvordan vi som branche kan arbejde med et dataetisk udgangspunkt for udvikling af nye digitale forretningsmodeller og it-løsninger​.

  • Bidrage til et styrket fællesskab om indsatsen for cybersikkerhed​.

  • Arbejde for et proaktivt og rådgivende tilsyn med data​.

Læs om vores øvrige 8 mærkesager her.

Hvis du vil vide mere

Arbejdet med dataetik er forankret i vores tre udvalg: digitalt erhverv, it-sikkerhed og den gode brugeroplevelse (UX).

Kontakt Sif Neldeborg, hvis du vil vide mere om vores etiske arbejde, og Martin Jensen Buch, hvis du har spørgsmål eller input vedr. cybersikkerhed og arbejdet i it-sikkerhedsudvalget.