Branchen i tal – Omsætning

Stigende omsætning i it-branchen

Omsætningen i it-branchen endte i 2020 på 248,4 mia. kr., hvilket var en stigning på 3,3% i forhold til 2019.

I 4. kvartal 2020 omsatte danske it- og televirksomheder for 62,8 mia. kr., hvilket er en forbedring på 3,7% i forhold til 4. kvartal 2019, hvor omsætningen lå på 60,6 mia. kr.

Omsætningen har, bortset fra et lille fald i 2013, været støt stigende. Faktisk er omsætningen siden 2009 steget med 80,0 mia. kr., hvilket svarer til en vækst på 47,5% på 11 år.

Forskel i underbrancherne

Ser man på underbrancherne indenfor it, er det stadig it-konsulenter, engroshandel og telekommunikation, der står for størstedelen af branchens omsætning.

Rekord med eksporten

It-branchen eksporterede i 2020 for 81,6 mia. kr., hvilket var en stigning på 5,6% i forhold til 2019. Dermed har den danske it-branchen aldrig eksporteret for mere, end den gjorde i 2020.

De gode takter ses også i 4. kvartal 2020, hvor eksporten endte på 20,7 mia. kr., hvilket svarer til, at 32,9% af branchens samlede omsætning nu kommer fra eksport af danske it-løsninger.

Det er især i forhold til engroshandel (32,4 mia. kr. i 2019) og konsulentydelser (23,7 mia. kr. i 2019) at den danske it-branche eksporterer til andre lande.