Første møde med digitaliseringsministeren

Det var et godt og konstruktivt første møde, som IT-Branchen holdt med den nye digitaliserings- og ligestillingsminister.

Første møde med digitaliseringsministeren
Natasha Friis Saxberg, adm. dir. i IT-Branchen og Marie Bjerre, digitaliserings- og ligestillingsminister

Flyttekasserne var endnu ikke pakket helt ud, da IT-Branchen som nogle af de første var inviteret forbi digitaliserings- og ligestillingsminister, Marie Bjerre, til en snak om det store og vigtige område, hun netop har fået ansvaret for.

Det hurtigt indkaldte møde, kun få dage efter hendes udnævnelse, og hele hendes konstruktive tilgang til tingene under mødet, viste en minister, som brænder for at komme i gang, og som vil i dialog med branchen allerede fra starten.

Alene den væremåde tegner rigtigt godt for det fokus, der er behov for på området og på tværs af ministerierne.

Vigtige emner kom på bordet

Samtalen drejede sig i begyndelsen da også om den vigtige men også svære rolle, der venter ministeren som digital indpisker på tværs af regeringen.

Bl.a. drøftede vi, hvordan digitalisering bør indtænkes som en del af løsningen i regeringens reformer f.eks. i forhold til sundhed. Men også indenfor klima og vores fælles forsvar er digitaliseringstilgangen afgørende.

Også vigtigheden af at få forhandlet en politisk aftale på plads om den digitaliseringsstrategi, som Digitaliseringspartnerskabet har bidraget til, blev diskuteret.

Der blev også tid til en god snak om, at den største barriere for Danmarks digitalisering: Manglen på kompetencer.

Her gav vi bl.a. udtryk for vores håb om, at den nye regering også vil genbesøge udflytningsaftalen i forhold til det loft over it-uddannelsespladser, som aftalen de facto har skabt i byerne og som betyder, at mange håbefulde og kvalificerede unge bliver afvist på deres drømmestudie.

Inklusion handler ikke kun om fravalg

IT-Branchen er helt enig med regeringen i, at der skal sættes mere fokus på digital inklusion, så der ikke dannes et digitalt A- og B-hold i Danmark.

Man skal bare passe på, at det ikke ender med et rent fokus på at kunne fravælge det digitale. Det handler i lige så høj grad om at sikre, at flere danskere kan og vil bruge de digitale løsninger.

Det handler f.eks. om:

  • At forbedre de digitale løsninger ved at fokusere på brugervenlighed, tilgængelighed, logik, sprog mv.
  • At forbedre danskernes kompetencer så man allerede i folkeskolen starter med en livslang digital læring
  • At gøre det nemmere at få hjælp af sine pårørende – uden det betyder umyndiggørelse

Vi må ikke glemme de ikke-digitale virksomheder

Samtidig skal vi også have inkluderet flere små og mellemstore virksomheder i den digitale fremtid.

Danske virksomheder rammes i stigende grad af cyberangreb og -kriminalitet, og der er derfor behov for, at vi styrker indsatsen for at hæve cybersikkerheden i virksomhederne, særligt hos SMV’erne.

Af konkrete initiativer kan der f.eks. arbejdes på:

  • At styrke videndelingen ml. offentlige og private aktører om aktuelle cybertrusler og -hændelser samt hjælp og rådgivning til håndtering af disse
  • At iværksætte en målrettet indsats for at hæve minimumssikkerhedsniveauet i SMV’erne via hjælp til D-mærkecertificering el. lign.
  • At sikre en effektiv dansk implementering af NIS2-direktivet og bl.a. etablere klare og konkrete anbefalinger fra myndighederne til virksomhederne.

Mere ligestilling og diversitet i it-branchen

Afslutningsvist berørte vi også ministerens rolle som minister for ligestilling. Her drøftede vi udfordringen med, at andelen af kvinder på it-studierne stadig ligger forholdsvist lavt og den manglende diversitet i it-branchen.

En sag IT-Branchen har arbejdet med siden 2007 med bl.a. netværk for kvinder i it, mentorordning og Coding Class, som skal sikre, at både piger og drenge får en tidlig introduktion til teknologi som en måde at arbejde kreativt og problemløsnede på.

Alt i alt var det et rigtigt positivt møde, og der er ingen tvivl om, at vi med Marie Bjerre har fået en minister, der har ambitioner for området.

I IT-Branchen værdsætter vi derfor også, at hun så tidligt tog initiativ til en god første dialog med branchen, og vi ser frem til at flyttekasserne bliver pakket ud og til at indgå i den videre dialog, så vi bedst muligt kan støtte op om regeringens digitale ambitioner.

Om digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre
Marie Bjerre er uddannet advokat, og er valgt ind for Venstre i 2019. Hun er tidligere klimaordfører, som IT-Branchen har haft to rundbordssamtaler med grøn teknologi, senest på Klimafolkemødet.

Efter endt uddannelse arbejdede hun som jurist i Bruxelles, advokat og advokatfuldmægtig i Aarhus og Aalborg. Ligesom hun undervejs har taget en masteruddannelse i Californien i USA i international jura.

I Venstre har hun tidligere været ordfører for klima, bæredygtighed, erhvervskat, SU og socialområdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *