Branchen i tal – Omsætning

Stigende omsætning i it-branchen

Omsætningen i it-branchen endte i 2019 på 239 mia. kr., hvilket var en stigning på 4,3% i forhold til 2018.

I 3. kvartal 2020 omsatte danske it- og televirksomheder for 63,3 mia. kr., hvilket er en forbedring på 3,1% i forhold til 3. kvartal 2019, hvor omsætningen lå på 61,4 mia. kr.

Omsætningen har, bortset fra et lille fald i 2013, været støt stigende. Faktisk er omsætningen siden 2009 steget med 70,3 mia. kr., hvilket svarer til en vækst på 41,6% på 11 år.

Forskel i underbrancherne

Ser man på underbrancherne indenfor it, er det stadig it-konsulenter, engroshandel og telekommunikation, der står for størstedelen af branchens omsætning.

Rekord med eksporten

It-branchen eksporterede i 2019 for 76,4 mia. kr., hvilket var en stigning på 11,0% i forhold til 2018. Dermed har den danske it-branchen aldrig eksporteret for mere, end den gjorde i 2019.

De gode takter er også fortsat i 3. kvartal 2020, hvor eksporten endte på 20,6 mia. kr., hvilket svarer til, at 32,5% af branchens samlede omsætning nu kommer fra eksport af danske it-løsninger.

Det er især i forhold til engroshandel (32,4 mia. kr. i 2019) og konsulentydelser (23,7 mia. kr. i 2019) at den danske it-branche eksporterer til andre lande.