Branchen i tal – Omsætning

Stigende omsætning i it-branchen

Omsætningen i it-branchen endte i 2021 på 283,4 mia. kr., hvilket var en stigning på 13,8% i forhold til 2020.

I 4. kvartal 2021 omsatte danske it- og televirksomheder for 72,7 mia. kr., hvilket er en forbedring på 14,4% i forhold til 4. kvartal 2020, hvor omsætningen lå på 63,5 mia. kr.

Omsætningen har, bortset fra et lille fald i 2013, været støt stigende. Faktisk er omsætningen siden 2009 steget med 114,5 mia. kr., hvilket svarer til en vækst på 67,8% på 12 år.

Forskel i underbrancherne

Ser man på underbrancherne indenfor it, er det stadig it-konsulenter, engroshandel og telekommunikation, der står for størstedelen af branchens omsætning.

Rekord med eksporten

It-branchen eksporterede i 2021 for 101,7 mia. kr., hvilket var en stigning på 24,6% i forhold til 2020. Dermed har den danske it-branchen aldrig eksporteret for mere, end den gjorde i 2021.

De gode takter ses også i 4. kvartal 2021, hvor eksporten endte på 30,0 mia. kr., hvilket svarer til, at 41,2% af branchens samlede omsætning nu kommer fra eksport af danske it-løsninger.

Det er især i forhold til engroshandel (45,6 mia. kr. i 2021) og konsulentydelser (29,8 mia. kr. i 2021) at den danske it-branche eksporterer til andre lande.