Ansøgningen til børsen

Når man har besluttet sig for en IPO, skal virksomheden præsenteres for børsen, og den skal sige ok til børsplanerne. Her kan du se, hvilke krav børsen stiller til en virksomhed vedr. en børsintroduktion.

Ansøgningen til børsen

Efter sikkert måneders overvejelser og forberedelser fra virksomhedens side, er ansøgningen og dialogen med børsen reelt set det første sanity check for ens planer.

Det er først nå Børsen har givet en forhåndsgodkendelse af ens ansøgning, at man kan tage de sidste skridt mod en reel IPO, og derfor betyder selve ansøgningen rigtigt meget.

Men hvad skal en børsansøgning så indeholde, og hvordan foregår processen?

Her er de formelle krav til at gå på børsen

Vi har i nedenstående taget udgangspunkt i en børsintroduktion på Nasdaq First North børsen, da det nok typisk er her, de fleste danske små og mellemstore it-virksomheder vil få deres IPO.

Først og fremmest skal man være klar på at afgive ejerskab og magt i virksomheden.

Nasdaq First North stiller krav om, at man ved en børsintroduktion skal få minimum 300 individuelle aktionærer, og at ens markedsværdi skal være på mindst 1 mio. Euro. Man skal også ville garantere, at mindst 10% af ens aktier altid kan handles offentligt.

Derudover skal man kunne fremlægge detaljeret finansiel dokumentation, som f.eks. minimum tre års regnskaber og strategi, så investorerne kan få et grundigt indblik i virksomhedens historik, motor og fremtidsplaner.

Børsen vil også vurdere, om ledelsen og bestyrelsen har nok erfaring og er professionelt nok sammensat til, at virksomheden kan få lov til at gå på børsen. Derfor skal der også være detaljerede cv’er, governance beskrivelser, incitamentsprogrammer o. lign. med i ens ansøgning.

Det er vigtigt for Børsen, at der er en god strategi og der er tale om en vækstvirksomhed. Forretningsplanen skal være troværdig, og der skal være et godt ledelsesteam i selskabet.

John Norden, Norden CEF

Børsen lægger desuden vægt på, at det er en virksomhed som kan komme med gode nyheder efter en børsintroduktion, så der også kan skabes interesse om virksomheden efter børsnoteringen,” siger John Norden, der er adm. direktør og certificeret rådgiver i Norden CEF, der hjælper virksomheder med at komme på børsen.

Her kan du se den samlede liste over krav for en ansøgning til Nasdaq First North.

Sådan foregår en ansøgningsproces til børsen

Typisk starter det med, at man tager et indledende møde med børsen for at høre, hvilke muligheder der findes, og hvad kravene for en børsintroduktion er.

Derefter går man hjem og begynder at forberede sig på selve børsintroduktionen. Det betyder, at man får tilknyttet den påkrævede Certified Advisor, får sammensat sit team og begynder at opbygge de nødvendige dokumenter.

Når man efterhånden har de grundlæggende ting parat og har en klar ide om, hvorfor man skal gå på børsen – og hvad man vil have ud af det, tager man et formelt opstartsmøde med børsen, hvorefter man begynder på udarbejdelse af virksomhedsbeskrivelsen eller prospektet (for noteringer over DKK 60 mil), som bliver et første draft på en ansøgning.

Få dage efter at arbejdet med virksomhedsbeskrivelsen er påbegyndt, starter forhåndstegningerne af ens aktier, hvilket giver de første indikationer af interessen, og om ens værdiansættelse af virksomheden holder.

Mens advokaterne og den Certified Advisor gennemfører den nødvendige due diligence af virksomheden, og arbejder videre med det endelige virksomhedsbeskrivelse eller prospekt, har man løbende flere iterationer med børsen om de forskellige krav og dokumenter, der skal være opfyldt og klar inden selve børsintroduktionen.

Når børsen er tilfreds med indholdet af ens ansøgning og detaljeringsgraden af de forskellige dokumenter, modtager man en betinget godkendelse af ens børsintroduktion.

Samme dag udsender børsen en officiel beskrivelse af ens virksomhed, så investorerne kan få det første indblik i den kommende børsvirksomheds potentiale og muligheder.

To dage efter starter udbuddet af de nye aktier, og det udbud varer 10 bank dage. Der bliver talt op dagen efter udbuddet er sluttet, og der kommer besked om allokeringen af aktier, altså hvor mange aktier hver enkelt investor kan købe.

Og så er der pludselig kun seks dage til den reelle IPO på børsen.

”Hele ansøgningsprocessen tager typisk 3-6 måneder, men især sparringen og kommentarerne fra børsen er vigtig, da de ret præcis ved, hvad investorerne efterspørger, og dermed er en stor hjælp til at sikre en succesfuld introduktion til aktiemarkedet,” udtaler John Norden.

Hvis du vil vide mere

Går du med planer om at gå på børsen med din virksomhed, har vi lavet et univers, hvor vi har samlet en række artikler omkring alle de ting, du skal have styr på i forbindelse med en IPO.

Du kan læse mere om børsnoteringer på vores univers Sådan kommer du på børsen.

Derudover er du også altid velkommen til at kontakte vores Udvalg for iværksætteri, kapital og vækst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *