IT-Branchen matcher it-virksomheder med kommunernes udfordringer

Til IT-Branchens Kommunale Digitale Inspirationsdag i Næstved gav otte it-leverandører, deres bud på, hvordan de 17 tilmeldte kommuner kan løse deres udfordringer med mangel på arbejdskraft.

Eksisterende teknologi kan frigive 2.000 medarbejdere i hjemmeplejen

70 tilmeldte og repræsentanter fra 17 forskellige kommuner var i sidste uge mødt op på for at blive inspireret til, hvordan eksisterende teknologi kan frigøre hænder og sikre god service i kommunerne.

Kommunernes udfordringer

Vi lever i en tid, hvor vi heldigvis bliver ældre og ældre. Der vil i 2040 være en fordobling af de ældste ældre på +80 år, og i 2030 vil vi se en fordobling af borgerne med kroniske sygdomme.

Hvis man kombinerer de fakta med den udprægede mangel på arbejdskraft i kommunerne, står det klart, at teknologiske løsninger er vejen frem. Vi har i IT-Branchen estimeret, at man kan alene på skærmbesøg i hjemmeplejen og på digital genoptræning af borgerne i eget hjem, vil kunne frigøre 1100-1300 årsværk i den kommunale sektor.

På dagen beskrev Lars Borg, Teamleder for IT og Digitalisering i Næstved Kommune, desuden, hvordan medarbejderne i det daglige arbejde oplever udfordringer med at drive de fællesoffentlige, fælleskommunale og lokale digitale projekter med de begrænsede ressourcer, som en kommune nu engang har.

I det daglige virke har it-leverandørerne derfor en afgørende rolle i ”at spille kommunens implementering god” og hjælpe dem med at realisere gevinsterne af digitaliseringsprojekterne.

På IT-Branchens kommunale digitale inspirationsdage matcher vi – af blandt andet den årsag – afprøvede løsninger, som it-virksomhederne allerede har, med de udfordringer, som kommunerne står med.

Lysten og motivationen er allerede i kommunerne

På dagen var også KL – Kommunernes Landsforening – repræsenteret. Marie Aggerstrøm Hansen, Specialkonsulent, præsenterede erfaringer fra KL´s Teknologipartnerskab – bl.a. at kommunerne har udfordringer med at skalere de digitale succeser til andre dele af forvaltningerne. Der er til gengæld udpræget succes med at afprøve teknologierne i mindre prøveforløb og en høj grad af lyst og motivation.

I KL’s Teknologipartnerskab deler 33 kommunerne deres viden om implementering af teknologi med hinanden ligesom de kan få konkret konsulenthjælp til implementering og gevinstrealisering. Særligt tre teknologier er på dagsordenen i partnerskabet:

 • Skærmbesøg
 • Digital træning
 • Automatisering/AI.

På dagen havde IT-Branchen derfor matchet de tre emner med otte leverandører af netop denne type velfærdsteknologi. Leverandørerne var:

 • Semaphor med deres videoløsninger, der især udmærkede sig ved at være open source, så løsningerne nemt kan integreres til kommunens allerede eksisterende systemer.
 • Triton med deres AI-baseret agent Anni. Anni kan lytte med på borgerens samtale, når de ringer ind til borgerservice og kan hurtigt kan regne ud, hvordan medarbejderen bedst hjælper borgeren – herunder præcis hvad man skal sige til borgeren i de enkelte situationer.
 • Omilon, som også frigør tid ved hjælp af talegenkendelse, som kan omformes til skrift og integreres i og mellem systemer.
 • Selfback, som laver digital træning af ryggen via deres app.
 • Teton.Ai som sammen med Næstved Kommune har vundet den fællesoffentlige Digitaliseringspris for deres Teton One. Teton.Ai er et AI-baseret system, som monitorerer de ældre på plejehjem med genkendelse af mønstre, så man kan hjælpe borgerne meget bedre og samtidig kan dimensionere arbejdsstyrken mere præcist og dermed frigøre hænder.
 • IQVIA. Et forskningsprojekt, der har til hensigt via AI at finde mønstre i data og på baggrund heraf foretage tidlig opsporing af sygdom. Med IQVIA er der potentiale til at spare indlæggelser og ressourcer samt ikke mindst øge kvaliteten af borgeres liv.
 • Aktio.Ai har fokus på brug af AI til automatisering af processer rundt om aktindsigter. Aktio.Ai kan hjælpe med at indsamle materiale til aktindsigter fra mange forskellige kilder og sørge for, at der ikke udsendes personfølsomme oplysninger med aktindsigten.
 • Hugin FiNDR. En løsning, der forebygger indlæggelser ved brug af eksisterende data. Alt sammen til gavn for borgeren og sundhedspersonalet, så de kan dimensionere deres indsats over for borgerne bedst muligt.

I IT-Branchen siger vi tak for en i den grad inspirerende dag i dejligt solskinsvejr, flotte rammer på Rønnesbæksholm og med stor spørgelyst blandt de deltagende. Du kan se hele programmet for dagen her.

Hvad er en Kommunal Digital Inspirationsdag?

Kommunerne står konstant overfor et krav om effektivisering og udvikling til glæde for borgerne. IT-Branchen ønsker på denne baggrund at styrke dialogen om innovative digitaliseringsprojekter – til fælles glæde og inspiration. Derfor afholder vi løbende Kommunale Digitale Inspirationsdage sammen med kommuner rundt om i Danmark.

Følg med på vores event-side for at se den næste inspirationsdag.  

Skal du være med næste gang?

Vil du, som virksomhed med på den næste inspirationsdag eller vil du som kommune afholde en? Tag fat i vores regionalchefer:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *