Udvalgets formål

At arbejde for at forbedre og effektivisere sundhedsvæsenet gennem digitalisering. Et formål der fremmes via et konkurrencepræget hjemmemarked præget af stabile og attraktive rammevilkår, der tiltrækker investeringer i innovation og muliggør en stadigt stigende eksport.

Afgørende er bl.a. en offentlig efterspørgsel efter innovative sundheds-IT løsninger, og løsninger der understøtter samarbejde på tværs af sektorer.

Faste aktiviteter

 • Forbedre og effektivisere sundhedsvæsenet gennem digitalisering.
 • Synliggøre potentialet i deling af sundhedsdata internt i det offentlige såvel som private aktører og debattere, hvordan deling kan ske og med hvilken samfundseffekt.
 • Understøtte at det offentlige efterspørger innovative løsninger, som skaber sammenhæng på tværs af sektorer.
 • Fremme et konkurrencepræget marked præget af stabile og attraktive rammevilkår, der tiltrækker investeringer i innovation og muliggør en stadigt stigende eksport.
 • Bringe branchens holdninger og videnspersoner i spil på større danske sundhedsevents samt arrangere møder med beslutningstagere fra regionerne og andre relevante kunder.

Årets indsatsområder

 • Gribe sundhedsreformens digitale muligheder
  • Udvalget vil følge arbejdet med implementering af regeringens reform af sundhedsvæsenet og arbejde for, at digitalisering fortsat bliver prioritet og fører til den nødvendige modernisering af sundhedsvæsenet.
 • Ny teknologi, nye muligheder
  • Udvalget vil samle og formidle gode eksempler fra fx USA, Kina: Er der lavthængende frugter og hvordan kan de anvendes i dansk kontekst.
  • Flere steder eksperimenteres med anvendelse af ny teknologi i sundhedsvæsenet. Udvalget vil arbejde for at fremhæve de gode eksempler og beskrive mulighederne forbundet med øget anvendelse.
 • Sundhedsdata
  • Udvalget vil udarbejde indspark til debat om anvendelse af sundhedsdata og anvendelse af borgernes egne data.
  • Fokus på, hvordan dataanvendelse kan understøtte verdensmålene og gøres på en forsvarlig dataetisk måde.

Hvem er med i udvalget?

 • Freddy Lykke, Sirenia – Formand
 • Allan Juhl, Emento
 • Andreas Rask Lundsgaard, Pentia
 • Anne Mette Møller, Netplan
 • Anne Mette Bang, Cambio
 • Birgit Grøsfjeld, Cerner
 • Brian Fangel, CGI
 • Caroline Erup Widriksen, aPureBase
 • Claus Balslev, NNIT
 • Claus Holm, Cisco Systems Danmark
 • David Lange, Fujitsu
 • Dorte Sandholdt Carstens, DSI-Next
 • Freddy Christensen, Novax
 • Flemming Pregaard, HP
 • Helle Iversen, Accenture
 • Henrik Jespersen, Systematic
 • Henrik Kjær, Cisco Systems Danmark
 • Henrik Wieland, DXC Technology
 • Jacob Gliemann Larsen, BridgeIT
 • Jesper Andersen, EG
 • Jonas Nilsen, Practio
 • Kenneth Mikkelsen, IQVIA
 • Kirsten Nørholm Rasmussen, Cetrea
 • Lars Møller, Max Manus
 • Lars Kornerup Sørensen, KMD
 • Lars Vejlgaard, SAS Institute
 • Morten Bo Jørgensen, Atea
 • Morten Bremild, Anyware Solutions
 • Morten Have, Nobly
 • Niels Blinkenberg Federspiel, Atea
 • Peter Mortensen, Microsoft
 • Søren Stakemann, Getinge Cetrea
 • Thomas Lethenborg, Monsenso
 • Tine Bjergegaard, SAS Institute
 • Martin Jensen Buch, IT-Branchen