Det fokuserer en investor på

Vi har spurgt en professionel investor om, hvad man typisk lægger vægt på, når man som investor skal vurdere en virksomhed, der snart går på børsen.

Det fokuserer en investor på

Ken Jarlfort er en erfaren investor og IR-rådgiver, der igennem mange år har investeret i både etablerede og nystartede danske og udenlandske børsvirksomheder.

Han har derfor gennemlæst et utal af børsprospekter og deltaget i et hav af investormøder ligesom han løbende holder øje med sin voksende aktieportefølje og orienterer sig om nye potentielle investeringer.

Han er gået med til at dele ud af sine erfaringer og arbejdsmetoder, så man kan få et indblik i, hvordan man fra en investors synspunkt kigger på en potentiel investering i en kommende børsintroduceret it-virksomhed.

Risiko og belønning vurderes benhårdt

At investere i nye virksomheder, start-ups og også mange it-virksomheder, er forbundet med en vis risiko. Forretningsgrundlaget kan vise sig for svag, konkurrentsituationen kan forandre sig og kundernes præferencer kan ofte ændre sig på kort tid.

Til gengæld kan gevinsten også være stor, hvis virksomheden rent faktisk lykkedes med sin strategi.

Det er investorerne meget bevidste om, når de kigger på investeringspotentialet, og man kan derfor være sikker på, at hver en sten bliver vendt, inden de vælger at investere.

”Jeg er nok lidt af en ingeniørtype. Så jeg går meget metodisk til værks, og laver altid en grundig SWOT-analyse af en potentiel virksomhed, inden jeg beslutter mig for, om jeg vil investere i den. For det er ekstremt vigtigt, at jeg er bevidst om både styrker og svagheder samt potentialet, når jeg skal vælge, hvor jeg skal placere mine penge,” udtaler Ken Jarlfort.

Virksomhederne er derfor godt tjent med at have lavet en SWOT-analyse af dem selv, så de bliver bevidste om disse ting op til en IPO. Det gør dem samtidig også skarpere, når de skal stille op og svare på spørgsmål til f.eks. investormøder.

Businesscasen skal være skarp, realistisk og forståelig

Noget af det første alle investorer kigger på, er de finansielle tal, som står i virksomhedsbeskrivelsen/prospektet samt i tidligere års regnskaber.

”Hvis man har set Løvens Hule på tv, får man et meget godt indtryk af, hvad man som investor vil vide omkring økonomien. Har virksomheden tjent penge? Hvordan er deres finansielle situation (hvor desperate er de for penge)? Hvor langt er de på vækstrejsen? Og hvordan har de brugt pengene indtil nu?” fortæller Ken Jarlfort for at give nogle eksempler på, hvad det er for finansiel indsigt, investorerne leder efter i børsmaterialet.

For ham personligt har det også stor betydning, at han grundlæggende forstår produktet og servicen, som virksomheden sælger. Ellers giver det ikke mening for ham at investere i det.

Netop her oplever han ofte, at it-virksomheder slås lidt, da de kan have en tendens til at tale meget teknisk og indforstået omkring deres produkter. Men det går ikke, hvis man vil have investorerne med om bord.

”Hvis man ikke kan forklare sit produkt eller service til hr og fru Danmark, så er man ganske enkelt ikke kommet i mål med sin fortælling. Så det er vigtigt, at man bliver dygtig til at fortælle, hvad det er, man reelt sælger – og at man kan gøre det, så folk udefra også forstår det.”

Også markedssituationen bliver nøje vurderet. Her kigger investorerne ikke bare på, hvem virksomhedens kunder er, men også om man kan se tegn på, at kunderne har tillid til virksomhedens produkter.

Investorerne vil naturligvis også se på salget, og vil især gerne have indblik i, hvor mange kunder virksomheden har, hvor lang tid det typisk tager at få fat i en kunde og hvad det koster at få en kunde ind.

Konkurrentsituationen bliver også nøje gennemgået, og her er det Ken Jarlforts erfaring, at især start-ups og it-virksomheder ofte har et lidt urealistisk syn på konkurrencesituationen.

”Jeg hører ofte, at virksomheden mener, at de har et så unikt produkt eller position på markedet, at de ikke rigtigt har nogle konkurrenter. Men det er nu sjældent, at konkurrenterne eller kunderne ude i virkeligheden deler det verdenssyn,” siger han med et smil.

En virksomhed vil grundlæggende altid have konkurrenter, og derfor anbefaler Ken Jarlfort også, at man i sin virksomhedsbeskrivelse eller prospekt forholder sig realistisk til dette.

De fleste investorer vil nøje søge efter information om netop konkurrenter, og det får virksomheden til at virke useriøs eller uforberedt, hvis investorerne blot via lidt søgning på internettet kan finde konkurrenter, som virksomheden slet ikke har nævnt i sit eget materiale.

Sidst men ikke mindst kigger investorerne også på selve virksomhedens ledelse og mål med kapitalforhøjelsen. Her er det bl.a. vigtigt, at virksomheden er tydelig på, hvad de vil bruge den ekstra kapital på, og hvornår de forventer at investeringen har tjent sig ind igen.

”Personligt bruger jeg også en del tid på at undersøge, hvem ledelsen og nøglepersonerne er i virksomheden. Hvad er deres erfaring og ry? Er der f.eks. brug for at skifte nogle ud eller skal der tilføjes en salgschef i ledelsen, for at kunne nå målet? Det et vigtigt at forholde sig til, når man vælger at investere.”

Vær bevidst om styrker og svagheder i virksomhedsbeskrivelsen

Når en virksomhed planlægger at gå på børsen, er virksomhedsbeskrivelsen eller prospektet det helt afgørende dokument, som investorerne forholder sig til.

Men selvom alt i et sådant dokument skal være nøje afstemt og korrekt, så er der dog også et par steder, hvor man kan få ekstra plusser i bogen – og steder man skal være meget varsom.

Lige nu er det f.eks. meget oppe i tiden, at tingene skal være grønne og bæredygtige, så det vil typisk tælle som et plus beskrivelsen, hvis ens løsninger understøtter dette.

Til gengæld skal man passe på med at være for optimistisk i forhold til værdiansættelsen.

”Det er en uhyre svær øvelse at værdiansætte sin virksomhed for første gang. Men man skal virkelig passe på ikke at gøre sig selv for rosenrød, for det er noget investorerne straffer benhårdt. Så hellere være lidt for forsigtig,” udtaler Ken Jarlfort.

For ham personligt har det også betydning, om virksomheden er med til at skabe danske arbejdspladser og dansk eksport. Men det er langt fra alle investorer, der ser det som væsentlige parametre, når de skal vælge, hvor de vil placere deres penge.

Øv dig inden investormøderne

Skal man på børsen, er en lang række investormøder uundgåelige. Det er her, hvor potentielle investorer får præsenteret virksomheden, og får mulighed for at stille spørgsmål til de forskellige dele af børsprospektet og virksomhedens forretning.

For Ken Jarlfort er investormøderne en meget vigtig del, når han skal vurdere, om han vil investere i en virksomhed. Han bruger derfor gerne 4-5 timer på at forberede sig til et sådant møde.

”Jeg nærlæser alle dokumenter en gang til, gennemgår deres hjemmeside, undersøger konkurrenter og kunder ligesom jeg sætter mig ind i det marked, som virksomheden agerer på. På den måde er jeg fuldt forberedt inden mødet og ved præcis, hvad jeg mangler svar på fra virksomheden.”

Han oplever desværre ganske ofte at virksomhedernes pitches til disse møder, er alt for lange og ikke godt nok forberedt.

Hans anbefaling er derfor, at man skærer slideshowet ned til 10-12 skarpe hovedslides, så man kan levere disse med overbevisning og energi, og at man så til gengæld giver mere plads til spørgsmål fra investorernes side.

Når der så kommer spørgsmål, virker det til gengæld professionelt, hvis man har forberedt ekstra slides, der netop besvare dette spørgsmål. Men de skal altså først tages i brug, når spørgsmålene kommer.

Og så bør man måske droppe de mange slides med produktbeskrivelser, og i stedet erstatte det med en solstrålehistorie der fortæller, hvordan en kunde opdagede dem, hvad de købte ind på, og hvilken værdi de fik ud af det.

Det virker ifølge Ken Jarlfort langt mere overbevisende end tre slides med halvtom marketing snak.

Investorerne fortsætter med at følge med

Uanset om en investor beslutter sig for at investere i en IPO eller ej, så kan du være sikker på, at de løbende vil følge den virksomhed, når de først har vist interesse for den.

Det er derfor også vigtigt, at man efter børsintroduktionen har en klar plan for, hvad, hvornår og hvordan man vil kommunikere yderligere nyheder ud til markedet.

Specielt lige efter børsintroduktionen er det en vigtig disciplin.

”Der skal ligge en plan klar til efter IPO’en, så der ikke bare er radiotavshed. Man er jo stadig ny på børsen, og markedet kan ikke lide tavshed fra den nye i klassen. Derfor er det ekstra vigtigt, at man har en række nyheder liggende klar, så man viser investorerne, at man fortsat vil kommunikere klart og tydeligt med markedet,” slutter Ken Jarlfort.

Sådan forbereder du dig på en investor:

  • Udarbejd en SWOT-analyse for din egen virksomhed, så du er skarp på dens styrker, svagheder, muligheder og risiko.
  • Lav en skarp business-case med klare beskrivelser af finanser, kunder, konkurrenter, salg, potentiale og nøglepersoner.
  • Øv dig inden investormøderne så din virksomhed præsenteres kort og professionelt, og hvor du er velforberedt på investorernes spørgsmål.
  • Ha’ den efterfølgende plan klar. Kommunikationen med markedet slutter ikke ved en IPO, så man skal have udarbejdet en kommunikationsplan for efter IPO’en.

Hvis du vil vide mere

Går du med planer om at gå på børsen med din virksomhed, har vi lavet et univers, hvor vi har samlet en række artikler omkring alle de ting, du skal have styr på i forbindelse med en IPO.

Du kan læse mere om børsnoteringer på vores univers Sådan kommer du på børsen.

Derudover er du også altid velkommen til at kontakte vores Udvalg for iværksætteri, kapital og vækst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *