Gode takter i den nye finanslov – Nu venter vi på strategien

Med øgede investeringer til både iværksættere og kvanteteknologien ser det ud som om, at regeringen endelig sætter en retning for Danmarks fremtid. Men vi mangler stadig at se en decideret strategi.

Gode takter i den nye finanslov – Nu venter vi på strategien

Den netop offentliggjorte finanslov viser gode takter på enkelte vigtige områder som iværksætteri og kvanteteknologi. Desværre venter vi stadig på regeringen i forhold til Danmarks fremtidige digitale strategi og hjælpen til SMV’er reduceres.

Du kan læse hele forslaget til finanslov her.

Flere penge til iværksætteri

Regeringen afsætter 1,5 mia. kr. til iværksættermiljøet frem mod 2027. Beløbet afsat til iværksættere er femdoblet i forhold til de 300 mio. kr. som blev lovet i forbindelse med regeringsgrundlaget.

”Vi har nogle virkeligt seje iværksættere i Danmark, og dem skal vi have flere af, og de skal helst også vokse sig store i Danmark. Ingen tvivl om at det er en svær opgave, så det er helt afgørende, at regeringen kommer ind i kampen og nu vil satse 1,5 mia. kr. på at få skabt de bedste rammer for iværksætterne,” siger Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen og fortsætter:

“Der er ikke noget quick-fix. Men vi skal arbejde meget mere med vores kultur og risikovillighed kombineret med en styrket adgang til kapital bl.a. gennem pensionsselskaberne, så vi i langt højere grad får skabt og fastholdt endnu flere danske vækstiværksættere i Danmark.”

Stor satsning på kvanteteknologi

Regeringen har lanceret første del af deres kvantestrategi for forskning og udvikling, og der er afsat ca. 200 mio. kr. årligt til denne del. Anden del af kvantestrategi vil omhandle erhvervslivet, og der er afsat 50 mio. kr. årligt. Dvs. en samlet satsning på ca. 250 mio. kr. årligt til kvanteområdet.

“Det er helt afgørende, at vi investerer i fremtidens teknologier. Det er derfor meget positivt, at regeringen satser massivt på at bygge et stærkt økosystem for kvanteteknologi op i Danmark både inden for forskning og for erhvervslivet. Jeg er slet ikke i tvivl om, at kvanteteknologi bliver en ny dansk styrkeposition – så det er rigtigt set, at vi skal accelerere vores indsats nu,” udtaler Natasha Friis Saxberg.

Færre penge til at digitalisere SMV’er

SMV:Digital, der hjælper små og mellemstore virksomheder med at omstille sig digitalt med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser, går fra en bevilling på 38,3 mio. kr. i 2023 til 24,4 mio. kr. i 2024. Dermed får 13,9 mio. kr. mindre i finansloven, hvilket ærgrer IT-Branchen.

“SMV:Digital virker og har allerede hjulpet rigtig mange danske virksomheder ud over den digitale rampe. Men vi er langt fra i mål, og det ærgrer mig derfor, at indsatsen nu beskæres. Vi mangler stadig at løfte mange SMV’er digitalt, så der er brug for at vi fastholder momentum, ikke at vi letter foden fra speederen.”

Venter stadig på Danmarks digitale strategi

Danmark har siden 2020 har været uden digitaliseringsstrategi. Regeringens Digitaliseringspartnerskab afleverede ellers sine anbefalinger tilbage i oktober 2021 med forslag til en lang række væsentlige digitale indsatser, men en endelig strategi blev aldrig forhandlet på plads.

Både indenfor digitale kompetencer, udnyttelsen af data og anvendelsen af ny teknologi, er Danmark i overhængende fare for at sakke bagud i forhold til andre lignende lande, der i langt højere grad formår at skubbe på den digitale udvikling.

”Vi har siden 2020 ventet på en ny digitaliseringsstrategi. Det er ærgerligt, at regeringen ikke har brugt ventetiden på at finde flere midler. Vi får svært ved at løfte det fulde digitale potentiale, og indhente det digitale efterslæb, vi har oparbejdet på grund af de seneste års passivitet,” siger Natasha Friis Saxberg.

IT-Branchen mener, at der er brug for politisk enighed om en ambitiøs digitaliseringsstrategi, der sætter en retning for Danmarks digitalisering og sikrer, at vi kan gribe de digitale muligheder, så vi i Danmark kan bevare vores førerposition.

IT-Branchen følger aktivt de kommende forhandlinger

Med regeringens forslag til finanslov for 2024, er der nu lagt op til intense forhandlinger mellem partierne i løbet af efteråret. De forhandlinger følger IT-Branchen naturligvis tæt.

”Det er vigtigt, at man på tværs af ministerier og initiativer holder et højt digitalt ambitionsniveau, da vi ellers ikke kan nå de mål, vi f.eks. har sat indenfor klima, sundhed og erhvervsvækst. Og det kommer vi til at holde dem op på under forhandlingerne,” slutter Natasha Friis Saxberg.

Hvis du vil være politisk aktiv

IT-Branchen har en lang række aktive Policy Boards, der på hver sit område udarbejder indspil og forslag, der skal være med til at forbedre rammevilkårene for branchen og samtidig understøtte Danmark i den digitale transformation, som samfundet er i gang med.

Du kan læse mere om IT-Branchens Policy Boards her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *