Udvalget for Sundheds-IT

Vær med i Udvalget for Sundheds-IT og få viden og netværk med hjem. Kontakt Martin Jensen Buch, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

Digital sundhedsplatform

Udvalgets formål

At arbejde for at forbedre og effektivisere sundhedsvæsenet gennem digitalisering. Et formål der fremmes via et konkurrencepræget hjemmemarked præget af stabile og attraktive rammevilkår, der tiltrækker investeringer i innovation og muliggør en stadigt stigende eksport.

Afgørende er bl.a. en offentlig efterspørgsel efter innovative sundheds-IT løsninger, og løsninger der understøtter samarbejde på tværs af sektorer.

Faste aktiviteter

 • Forbedre og effektivisere sundhedsvæsenet gennem digitalisering.
 • Synliggøre potentialet i deling af sundhedsdata internt i det offentlige såvel som private aktører og debattere, hvordan deling kan ske og med hvilken samfundseffekt.
 • Understøtte at det offentlige efterspørger innovative løsninger, som skaber sammenhæng på tværs af sektorer.
 • Fremme et konkurrencepræget marked præget af stabile og attraktive rammevilkår, der tiltrækker investeringer i innovation og muliggør en stadigt stigende eksport.
 • Bringe branchens holdninger og videnspersoner i spil på større danske sundhedsevents samt arrangere møder med beslutningstagere fra regionerne og andre relevante kunder.

Årets indsatsområder

 • Påvirke regeringens kommende sundhedsaftale, med input til hvordan digitalisering kan skabe et sammenhængende og fremtidssikret sundhedsvæsen 
 • Bidrage til debatten om hvordan øget digitalisering kan være med til at modarbejde den store ulighed i forhold til sundhed i Danmark 
 • Arbejde for at sundhedsdata, herunder borgernes egne data, i højere grad kan anvendes til at understøtte øget teknologianvendelse og kunstig intelligens i sundhedsvæsenet. 

Hvem er med i udvalget?

 • Freddy Lykke, Sirenia – Formand
 • Allan Juhl, Emento
 • Anders Ovesen, IGT Technology
 • Andreas Rask Lundsgaard, Pentia
 • Anna Adelöf Kragh, Venzo
 • Birgit Grøsfjeld, Cerner
 • Brian Fangel, CGI
 • Caroline Erup Widriksen, aPureBase
 • Claus Balslev, NNIT
 • Claus Bo Mikkelsen, Accenture
 • Christiane Rudolph, Trustworks
 • Ejner Kabel, Capgemini
 • Freddy Nielsen, Sektor Media
 • Flemming Pregaard, HP Inc Danmark ApS
 • Helle Iversen, Nine
 • Henrik Jespersen, Systematic
 • Jacob Heuch, Capgemini
 • Jacob Glasdam, MedWare
 • Jakob Svejgaard, EG
 • Jakob Sørensen, Getinge Cetrea
 • Jesper Kirkholm Madsen, Atea
 • Karen Skjerbæk Jørgensen, Trifork
 • Kenneth Mikkelsen, IQVIA
 • Kim Trosti, 2021.ai
 • Kirsten Nørholm Rasmussen, Cetrea
 • Kirstine Rosenbeck Gøeg, Rosenbeck Informatics
 • Lars Kornerup Sørensen, KMD
 • Lars Vejlgaard, SAS Institute
 • Lene Lund Andersen, Atea
 • Michael Frank Christensen, EG
 • Morten Bo Jørgensen, Dell
 • Morten Have, Nobly
 • Musta Elbahi, Dell
 • Nicolai Lassen, InnoSocial
 • Niels Blinkenberg Federspiel, Atea
 • Peder Burgaard, Atea
 • Peter Skov, Microsoft
 • Simon Bagger, Genau & More
 • Sune Henriksen, Sectra
 • Sune Perlman, Cisco
 • Susanne Niss Møller, Novax
 • Søren Gershøj, Max Manus
 • Svend Oldenburg, Charlie Tango A/S
 • Thomas Baun, Incendium
 • Thomas Bogelund Lynge, Cambio
 • Thomas Koefoed, Netcompany
 • Thomas Lethenborg, Monsenso
 • Tine Bjergegaard, SAS Institute
 • Martin Jensen Buch, IT-Branchen
 • Sofie Karoline Jensen, IT-Branchen