Sådan skaber vi fremtidens succesfulde iværksættere

Regeringens Iværksætterpanel har netop afleveret deres bud på, hvordan man skaber den næste generation af vækstsucceser i Danmark. Deres opskrift indeholder tre ingredienser: kapital, talent og kultur.

Danmark er gode til at skabe ideer, der udvikler sig til globale forretningskoncepter. Men hele fire (Just Eat, Zendesk, Unity og Tradeshift) ud af de seks unicorns, som Danmark har skabt de senere år, har valgt at forlade Danmark til fordel for udlandet.

”Af de seks unicorns har kun Sitecore og Netcompany valgt at blive, og det er et problem, hvis vi vil sikre vækst og arbejdspladser i Danmark. Derfor er vi også glade for, at Iværksætterpanelet kommer med nogle gode konkrete forslag til, hvad vi som nation kan gøre for at sikre fremtidens vækstsucceser,” udtaler Peter Wilmar Christensen, formand for IT-Branchens kapitaludvalg og co-founder af Greenwave Systems.

Iværksætterpanelet har med deres anbefalinger identificeret tre hovedområder: Kapital, talent og kultur, hvor der er behov for at gøre en indsats, hvis man skal sikre at potentielle unicorns som f.eks. 3Shape, Vivino, Pleo, Trustpilot og Peakon bliver i Danmark.

Adgang til kapital i de tidligere faser

Når start-ups har brug for kapital, starter de typisk med at kontakte den nære kreds – som populært kaldes ‘friends, family and fools’ og herefter går turen typisk til business angels for at låne de første penge til deres kommende væksteventyr.

Når der så er kommet gang i forretningen, og der er behov for den næste kapitalindsprøjtning, så er det desværre småt med lånemulighederne.

Panelet anbefaler derfor, at man skaber nogle stærkere tidlige kapitalmiljøer, også kaldet mikro Venture Capitaler, hvor man typisk vil kunne få kapitalindsprøjtninger på 1-5 mio. kr.

En anbefaling der i høj grad ligger i tråd med, hvad IT-Branchen tidligere har foreslået.

”Vi har flere gange anbefalet, at der etableres en dedikeret indsats i netop dette segment og har peget på, at pensionsselskaberne burde bruge 1% af deres enorme pengekasser til at investere i små danske vækstvirksomheder, så danskernes opsparing aktivt bruges til at støtte dansk vækst og arbejdspladser. Iværksætterpanelets forslag er derfor helt på linje med vores forslag,” siger Peter Wilmar Christensen.

I anbefalingerne fra Iværksætterpanelet ligger også et godt forslag om, at der skal oprettes en form for matchlåne-ordning, hvor det offentlige går ind og matcher f.eks. business angels og private investorers investeringer i et start-up, så iværksættervirksomheder på den måde får lettere adgang til kapital.

Jagten på talent er en global kamp

Regeringen har tidligere estimeret, at vi kommer til at mangle 19.000 it-specialister i Danmark.

En mangel der gør sig gældende i hele Europa, og hvor EU tidligere har været ude og sige, at der allerede i 2020 vil mangle op mod 900.000 it-specialister på tværs af de 28 lande.

”Vi kan ikke længere bare hente it-folk fra landene omkring os, da de mangler dem mindst lige så meget, som vi gør. Og da vi heller ikke kan vente 10 år på, at næste generation af specialister uddannes, bliver vi nødt til at kigge globalt, og hente dem fra lande udenfor EU. Men det er desværre svært for især mindre virksomheder,” forklarer Peter Wilmar Christensen.

IT-Branchen er derfor også glad for Iværksætterpanelets anbefalinger på den front.

Panelet foreslår nemlig, at mindre virksomheder med under 20 ansatte også skal have glæde af fast-track ordningen, så de hurtigt kan få behandlet deres ansøgning om at få udenlandske medarbejdere til Danmark.

”25% af den udenlandske arbejdskraft, der samlet set kommer til Danmark i disse år, arbejder i it-branchen, og derfor vil en bedre og hurtigere adgang til udenlandske it-specialister betyde utroligt meget for vores branche,” fortæller Peter Wilmar Christensen.

IT-Branchen støtter da også varmt panelets forslag om, at for de udlændinge som søger at komme hertil på beløbsgrænse- eller forskerordningen, skal medarbejderaktier indregnes i det samlede beløb.

Panelet ønsker én fast beløbsgrænse for aflønning af udenlandske specialister på 250.000 kr. årligt, hvis de samtidig tilbydes medarbejderaktier i form af en ejerandel på minimum 0,5 procent.

Dansk kultur er en iværksætterstopper

Selvom mange anser Danmark som et iværksætterland fyldt med små innovative virksomheder, så ser virkeligheden noget anderledes ud.

Faktisk har Danmark det laveste antal vækstvirksomheder i forhold til befolkningsantallet, hvis man f.eks. sammenligner med andre nordiske lande.

Spørger man danskerne om, hvorfor de ikke ønsker at blive iværksættere, så er svaret, at de gerne vil være sikre på en fast indkomst, at de ikke føler, at de har de rigtige kompetencer og at der er for mange love og regler i forbindelse med at starte virksomhed.

Samtidig er Danmark det europæiske land, hvor man har det største antal lønmodtagere i forhold til selvstændige. 92,5% af de beskæftigede i Danmark er i dag lønmodtagere mod et EU-gennemsnit på 86,4%.

”Hvis vi skal skabe et stærkere iværksættermiljø, så er der også behov for en kulturændring. Vi skal f.eks. have flere rollemodeller at spejle os i, så flere danskere får blod på tanden og får lyst til at starte nye virksomheder,” udtaler Peter Wilmar Christensen.

En af de ting, IT-Branchen vil gøre for at understøtte dette, er, at tilbyde en bred vifte af iværksætterevents og -arrangementer, hvor man både kan høre mere om det at komme i gang som selvstændig, eller møde andre, der, ligesom en selv, også er startet med at bygge fremtidens vækstsucces.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse alle iværksætterpanelets anbefalinger her.

Er du selv iværksætter eller tænker på at blive det, så kan du evt. få glæde af at læse vores vejledning til, hvordan man søger finansiering eller deltage i vore events og netværk.