Disse dokumenter er vigtige at have styr på inden børsintroduktionen

Både børsen og investorerne stiller en lang række krav til, at man skal kunne dokumentere sin forretning både historisk, i sin nuværende form og i forhold til dens fremtidsplaner. Derfor skal man have helt styr på sine data og dokumentation.

Disse dokumenter er vigtige at have styr på inden børsintroduktionen

Når man først har besluttet, at man vil gå på børsen og har fået etableret sit team for processen, skal man have etableret de grundlæggende dokumenter, der danner fundamentet for ens børsintroduktion.

For overhovedet at blive vurderet som egnet til at gå på børsen, skal man som udgangspunkt have offentliggjort årsregnskaber gerne fra tre år (men ikke altid nødvendigt), og man skal samtidig kunne fremvise tilstrækkelig driftsmæssig historik til, at børsen kan vurdere virksomhedens egnethed til en IPO.

Typisk kigger man efter ting som virksomhedens rentabilitet, gerne men ikke nødvendigt med overskud og at om den overhovedet har driftskapitalen til at kunne gå på børsen, da det hurtigt kan koste 1 mio. kr. up-front bare at gå i gang med en sådan proces.

John Norden, Norden CEF

”Vi ser stort set aldrig, at en virksomhed har styr på alle de data og dokumenter, som det kræves til en børsintroduktion. Derfor handler denne her fase også om at identificere, hvad man mangler at få dokumenteret og produceret, og at få lagt en plan for dette,” siger John Norden, der er adm. direktør og certificeret rådgiver i Norden CEF, der hjælper virksomheder med at komme på børsen.

Her er de vigtigste dokumenter, der skal være klar inden en børsintroduktion
Ifølge John Norden skal virksomhederne typisk have styr på følgende dokumenter, inden de går på børsen:

 • Ejerbog
 • Ejeraftale
 • Stiftelsesdokument/virksomhedsresume E&S
 • Oversigt over reelle ejere
 • Vedtægter
 • Forretningsorden
 • Direktørkontrakt
 • CV på nøglepersoner (ledelse og bestyrelse)
 • Seneste 3 års regnskaber (hvis muligt) inkl. specifikationer og protokolhæfte
 • Revideret ÅTD – evt. forecast for indeværende år
 • Udestående fordringer
 • Beskrivelse af eksisterende aktionærers vilje til at investere yderligere kapital
 • Budgetforudsætninger
 • Resultat-, balance- og likviditetsbudget
 • Forretningsplan eller kort virksomhedsbeskrivelse
 • Evt. supplement med procedure for forfaldne debitorer, oversigt over rettigheder, oversigt over væsentlige aktiver/leasingaktiver, oversigt over væsentlige kontrakter og forpligtelser, andet Selskabet finder relevant at dokumentere og/eller evalueringsskema bestyrelse (hvis haves)

Finanser og regnskaber

Noget af det første, man skal have styr på, er de finansielle og regnskabsmæssige data og procedurer, da kravene fra børsen og investorerne ofte er anderledes og langt mere stramt styret, end it-virksomheder er vant til.

Det er også i denne fase, at man beslutter, hvordan budgetter, fremtidige udmeldinger og markedsinformationen skal udarbejdes. Noget der kræver effektive (og måske nye) interne procedurer for regnskabskontrol, hvidvaskningsregler og risikohåndtering.

Interne regler og politiker

Som led i en børsnotering skal man også kigge på virksomhedens vedtægter og måske revidere disse, da der f.eks. gælde andre frister ved indkaldelse af generalforsamlinger i børsnoterede selskaber.

Samtidig skal man også kunne dokumentere virksomhedens oplysningsforpligtelser, forretningsorden, incitamentsprogrammer og diverse interne politiker.

Aftale med bankerne

Ofte indgår man i en aftale om, at en eller flere udvalgte banker garanterer køb af de udbudte aktier, hvilket kaldes en underwriting agreement.

Formålet med dette dokument er, at alle er klar over deres ansvar under processen, og at der er en kontrakt på dette. Her skal man bl.a. kunne fremvise et verifikationsdokument, legal options og en erklæring fra revisor.

Forretningsplan

Selskabets forretningsplan og fremtidige strategi er en væsentlig del af virksomhedens præsentation overfor investorerne og i selve prospektet, da det er med til at værdiansætte virksomheden.

Arbejdet med forretningsplanen er derfor ofte ganske omfattende og detaljeret i forbindelse med en børsnotering, da man både skal kunne beskrive forretningsmuligheder, risici og markedsprioriteringer.

Hvis du vil vide mere

Går du med tanker om en børsintroduktion, kan du allerede nu tilmelde dig tre relevante events omkring emnet.

21. oktober afholder vi webinaret “Overvejer du at gå på Børsen?“. Certificeret rådgiver, John Norden, vil fortælle, hvad det konkret kræver at blive børsnoteret. Og som noget helt unikt vil Dataproces, der skal børsnoteres 13. november, give en indsigt i, hvad der reelt skal til fra et ledelses- og virksomhedsperspektiv, når man går på Børsen.

29. oktober får du mulighed for, som en flue på væggen, at overvære et professionelt investormøde for Dataproces. Her får du et indblik i, hvad man skal kunne præsentere som it-virksomhed, og hvad investorerne spørger om.

100 dage efter børsintroduktionen har Morten Lindblad fra Dataproces indvilget i at fortælle, hvordan den nye hverdag efter børsintroduktionen ser ud. Hvad har overrasket positivt eller negativt, og hvad har ændret sig i forhold til før IPO’en? Det event foregår 29. marts.

Udvalget for Vækst og Kapital arbejder målrettet for at skabe bedre tilgang til risikovillig kapital gennem udarbejdelse og fremlæggelse af forslag til nye løsningsmodeller og indsatser.

Du kan altid læse mere om vores mærkesag Kapital til vækst på vores hjemmeside eller tage kontakt til vores udvalg for vækst og kapital, hvis du har spørgsmål eller gerne vil være mere aktiv indenfor denne agenda.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *