38 digitale initiativer viser en regering i digital topform

Regeringens digitale strategi indeholder 38 initiativer, der skal sikre Danmarks fremtidige vækst. Og mange af initiativerne er som taget ud af IT-branchens ønskeliste for, hvordan vi skal skabe mere vækst gennem digitalisering og brug af teknologi.

På trods af at Danmark på mange områder er et meget digitaliseret land, kunne man for nyligt læse, at der er ved at danne sig et digitalt A- og B-hold i erhvervslivet.

52 procent af de danske virksomheder havde ifølge Danmarks Statistik en lav eller meget lav digitaliseringsgrad, mens blot 10 procent havde en høj digitaliseringsgrad.

”Over halvdelen af de danske virksomheder har brug for hjælp til at blive mere digitaliserede, hvis vi skal indfri det kæmpe erhvervspotentiale, der er i Danmark. Lykkedes vi ikke med det, vil det betyde tabte arbejdspladser og mindre vækst i hele landet,” siger Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

Boston Consulting Group peger bl.a. på, at digitaliseringen netto kan skabe 150.000 flere fuldtidsjob og øge dansk BNP med mere end 200 mia. kr. frem mod 2020.

Hjælp i virksomhedernes hverdag

Mange virksomheder ved også godt, at de kan forbedre deres bundlinje ved at digitalisere hele eller dele af deres forretning. Men det kniber med at komme i gang.

”Virksomhederne ved ofte ikke, hvor de skal starte. Og selv om de gjorde, mangler de medarbejderne med de rette kompetencer til at kunne køre en sådan proces. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne får al den hjælp, som de kan,” udtaler Birgitte Hass.

IT-Branchen har selv anbefalet regeringen, at det offentlige skal hjælpe især SMV’erne med overblik, guides og sparring i forhold til de digitale muligheder. Og de anbefalinger bliver nu til virkelighed. Med programmet, SMV:Digital, lancerer regeringen nemlig en mulighed for, at virksomhederne kan søge hjælp og tilskud til at digitalisere deres forretning.

Sidste år foreslog IT-Branchen også, at dygtige digitale talenter skulle bruges langt mere aktivt i erhvervslivet. Også det bliver en realitet.

”Det er positivt, at regeringen nu vil starte en mentorordning for ledelserne i de små og mellemstore virksomheder, så de kan få styrket deres digitale kompetencer. For det er her, forandringen skal starte, hvis virksomhederne skal rykke,” siger Birgitte Hass.

Mere uddannelse

Kompetenceudfordringen findes ikke kun på ledelsesniveauet, og det er ingen hemmelighed at der mangler it-kompetencer på alle fronter. Regeringen har f.eks. selv fremskrevet, at der kommer til at mangle 19.000 it-specialister allerede om ca. 10 år.

Med den nye strategi fra regeringen bliver der heldigvis sat større fokus på at løse problemet. Man ønsker bl.a. at øge optaget på de videregående uddannelser, så der kommer 10.000 flere STEM-uddannelser på 10 år ligesom man starter et 4-årigt forsøgsprogram vedr. obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen.

Selvom det er det helt rigtige indsatsområde, kan der være brug for yderligere tiltag, mener IT-Branchen.

”Selvom regeringen har sat et meget ambitiøst og godt mål omkring at øge optaget på de videregående STEM-uddannelser, er det sandsynligvis ikke nok i forhold til det reelle behov. Så man bliver også nød til at gøre en målrettet indsats for udenlandsk arbejdskraft samt fokusere på at opkvalificere de eksisterende medarbejdere, hvis vi skal dække efterspørgslen,” siger Birgitte Hass.

Digitalt Hub for kunstig intelligens, IoT og Big Data

Danmark skal i den grad være med på første bølge, når de nye digitale teknologier skyller ind over os. Men vi skal som land ikke bare skrive digitale visioner og sætte mål, vi skal også tage de nye teknologier i praktisk brug.

Derfor er det nye initiativ vedrørende et Digitalt Hub Danmark, der etableres som et offentligt-privat partnerskab på tværs af virksomheder, myndigheder, brancheorganisationer, universiteter mv., også særdeles velkomment.

Blot skal vi passe på, at det Digitale Hub ikke kommer til at operere effektivt og operationelt.

”Det kan være svært at invitere de nye forretningsmodeller og teknologier indenfor, så vi er meget begejstrede for, at regeringen vil etablere det Digitale Hub med fokus på matchmaking mellem etablerede virksomheder, iværksættere og andre aktører. Vi bidrager meget gerne til arbejdet,” udtaler Birgitte Hass.

En god pakke der skal støttes op om

Alt i alt er IT-Branchen begejstrede for regeringens udspil, der på stort set alle initiativer rammer plet. Men der er brug for yderligere initiativer og støtte, hvis Danmark skal flytte sig i et globalt kapløb.

”Regeringen har lyttet til erhvervslivet og branchens input, og det er der kommet en stærk og ambitiøs plan ud af. Men det er ikke nok, hvis vi vil være en reel digital frontløber. Derfor skal vi allerede nu tænke på, hvad next step skal være og beslutte, hvad vi også kan gøre for at hjælpe især virksomhederne i gang med at implementere ny teknologi,” slutter Birgitte Hass.

Står det til IT-Branchen, skal de kommende årlige digitale topmøder derfor også bruges til agilt at videreudvikle strategien – og ikke blot som en form for projektopdatering.

Her kan du læse hele Strategien for Danmarks digitale vækst.
Er du nysgerrig på, hvad IT-Branchen arbejder med af politiske mærkesager, så kan du læse om dem her.