Hvad er den gode brugeroplevelse?

Wikipedia beskriver brugeroplevelsen, user experience, brugercentreret design, human first design og andre lignende definitioner, som noget der omfatter en persons adfærd, indstilling og følelser omkring brugen af et bestemt produkt, system eller service.

“Brugeroplevelse inkluderer det praktiske, eksperimentelle, følelsesmæssig, meningsfyldte og værdsatte aspekt af menneske/computer-interaktion og -produktejerskab. Yderligere inkluderer det en persons opfattelse af systemaspekter som nytte, brugervenlighed og effektivitet. Brugeroplevelse kan betragtes som subjektiv i sin natur i den grad at det drejer sig om individuel opfattelse og tanker med hensyn til systemet. Brugeroplevelse er dynamisk dersom det konstant modificeres over tid. Dette sker på grund af ændret omstændigheder for brugen og ændringer til det individuelle system, så vel som en bredere brugskontekst i hvilken det evt. kan forefindes.” – Wikipedia

Det betyder den gode brugeroplevelse (UX) for virksomheder og organisationer.

Den gode brugeroplevelse eller User eXperience, UX, som kælenavn, handler om at levere services der møder brugernes behov og skaber positive følelser. Vi lever i en tid hvor vi har bevæget os fra at interagere med personer til at vi nu i høj grad foretager os handlinger uden at være i kontakt med andre mennesker digitalt. Det kræver at vi husker hvad der skaber tillid, gennemsigtighed og glæde når vi eksempelvis handler, udveksler goder eller søger information i det digitale rum. Nogle vil mene at der er stor forskel på hvordan vi gjorde tingene før den digitale tidsalder og efter den digitale tidsalder for alvor gik i luften med eks. digital post og e-handel. Andre vil mene at ‘det digitale’ eller digitaliseringen altid blot er et middel som ændrer sig over tid og at det i sidste ende er vigtigst at fokusere på hvordan den menneskelige hjerne oplever behov og opfyldelse af behov.

Ikke desto mindre er det i den digitale tidsalder super vigtigt at vide hvad vi vil skabe med det digitale. Vi mener derfor at vi skal bruge teknologi til at skabe bedre brugeroplevelser. Den omfattende digitalisering af vores samfund, og dertil også automatisering gennem maskine-læring og selv-lærende algoritmer, skal bruges til at skabe bedre opfyldelse af behov og bedre forståelse af behov i samfundet.

Sådan arbejder vi med den gode brugeroplevelse (UX) og strategisk user experience.

Hvordan finder du ud af hvilken brugeroplevelse din forretning eller organisation skaber for brugere, medarbejdere eller kunder? Det kan digitale værktøjer fortælle dig i samspil med god fornuft og indsigt i hvordan vi mennesker tænker. At bruge tid på at kortlægge og arbejde strategisk med brugeroplevelser eller kunderejser som nogen kalder det, kræver kompetencer som de fleste virksomheder har eller kan få ganske nemt. Det handler om sund fornuft og om at bruge data aktivt, i mødet med brugere, medarbejdere eller kunder. Hvis der ikke er fokus på at ‘kende’ den brugeroplevelse som du som virksomhed eller organisation leverer, vil I typisk heller ikke være særligt modne i brug af data til at forbedre forretningen. En sund virksomhed eller organisation har tal på sin forretning og sine interaktioner. I en digital virkelighed er det oftest helt umuligt for os mennesker at rumme alle de ‘touch-points’ vi har med brugere, kunder og medarbejdere.

Når vi taler om den gode brugeroplevelse hos IT-Branchen handler det om at promovere strategisk arbejde med at skabe den gode brugeroplevelse. Vi ved at det kan betale sig for virksomheder og organisationer at arbejde målrettet med at forbedre oplevelsen for deres kunder, medarbejder og brugere. Men hvordan kommer man i gang? Og hvad nu hvis man har knap tid og ikke så meget erfaring med at forbedre kundeservice og produkter og services i tæt samspil med dem der bruger det?

Sådan forklarer du UX til ledelsen: Få styr på business casen

Som brancheforening faciliterer vi erfaringsudveksling og inviterer dem der er lykkes ind og dele deres guldkorn. Måden vi gør det på er ved at fremhæve gevinsterne ved at arbejde strategisk med at levere en god brugeroplevelse. Vi gør det i et sprog som både ledelsen og de andre du skal have ombord i projektet kan forstå med vores events: Sådan forklarer du UX til ledelsen.

Som medlem af IT-Branchen kan du deltage i vores udvalgsarbejde.

Hvis du ikke er medlem af IT-Branchen, hører vi også gerne fra dig, hvis du har brug for inspiration til at forklare UX til ledelsen eller tale om hvordan man indkøber it-løsninger med fokus på den gode brugeroplevelse.

Kontakt mig og hør mere.