Udvalget for iværksætteri, kapital og vækst

Kontakt Mette Lundberg, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

Kapital til vækst

Udvalgets formål

Udvalget arbejder for et stærkt dansk økosystem, der giver grobund for at danske teknologi-iværksættere kan få kapital, vækste og vokse internationalt.

Udvalget arbejder løsningsorienteret med problemstillinger relateret til branchens udfordring vedr. kapital, vækst og internationalisering.

Faste aktiviteter

 • Være holdningsdannende og politikudviklende. Udvalget er ansvarlig for udvikling af politiske indspil til bestyrelsen på området.
 • Være idégenererende i forhold til relevante aktiviteter.

Årets indsatsområder

 • Med fokus på scale-up, vil vi arbejde for at styrke det danske vækstmiljø så det står stærkere i den internationale konkurrence.
 • Politisk indsats for at sikre kapital til vækst:
  • Fortsat indsats vedr. Dansk Vækstkapital III
  • Fortsat indsats for at få mere kapital i spil via pensionskasser – især med fokus på ATP.
 • Arrangere et event med fokus på kapital til internationalisering – og hvordan man bruger den klogt

Hvem er med i udvalget?

 • Michael Moesgaard Andersen, Andersen Advisory Group (Formand)
 • Adam Hillestrøm, IT-Universitetet København
 • David Helgason, Unity Technologies
 • Esben Bistrup, Lendino
 • Finn Krusholm, Apps People
 • Henrik Monefeldt Specht, Danske Bank
 • Jens Denkov, Danica
 • Jeppe Hedaa, 7N
 • Lars Thinggaard, Milestone Systems
 • Lars Andersen, SEED Capital
 • Michael Bjerregaard, Unit It
 • Stig Myken, Heraldyne
 • Tim Frank Andersen, Charlie Tango
 • Mette Lundberg, IT-Branchen
 • August Stengaard, IT-Branchen

Hvordan deltager jeg?

Du er velkommen til at kontakte Mette Lundberg, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.