Udvalget for Vækst og Kapital

Kontakt Mette Lundberg, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

Kapital til vækst

Udvalgets formål

Udvalget arbejder løsningsorienteret med problemstillinger relateret til branchens udfordring vedr. kapital, vækst og internationalisering.

Udvalget har særligt til opgave at identificere og fremlægge forslag til mulige løsningsmodeller og indsatser – herunder skitsere modeller med mere systematisk tilgang til kapitalrejsning efter udenlandsk forbillede med henblik på professionalisering af området.

Faste aktiviteter

 • Være holdningsdannende og politikudviklende. Udvalget er ansvarlig for udvikling af politiske indspil til bestyrelsen på området.
 • Være idégenererende i forhold til relevante aktiviteter.
 • Udvalget vil fokusere på områder, som Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA) umiddelbart ikke beskæftiger sig med.

Årets indsatsområder

 • Undersøge behovet for digital løsning i relation til børsnotering af små og mellemstore virksomheder og understøtte belysning af, hvordan en sådan løsning kan etableres.
 • Samarbejde med andre aktører i den fortsatte indsats for at lette rejsning af kapital til mindre virksomheder. Herudover udforske nye modeller indenfor feltet som f.eks. Flexfunding og løbende ‘automatiseret’ cashflow funding.
 • Fortsætte presset på at bringe pensionskassernes midler i spil, herunder presset på ATP.

Hvem er med i udvalget?

 • Peter Wilmar Christensen, Greenwave Systems (formand)
 • David Helgason, Unity Technologies
 • Esben Bistrup, Lendino
 • Finn Krusholm, Apps People
 • Henrik Monefeldt Specht, Danske Bank
 • Jens Denkov, Danica
 • Kurt Bager, Business Angel
 • Kaare Danielsen, Jobindex
 • Kristian Wichmann Larsen, IT-minds
 • Lars Andersen, SEED Capital
 • Michael Bjerregaard, EG
 • Michael Moesgaard Andersen, Andersen Advisory Group
 • Thomas Black Petersen, Business Angel
 • Mette Lundberg, IT-Branchen

Hvordan deltager jeg?

Du er velkommen til at kontakte Mette Lundberg, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.