Digitalisering kan løse krisen i sundhedsvæsenet

Vores sundhedsvæsen er i akut krise. En væsentlig del af svaret bør være mere teknologi og digitalisering. Det var konklusionen i årets sidste møde i udvalget for sundheds-it.

Vores sundhedsvæsen er i knæ. Corona, vintersæson og sygeplejekonflikten udgør tilsammen the perfect storm, som truer vores sundhedsvæsen. Sådan formulerede Tommy Kjelsgaard, vicedirektør for Danske Regioner sundhedsvæsenets tilstand, da han var gæst til årets sidste udvalgsmøde i sundheds-it.

Udfordringen med sundhedsvæsenet er kompleks, og den kan ikke koges ned til et enkelt quick fix. Budskabet på mødet var dog, at teknologien indeholder flere løsninger, som kan afhjælpe sundhedsvæsenet her og nu.

En af de vigtigste udfordringer, som der er brug for at få styr på, er mangel på arbejdskraft. Her fortalte Tommy Kjelsgaard, at udfordringen kun vil blive større de kommende år – også efter corona. Det skyldes først og fremmest, at vi ser ind i en fremtid med flere ældre og multisyge, samt færre i den arbejdsdygtige alder til at løfte opgaven. Samtidig er der mange deltidsansatte i sundhedssektoren, et generelt højt sygefravær og alt for få til at løfte plejen af de syge og ældre.

Både på kort og længere sigte er det helt oplagt, at teknologier og digitale løsninger kan bidrage med løsninger på netop denne udfordring. Digitalisering kan giver mulighed for fleksible løsninger bl.a. i forhold til automatisering af rutineprægede opgaver. Det vil mindske tidspresset for personalet og koncentrere ressourcerne på de mere specialiserede opgaver. Sådan lød en af konklusionerne på årets sidste møde i sundhedsudvalget.

Løsninger er endnu vigtigere i fremtiden

Teknologi giver også sundhedspersonalet mulighed for en mere fleksibel arbejdsdag. Bl.a. kan møder mellem patienter og personale foregå virtuelt, hvilket kan spare tid for både personale og patient, i særdeleshed for udkørende personale.

Med videomøder kan man også bedre på tværs af landet få adgang til ekspertviden, hvilket især giver mening på områder som diagnosticering på patologiområdet, hvor der lige nu mangler ekspertviden.

Digitale løsninger kan ligeledes understøtte en forenkling eller automatisering af arbejdsgange. Ligesom det kan understøtte en øget grad diversitet og kvalitet i opgavevaretagelsen og sikre, at specialiserede opgaver kan udføres af flere faggrupper.

Når sundhedsvæsenet skal forebygge, så kan teknologien også hjælpe til. Fx i borgerrettede løsninger, hvor borgere kan søge viden, så de ikke i samme omfang behøver kontakt med sundhedsvæsenet.

Vi vil have et katalog fuld af løsninger

På baggrund af mødet vil IT-Branchen igangsætte en indsats, der skal fremhæve konkrete digitale løsninger, der kan være med til at løse sundhedsvæsenets akutte mangel på arbejdskraft.

Der findes allerede mange løsninger, som enten kun anvendes i dele af sundhedsvæsenet eller ikke anvendes optimalt. Gennem en simpel skallering af sådanne værktøjer kan sundhedsvæsenet tage et vigtigt skridt imod bedre anvendelse af den arbejdskraft, som er så stor i mangel i sundhedsvæsenet i dag.

Året, der gik bød på flere succeser

Mødet bød dog ikke kun på dialog med Danske Regioner, men var også en opsamling på og om de indsatser, udvalget har arbejdet med gennem hele året. Her er det muligt at finde flere succeser.

Udvalget havde bl.a. som vigtigt mål, at det ville bidrage til Regeringens digitaliseringspartnerskab. Her endte sundhedsdata med at få betydeligt fokus i den endelige rapport. Regeringen har nu afsat penge på finansloven til at implementere flere af anbefalingerne fra digitaliseringspartnerskabet, ligesom der også er afsat penge til mere åbne data, hvor udvalget har været med til at sætte et afgørende politisk aftryk.

Sundhedsudvalget har også gennem året bidraget med input til regeringens sundhedsreform, i forhold til hvordan digitalisering kan fremtidssikre sundhedsvæsenet. Det er et arbejde, som endnu ikke er færdigt og fortsætter ind i 2022.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet, som sundhedsudvalget foretager sig, eller ønsker du aktivt at deltage i udvalgets arbejde, så er du mere end velkommen til at tage fat i IT-Branchens chefkonsulent, Martin Jensen Buch.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *