IT-Branchen på Klimafolkemødet – Digitalisering skal accelerere grøn omstilling

Digitalisering skal ikke længere blot være en blind vinkel i den grønne omstilling. Det var hovedbudskabet fra Policy Board for Grøn Omstillings inspirationstur til Klimafolkemødet i Middelfart. Turen bød også på rundbordssamtale med klimaordfører, Marie Bjerre, fra Venstre.

IT-Branchens Policy Board for Grøn Omstilling tog sidste torsdag del i Klimafolkemødet, hvor bæredygtighed var nr. ét på dagsordenen. Dagen bød på netværk, spændende input til konkrete klimahandlinger og afsluttende middag på Hotel Sixtus med udsigt over Fænøsund.

Policy Boardet havde også sat Marie Bjerre, klimaordfører fra Venstre, i stævne til en diskussion om, hvordan digitalisering kan være med til at løse klimakrisen.

Marie Bjerre indledte mødet med at udtrykke stor interesse i at føre markedsdrevet klimapolitik med internationalt udsyn og med fokus på nødvendige, nationale investeringer i den grønne omstilling, men hun erkendte samtidig, at digitaliseringen fylder for lidt, når der diskuteres klimapolitik og -løsninger på Christiansborg.

Diskussionen kredsede om flere konkrete idéer, der ifølge policy boardet kan sætte ekstra fart på den grønne omstilling i Danmark.

Sådan kan vi sætte fart på den grønne omstilling i Danmark

Udnyt datacentres overskudsvarme

Danmarks mere end 60 datacentre bør indgå som en del af Danmarks energiforsyning. Desværre er det mindre end 10 pct. af datacentrene, der lige nu genanvender deres overskudsvarme.

Det er et enormt spild, særligt i disse energiknappe tider, for i stedet for bare at være et restprodukt kan overskudsvarmen indgå i energiforsyningen og via fjernevarmenettet være med til at varme titusindvis af husstande op.  

Lige nu er indsatsen for udnyttelse af datacenter-overskudsvarme til fjernvarme decentraliseret hos de enkelte kommuner og fjernvarmeværker, og det er ikke vejen frem, mente boardet.

Boardet efterspurgte en stærkere central politisk vision på dette område og behov for et stærkere samarbejde mellem kommuner, fjernvarmeværker og datacentre, så vi får foretaget de investeringer, der skal til for at fragte overskudsvarmen ud til de danske husstande.

Med den nuværende globale usikkerhed om energiforsyningen og stigende energipriser er der en stærkere business case end hidtil for udnyttelse af overskudsvarmen, og derfor bør der handles hurtigt på dette område.

Digitalisér Danmarks vand- og varmeforsyning

Der er et kæmpe energibesparingspotentiale i at få digitaliseret Danmarks vand- og varmeforsyning i højere grad, understregede policy boardet.

Hvis vi fx kan få realtidsdata om vandforbruget i offentlige bygninger, vil vi kunne udnytte flere af de muligheder, der ligger i ”smart building”-tankegangen og reducere vores ressourceforbrug. For at nå i mål med dette er vi dog nødt til at tilgængeliggøre vores forsyningsdata og sætte digitale målere op inden for for gas-, vand- og varmesektorerne, ligesom man kender det fra elsektoren.

Tiltag, som policy boardet håber, vil blive prioriteret i den politiske aftale om udmøntningen af Danmarks nye digitaliseringsstrategi, og som boardet opfordrede Marie Bjerre til at tage politisk handling på.    

Intelligente, digitale løsninger skal nedsætte energiforbruget i Danmarks bygninger

I forlængelse af drøftelsen om forsyningsdata og digitale målere, der bl.a. kan medvirke en bedre monitorering og et reduceret energiforbrug i bygninger, anbefalede boardet på mødet, at der generelt sættes markant ind på at gøre Danmarks bygninger mere digitale og smartere. Og her bør staten, som Danmarks helt store bygningsejer, gå forrest.

I EU er bygninger ansvarlige for 40 pct. af EU’s samlede energiforbrug og 36 pct. af drivhusgasudledningerne, og der er et kæmpe energieffektiviseringspotentiale i at drive bygningerne smartere vha. af teknologier som IoT, AI og smart building management systemer,

Et katalog med anbefalinger på vej fra policy boardet

Endelig kom rundbordssamtalen også omkring, hvordan vi styrker den cirkulære økonomi på it-området endnu mere, og hvordan udviklingen på dette område kan drives af en mere grøn efterspørgsel fra det offentlige.

Policy boardet ser frem til at fortsætte dialogen med Marie Bjerre om grønne digitaliseringsgevinster, og vil konkret følge på mødet ved at udarbejde og sende Marie Bjerre en oversigt de fem største, grønne potentialer i digitalisering og barrierer herfor, som der bør tages politisk hånd om

Skal du med Policy Boardet til klimamøde næste år?

IT-Branchens Policy Board for Grøn Omstilling arbejder for at skabe bedre rammevilkår for, at data og digitalisering kan understøtte den grønne omstilling af samfundet. Du kan læse mere om policy boardet her. Hvis du også vil være med i policy boardet, så tag kontakt til Troels Johansen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *