Udvalget for Sundheds-IT

Vær med i Udvalget for Sundheds-IT og få viden og netværk med hjem. Kontakt Martin Jensen Buch, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

Digital sundhedsplatform

Udvalgets formål

At arbejde for at forbedre og effektivisere sundhedsvæsenet gennem digitalisering. Et formål der fremmes via et konkurrencepræget hjemmemarked præget af stabile og attraktive rammevilkår, der tiltrækker investeringer i innovation og muliggør en stadigt stigende eksport.

Afgørende er bl.a. en offentlig efterspørgsel efter innovative sundheds-IT løsninger, og løsninger der understøtter samarbejde på tværs af sektorer.

Faste aktiviteter

 • Forbedre og effektivisere sundhedsvæsenet gennem digitalisering.
 • Synliggøre potentialet i deling af sundhedsdata internt i det offentlige såvel som private aktører og debattere, hvordan deling kan ske og med hvilken samfundseffekt.
 • Understøtte at det offentlige efterspørger innovative løsninger, som skaber sammenhæng på tværs af sektorer.
 • Fremme et konkurrencepræget marked præget af stabile og attraktive rammevilkår, der tiltrækker investeringer i innovation og muliggør en stadigt stigende eksport.
 • Bringe branchens holdninger og videnspersoner i spil på større danske sundhedsevents samt arrangere møder med beslutningstagere fra regionerne og andre relevante kunder.

Årets indsatsområder

 • Gribe sundhedsreformens digitale muligheder
  • Udvalget vil følge arbejdet med implementering af regeringens reform af sundhedsvæsenet og arbejde for, at digitalisering fortsat bliver prioriteret og fører til den nødvendige modernisering af sundhedsvæsenet.
 • Ny teknologi, nye muligheder
  • Udvalget vil samle og formidle gode eksempler fra fx USA og Kina: Er der lavthængende frugter og hvordan kan de anvendes i dansk kontekst?
  • Flere steder eksperimenteres der med anvendelse af ny teknologi i sundhedsvæsenet. Udvalget vil arbejde for at fremhæve de gode eksempler og beskrive mulighederne forbundet med øget anvendelse.
 • Sundhedsdata
  • Udvalget vil udarbejde indspark til debat om anvendelse af sundhedsdata og anvendelse af borgernes egne data.
  • Fokus på, hvordan dataanvendelse kan understøtte verdensmålene og gøres på en forsvarlig dataetisk måde.

Hvem er med i udvalget?

 • Freddy Lykke, Sirenia – Formand
 • Allan Juhl, Emento
 • Andreas Rask Lundsgaard, Pentia
 • Anne Mette Bang, Cambio
 • Birgit Grøsfjeld, Cerner
 • Brian Fangel, CGI
 • Caroline Erup Widriksen, aPureBase
 • Christian Storm, Cisco
 • Claus Balslev, NNIT
 • David Lange, Fujitsu
 • Ejner Kabel, Capgemini
 • Freddy Christensen, Novax
 • Flemming Pregaard, HP Inc Danmark ApS
 • Helle Iversen, Accenture
 • Henrik Jespersen, Systematic
 • Henrik Wieland, DXC Technology
 • Jacob Heuch, Capgemini
 • Jakob Svejgaard, EG
 • Jonas Nilsen, Practio
 • Kenneth Mikkelsen, IQVIA
 • Kirsten Nørholm Rasmussen, Cetrea
 • Lars Møller, Max Manus
 • Lars Kornerup Sørensen, KMD
 • Lars Vejlgaard, SAS Institute
 • Mads Nauntofte, Oracle
 • Michael Frank Christensen, EG
 • Morten Bo Jørgensen, Dell
 • Morten Have, Nobly
 • Musta Elbahi, Dell
 • Niels Blinkenberg Federspiel, Atea
 • Peder Burgaard, Atea
 • Peter Skov, Microsoft
 • Søren Stakemann, Getinge Cetrea
 • Thomas Koefoed, Netcompany
 • Thomas Lethenborg, Monsenso
 • Tine Bjergegaard, SAS Institute
 • Martin Jensen Buch, IT-Branchen