Skrigende mangel på it-kompetencer i fremtiden

Med regeringens netop offentliggjorte kortlægning, bliver der nu sat tal på den enorme it-kompetencemangel, som Danmark vil opleve frem til 2030. Heldigvis er det også en kortlægning, der giver uddannelserne mulighed for at tilpasse sig efterspørgslen.

Der mangler i dag allerede over 3.000 it-specialister, med specifikke kompetencer og 42% af virksomhederne i Danmark har af samme grund haft svært ved at besætte it-specialiststillinger. En mangel der i 2015 tvang hver tredje it-virksomhed til helt at opgive at besætte ledige it-stillinger.

”Regeringen forventer, at der i 2030 vil mangle 19.000 it-specialister. Manglen på kompetencer er en bombe ikke bare under it-branchen men under hele den digitale omstilling af samfundet, som er vejen til vækst,” siger Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

Manglen på it-kompetencer går ud over Danmarks konkurrenceevne og vækst. Allerede i dag udskyder 42.9 pct. af it-virksomhederne videreudvikling og innovation fordi der mangler folk, jf. IT-Branchens årlige undersøgelse, IT-Barometeret.

”Selv om vi har den største produktion af it-dimittender nogensinde oplever vi, at danske it-virksomheder har svært ved at rekruttere de rigtige it-kompetencer. Der skal være bedre match mellem udbud og efterspørgsel efter it-kompetencer,” fortæller Morten Rønne, Forbundssekretær i Prosa.

Derfor er det også en vigtigt og efterspurgt kortlægning, der nu offentliggøres. Den tydeliggør, at det er nødvendigt at arbejde målrettet for og skabe incitamenter til, at langt flere fremadrettet får en it-uddannelse. Men også, at der skal langt større fokus på, at sikre et bedre match mellem uddannelserne, efteruddannelse og erhvervslivets behov.

En samlet strategi for Danmarks digitale kompetencer
”Kortlægningen viser, at der er kompetencer, der ikke findes i tilstrækkelig grad på arbejdsmarkedet i dag. Denne efterspørgsel understreger vigtigheden af, at man investerer i uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne og samtidig målretter dem virksomhedernes behov. Det er den bedste medicin mod mangel på it-kompetencer”, siger Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd i IDA.

Mindre end 5% af kompetenceudviklingsaktiviteten på it-arbejdsmarkedet sker ved en uddannelsesinstitution, viser den seneste undersøgelse af efter-/videreuddannelsesaktiviteten blandt it-professionelle lavet af bl.a. PROSA og IDA.

”En af uddannelsesinstitutionernes væsentligste opgaver, er at give aktuelle og opdaterede kompetencer til arbejdsstyrken, det er derfor katastrofalt at institutionerne er så fraværende som undersøgelsen viser,” udtaler Morten Rønne, Prosa.

Kortlægningen viser bl.a. en øget efterspørgsel efter webprogrammering, cloud, big data og dataanalyser – ligesom kompetencer indenfor digitale fremstillings- og produktionsteknikker vil blive eftertragtede i erhvervslivet.

”IT er et meget dynamisk felt, og der er brug for, at der er stor agilitet både i uddannelser og efteruddannelserne, hvis de skal følge med efterspørgslen,” siger Morten Thiessen, IDA.

IT-Branchen, Prosa og IDA anbefaler derfor, at der etableres en samlet strategi for Danmarks digitale kompetencer og at Nationalt IT-Kompetence Board løbende monitorere kompetencebehovet og komme med anbefalinger på tværs af undervisning, uddannelse og efteruddannelse.

”Vi er midt i en digital omstilling af vores samfund og der er brug for en samlet strategi for Danmarks digitale kompetencer – fra folkeskolen til it-uddannelser og efteruddannelse,” siger Birgitte Hass, IT-Branchen.

Du kan læse regeringens kortlægning her.