Møde med Danmarks eneste cybersikkerhedsordfører

Digital infrastruktur, cyberkrig og massive underinvesteringer i it-sikkerhed var nogle af de emner, IT-Branchen diskuterede med Socialdemokratiets cybersikkerhedsordfører Annette Lind.

Møde med Danmarks eneste cybersikkerhedsordfører

Som det eneste parti på Christiansborg har Socialdemokratiet udnævnt en decideret cybersikkerhedsordfører. Et ordførerskab der håndteres af Annette Lind, og som udover at være medlem af flere relevante regeringsudvalg også er udenrigsordfører, næstformand i Nordisk Råd og stedfortræder i NATO’s parlamentariske forsamling.

Derfor gav det også rigtig god mening, at IT-Branchens it-sikkerhedsudvalg og Annette Lind havde sat hinanden stævne for at drøfte behovet for at styrke Danmarks cyberforsvar – bl.a. med udgangspunkt i IT-Branchens indspil til de politiske forhandlinger om udmøntning af National kompromis om dansk sikkerhedspolitik.

Vi skal kunne beskytte det digitale Danmark

Annette Lind startede mødet med at slå fast, at Cybersikkerhed er vigtigere end nogensinde, hvilket der var bred enighed om omkring bordet.

Derfor kom it-sikkerhedsudvalgets repræsentanter og Annette Lind i løbet af mødet også ind på flere områder, hvor det er vigtigt, at vi beskytter vores digitale infrastruktur og de digitale tjenester, som vi som virksomheder og borgere er blevet så afhængige af i det digitale Danmark.

Som et eksempel nævnte Annette Lind digitale betalingsløsninger i vores efterhånden kontantløse samfund.

Herudover centrerede samtalen sig naturligvis om den øgede risiko for cyberangreb mod Danmark, der følger af Ruslands invasion af Ukraine og den usikre sikkerhedspolitiske situation, vi i Europa befinder os i pt.

I den forbindelse drøftede man også den massive underinvestering, vi har haft i forhold til cybersikkerhed i Danmark. En underinvestering, der kompromitterer vores digitale bolværk mod ondsindede stater og cyberkriminelle, hvorfor der er behov for at tænke den digitale dimension ind i forsvarsligningen, når der inden længe skal forhandles om et kommende forsvarsforlig og udmøntningen af et øget forsvarsbudget.

Sådan kan vi styrke vores cyberforsvar

Samtalen kom også ind på Danmarks cybersikkerhedsniveau sammenlignet med andre lande. Danmark er flere gange kåret som det mest digitale land i Europa, men samtidig rangerer vi paradoksalt nok kun på en 32. plads på de internationale ranglister, når det kommer til cybersikkerhed – lige bag Kasakhstan.

Den høje digitaliseringsgrad kombineret med den lave sikkerhed gør Danmark til et oplagt mål for it-kriminelle.

Af forbedringspotentialer diskuterede man bl.a. behovet for en øget videndeling om cybersikkerhedstrusler og -hændelser. Derudover er der et behov for en større sammentænkning af vores cybersikkerhedsindsats på tværs af ressortområder og myndigheder i både stat, regioner og kommuner, når det gælder cybersikkerheden i vores kritiske, offentlige it-systemer.

Her mener IT-Branchen, at en centralisering af myndighedsansvaret kunne være et middel til at styrke robustheden i offentlige it-systemer og kritisk, national infrastruktur.

Samtidig er vi nødt til at se på den store kompetencemangel, der er i Danmark inden for cybersikkerhed. Her blev det på mødet drøftet, om en cyberlærlingeindsats kunne være vejen frem. Cyberlærlinge kan være én vej frem, men der skal flere og større indsatser til, hvis den store efterspørgsel efter cybersikkerhedsspecialister skal imødekommes.

Cybersikkerhed ER vigtigere end nogensinde, og det er heldigvis også et område, der er kommet højere på den politiske dagsorden.

IT-Branchen ser derfor også frem til at fortsætte dialogen med Socialdemokratiet og de øvrige relevante aftale- og forligspartier, så vi sikrer en bydende nødvendig og markant investering i Danmarks cyberforsvar som en del af det kommende forsvarsforlig.

Hvis du vil vide mere

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet, som udvalget for it-sikkerhed foretager sig, eller ønsker du aktivt at deltage i udvalgets arbejde, så ret henvendelse til IT-Branchens chefkonsulent, Troels Johansen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *