Disse dokumenter er vigtige at have styr på inden børsintroduktionen

Både børsen og investorerne stiller en lang række krav til, at man skal kunne dokumentere sin forretning både historisk, i sin nuværende form og i forhold til dens fremtidsplaner. Derfor skal man have helt styr på sine data og dokumentation.

En stak af tre hvide bøger

Når man først har besluttet, at man vil gå på børsen og har fået etableret sit team for processen, skal man have etableret de grundlæggende dokumenter, der danner fundamentet for ens børsintroduktion.

For overhovedet at blive vurderet som egnet til at gå på børsen, skal man som udgangspunkt have offentliggjort årsregnskaber gerne fra tre år (men ikke altid nødvendigt), og man skal samtidig kunne fremvise tilstrækkelig driftsmæssig historik til, at børsen kan vurdere virksomhedens egnethed til en IPO.

Typisk kigger man efter ting som virksomhedens rentabilitet, gerne men ikke nødvendigt med overskud og at om den overhovedet har driftskapitalen til at kunne gå på børsen, da det hurtigt kan koste 1 mio. kr. up-front bare at gå i gang med en sådan proces.

John Norden, Norden CEF

”Vi ser stort set aldrig, at en virksomhed har styr på alle de data og dokumenter, som det kræves til en børsintroduktion. Derfor handler denne her fase også om at identificere, hvad man mangler at få dokumenteret og produceret, og at få lagt en plan for dette,” siger John Norden, der er adm. direktør og certificeret rådgiver i Norden CEF, der hjælper virksomheder med at komme på børsen.

Her er de vigtigste dokumenter, der skal være klar inden en børsintroduktion:

 • Ejerbog
 • Ejeraftale
 • Stiftelsesdokument/virksomhedsresume E&S
 • Oversigt over reelle ejere
 • Vedtægter
 • Forretningsorden
 • Direktørkontrakt
 • CV på nøglepersoner (ledelse og bestyrelse)
 • Seneste 3 års regnskaber (hvis muligt) inkl. specifikationer og protokolhæfte
 • Revideret ÅTD – evt. forecast for indeværende år
 • Udestående fordringer
 • Beskrivelse af eksisterende aktionærers vilje til at investere yderligere kapital
 • Budgetforudsætninger
 • Resultat-, balance- og likviditetsbudget
 • Forretningsplan eller kort virksomhedsbeskrivelse
 • Evt. supplement med procedure for forfaldne debitorer, oversigt over rettigheder, oversigt over væsentlige aktiver/leasingaktiver, oversigt over væsentlige kontrakter og forpligtelser, andet Selskabet finder relevant at dokumentere og/eller evalueringsskema bestyrelse (hvis haves)

Finanser og regnskaber

Noget af det første, man skal have styr på, er de finansielle og regnskabsmæssige data og procedurer, da kravene fra børsen og investorerne ofte er anderledes og langt mere stramt styret, end it-virksomheder er vant til.

Det er også i denne fase, at man beslutter, hvordan budgetter, fremtidige udmeldinger og markedsinformationen skal udarbejdes. Noget der kræver effektive (og måske nye) interne procedurer for regnskabskontrol, hvidvaskningsregler og risikohåndtering.

Interne regler og politiker

Som led i en børsnotering skal man også kigge på virksomhedens vedtægter og måske revidere disse, da der f.eks. gælde andre frister ved indkaldelse af generalforsamlinger i børsnoterede selskaber.

Samtidig skal man også kunne dokumentere virksomhedens oplysningsforpligtelser, forretningsorden, incitamentsprogrammer og diverse interne politiker.

Aftale med bankerne

Ofte indgår man i en aftale om, at en eller flere udvalgte banker garanterer køb af de udbudte aktier, hvilket kaldes en underwriting agreement.

Formålet med dette dokument er, at alle er klar over deres ansvar under processen, og at der er en kontrakt på dette. Her skal man bl.a. kunne fremvise et verifikationsdokument, legal options og en erklæring fra revisor.

Forretningsplan

Selskabets forretningsplan og fremtidige strategi er en væsentlig del af virksomhedens præsentation overfor investorerne og i selve prospektet, da det er med til at værdiansætte virksomheden.

Arbejdet med forretningsplanen er derfor ofte ganske omfattende og detaljeret i forbindelse med en børsnotering, da man både skal kunne beskrive forretningsmuligheder, risici og markedsprioriteringer.

Hvis du vil vide mere

Går du med planer om at gå på børsen med din virksomhed, har vi lavet et univers, hvor vi har samlet en række artikler omkring alle de ting, du skal have styr på i forbindelse med en IPO.

Du kan læse mere om børsnoteringer på vores univers Sådan kommer du på børsen.

Derudover er du også altid velkommen til at kontakte vores Udvalg for iværksætteri, kapital og vækst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *