Udvalget for Sundheds-IT

Vær med i Udvalget for Sundheds-IT og få viden og netværk med hjem. Kontakt Martin Jensen Buch, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

Digital sundhedsplatform

Udvalgets formål

At arbejde for at forbedre og effektivisere sundhedsvæsenet gennem digitalisering. Et formål der fremmes via et konkurrencepræget hjemmemarked præget af stabile og attraktive rammevilkår, der tiltrækker investeringer i innovation og muliggør en stadigt stigende eksport.

Afgørende er bl.a. en offentlig efterspørgsel efter innovative sundheds-IT løsninger, og løsninger der understøtter samarbejde på tværs af sektorer.

Faste aktiviteter

 • Forbedre og effektivisere sundhedsvæsenet gennem digitalisering.
 • Synliggøre potentialet i deling af sundhedsdata internt i det offentlige såvel som private aktører og debattere, hvordan deling kan ske og med hvilken samfundseffekt.
 • Understøtte at det offentlige efterspørger innovative løsninger, som skaber sammenhæng på tværs af sektorer.
 • Fremme et konkurrencepræget marked præget af stabile og attraktive rammevilkår, der tiltrækker investeringer i innovation og muliggør en stadigt stigende eksport.
 • Bringe branchens holdninger og videnspersoner i spil på større danske sundhedsevents samt arrangere møder med beslutningstagere fra regionerne og andre relevante kunder.

Årets indsatsområder

 • Udarbejde et indspil til regeringens kommende sundhedsaftale, med fokus på hvordan digitalisering kan være med til at fremtidssikre vores sundhedsvæsen og understøtte regeringens ønsker om øget lighed, nærhed og sammenhæng.
 • Arbejde for at sundhedsdata, herunder borgernes egne data, i højere grad kan anvendes til at understøtte øget teknologianvendelse og kunstig intelligens i sundhedsvæsenet.
 • Arbejde for at det fælles målbillede for it-infrastruktur i sundhedsvæsenet kvalificeres og konkretiseres, så det bedre tager hensyn til leverandørernes ønsker og mulighed for eksport

Hvem er med i udvalget?

 • Freddy Lykke, Sirenia – Formand
 • Allan Juhl, Emento
 • Anders Ovesen, IGT Technology
 • Andreas Rask Lundsgaard, Pentia
 • Birgit Grøsfjeld, Cerner
 • Brian Fangel, CGI
 • Caroline Erup Widriksen, aPureBase
 • Claus Balslev, NNIT
 • David Lange, Fujitsu
 • Ejner Kabel, Capgemini
 • Freddy Christensen, Novax
 • Freddy Nielsen, Sektor Media
 • Flemming Pregaard, HP Inc Danmark ApS
 • Helle Iversen, Nine
 • Henrik Jespersen, Systematic
 • Henrik Wieland, DXC Technology
 • Jacob Heuch, Capgemini
 • Jakob Svejgaard, EG
 • Jakob Sørensen, Getinge Cetrea
 • Karina Hansborg-Sørensen, Atea
 • Kenneth Mikkelsen, IQVIA
 • Kirsten Nørholm Rasmussen, Cetrea
 • Lars Møller, Max Manus
 • Lars Kornerup Sørensen, KMD
 • Lars Vejlgaard, SAS Institute
 • Lorette Bagi Pedersen, Atea
 • Mads Mikkelsen, Practio
 • Mads Nauntofte, Oracle
 • Michael Frank Christensen, EG
 • Morten Bo Jørgensen, Dell
 • Morten Have, Nobly
 • Musta Elbahi, Dell
 • Niels Blinkenberg Federspiel, Atea
 • Peder Burgaard, Atea
 • Peter Skov, Microsoft
 • Sune Perlman, Cisco
 • Thomas Baun, Incendium
 • Thomas Bogelund Lynge, Cambio
 • Thomas Koefoed, Netcompany
 • Thomas Lethenborg, Monsenso
 • Tine Bjergegaard, SAS Institute
 • Martin Jensen Buch, IT-Branchen