Den eneste konstant er evig forandring

Med både en global pandemi, krigen i Ukraine, eksploderende energipriser, forhøjede renter og rekord i inflationen, er det ikke kriser, der har manglet. Måske er det et tegn på, at vi skal vænne os til en verden, hvor den eneste konstant er evig forandring.

Den eneste konstant er evig forandring

Af Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen

Som branche har vi længe været vant til at håndtere de evige skift, og vi har historisk været rigtigt gode til hele tiden at tilpasse os den foranderlige verden omkring os.

Den tilgang har været med til ikke bare at give branchen vækst, men har også styrket både erhvervslivet og det offentliges produkter og services over mange år.

Spørgsmålet er bare, om vi kan fortsætte med at være en branche i næsten konstant vækst, når evigt usikre tider bliver den nye normal, og hvor antallet af forandringer blot accelererer?

Det kan vi kun, hvis vi både ledelsesmæssigt, teknologisk og politisk holder os på forkant med udviklingen.

Fra forandringsledelse til forandringsledere

Selvom forandringer er en vigtig del af it-branchens DNA, er hastigheden, antallet og dens impact støt stigende.

Vi må nok erkende, at de evige forandringer bliver den nye normal, og at det vil kræve en helt ny ledelsesdisciplin.

Traditionelt set har forandringsledelse handlet om processer og værktøjer, og hvor man ofte lidt på bagkant har prøvet at finde svar på ”Hvad og hvorfor det skete?”. Og hvor det måske langt hen ad vejen handlede om at minimere forandringseffekten mere end at bruge den forretningsmæssigt.

Den tilgang dur bare ikke, når forandringen er konstant. For uanset hvor dygtig du er som leder, kan du ikke selv styre alle forandringerne omkring dig.

I en dynamisk verden i evig bevægelse, handler det derfor i højere grad om at geare organisationen og klæde medarbejderne på til at kunne gribe forandringerne strategisk. Det kræver klar og tydelig ledelse.

Derfor håber jeg også, at vi i 2023 vil se mindre forandringsledelse, og langt flere forandringsledere. For jer får vi for alvor brug for i fremtiden.

Nye teknologier banker på

Det er ikke kun i virksomhederne og i branchen, der er sket meget det seneste år. Det er også gået stærkt på den teknologiske front, hvor vi i 2022 for alvor så begyndelsen til en ny teknologisk æra.

Det helt store samtaleemne har nok været kunstig intelligens og ikke mindst ChatGPT, og hvordan generative AI’er bliver fremtidens kreative skabere og problemløsere.

De fleste har vænnet sig til at outsource sin hukommelse til en søgemaskine, men med ChatGPT har vi nu fået en decideret spørgemaskine med alle de muligheder og udfordringer, det bringer med sig.

De mange imponerende AI-løsninger, sætter dog også en tyk streg under vigtigheden af, at vi skal fortsætte den vigtige diskussion om, hvordan man fremadrettet skelner mellem det kunstige og det menneskabte – og hvem der træffer den endelige beslutning om hvad.

I slutningen af 2022 skete der også noget andet teknologisk banebrydende. Denne gang på dansk jord.

Som de første i verden lykkedes det forskere på Niels Bohr Instituttet og DTU at skabe en kvantekrypteret videosamtale, som ikke kan hackes.

Det kommer til at sætte en helt ny standard for fremtidens cybersikkerhed, og vi kan med rette være enormt stolt over, at det netop var det danske kvante community, der var først. For det viser endnu engang, hvor langt fremme vi rent faktisk er som land mht. fremtidens teknologier.

Alt sammen teknologier vi som virksomhed og leder bliver nødt til at forholde os til. Ikke bare i forhold til at vurdere et eventuelt markedspotentiale og forretningsstrategi omkring dem, men også i forhold til de trusler og etiske dilemmaer sådanne teknologier medfører.

Et politisk nybrud

Med den nye regering, er der er sket et historisk brud med den klassiske rød/blå blokpolitik, og samtidig har Danmark for første gang fået en decideret it-minister med eget ministerium, som vi mødtes med få dage efter hendes tiltrædelse.

Det lyder umiddelbart rigtigt fornuftigt, at noget så vigtigt som it og digitalisering bliver samlet under én minister. Men vi er lidt bekymrede for, om den nye minister har fået rammerne til med pondus og indflydelse for alvor at kunne gøre Danmarks digitale ambitioner til virkelighed.

Men uanset hvordan ministerens afsæt er, så kan hun være helt sikker på, at vi som branche vil gøre alt for at støtte og hjælpe hende til at blive en succes, og vi ser derfor frem til at fortsætte dialogen med både hende og hendes ministerium.

En stærkere brancheforening

Også i IT-Branchen er der sket gode forandringer. I løbet af 2022 fik vi sagt velkommen til 163 nye medlemmer, og vi repræsenterer nu knap 800 virksomheder.

Vores medlemsvirksomheder repræsenterer over 88.000 ansatte. Det er en fordobling siden 2020, der er i tråd med vores strategi om at vækste både blandt de små og de allerstørste virksomheder.

At vi er så store og repræsenterer et så stærkt og bredt felt af medlemmer sikrer, at vi hele tiden får ny inspiration og energi til vores mærkesager og events, og at vi samlet står stærkt for at forbedre rammerne for vores branche, så vi kan sikre væksten mange år fremover.

Tak for jeres stærke engagement!

  • Adm. direktør

    Natasha Friis Saxberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *