500 mio. kr. skal styrke Danmarks cyberforsvar

Regeringen foreslår at anvende de afsatte 500 mio. kr. fra forsvarsforligets cyberpulje til at løfte Danmarks cyberforsvar. Et godt og vigtigt initiativ mener IT-Branchen. Dog skal man passe på, at man med visse af initiativerne ikke går i direkte konkurrence med virksomhederne.

500 mio. kr. skal styrke Danmarks cyberforsvar

Cybertruslen mod Danmark er alvorlig. Dagligt bliver myndigheder, virksomheder og borgere udsat for angreb eller forsøg på angreb. Og truslerne ser desværre ikke ud til at blive færre eller mindre komplekse i fremtiden.

”Cyberangreb er ikke noget, der kommer engang ud i fremtiden. De er her – og de rammer også Danmark, danske myndigheder og virksomheder. Selvom vi har et godt cyberværn i dag, skal vi ruste os til fremtidens udfordringer. Det kræver flere og bedre redskaber. Ikke mindst stiller det krav om stærke kompetencer i hele Danmark”, fortalte forsvarsminister Trine Bramsen ved lanceringen af initiativet.

Blandt hovedinitiativerne er et nyt indsatshold, der kan rykke ud ved store angreb, flere og bedre systemer i Center for Cybersikkerhed, udbredelse af Center for Cybersikkerheds uddannelse og kompetencer til hele Danmark samt et nyt cyberhjemmeværn.

Hos IT-Branchen er der stor glæde over, at området bliver prioriteret med flere penge og større bevågenhed.

”Det er godt, der kommer flere midler til cybersikkerheden og flere ressourcer til Center for Cybersikkerhed. Vi underinvesterer som samfund generelt i sikkerhed, og har brug for at finde midler til at styrke den – både hos myndigheder og den kritiske sektor, men også i helt almindelige virksomheder,” udtaler Bjarke Alling, formand for IT-Branchens it-sikkerhedsudvalg og koncerndirektør i Liga Aps.

Datamonitorering og varsling

Med udspillet anbefaler regeringen, at vi monitorerer data med ny teknologi, der kan varsle offentlige myndigheder og de samfundskritiske virksomheder om angreb.

Der lægges op til at investere ca. 210 mio. kr. i avanceret datahåndtering, styrket cyberanalyse, bedre detektion af avancerede cyberangreb og bedre analyse af phishingmails.

”Det er afgørende, at vi opbygger vores kompetencer til at indsamle og analyse viden om disse angreb. Men mindst lige så vigtigt er det, at denne viden bliver delt aktivt – både med de sikkerhedsvirksomheder, der arbejder professionelt med cyberbekæmpelse samt med de virksomheder, der risikerer at blive ramt,” fortæller Bjarke Alling

Digitalt bolværk

Regeringen ønsker at stoppe fremmede magter, som sniger sig ind på vores samfund. Derfor lyder anbefalingen, at vi opsætter et teknisk bolværk, der beskytter kritisk data, alt imens det vildleder
spioner og hackere.

Samtidig ruster vi os til kamp med et styrket skjold mod hackerangreb og sikkerhedsgodkendelse af private it-systemer. Der lægges op til at investere ca. 105 mio. kr. i dette.

”Det er helt oplagt, at vi sikrer, at forsvaret har det rigtige værktøj til at kunne forsvare både myndigheder og virksomheder mod de mange angreb, der rettes mod Danmark. Vi skal udbygge værktøjskassen i takt med, at angrebene bliver mere opfindsomme,” siger Bjarke Alling

Rådgivning og decentral understøttelse

Regeringen har også et klart ønske om at kunne træde til og rådgive, når vores samfund er under angreb. Derfor skal der bl.a. oprettes cyberindsatshold, så specialister med kort varsel kan rykke ud til samfundets kritiske digitale brændpunkter.

Der lægges op til at investere ca. 105 mio. kr. til bl.a. et nyt cyberindsatshold, bedre rådgivning til myndigheder og virksomheder og en udbygning af samarbejde med de samfundskritiske sektorer

”Både borgere og virksomheder har brug for hjælp, men mange ved ikke, hvor de kan henvende sig i dag. Så det er positivt, at der nu kommer et sted, hvor man kan søge rådgivning,” siger Bjarke Alling.

Uddannelse og forskning

Skal vi stå stærkt i cyberspace, kræver det ikke bare avanceret teknik, men også skarpe hoveder, lyder det fra regeringen. Derfor lægges der op til at investere ca. 10 mio. kr. i at understøtte talentudviklingen ved at gøre cyberværnepligten permanent, skabe nye uddannelsesmuligheder og generelt målrette forskning og uddannelse.

”Det er et initiativ, der giver rigtig god mening som led i at uddanne flere unge indenfor cybersikkerhed. Men man skal passe på, at de opgaver som løses, er supplement til markedet, og ikke i konkurrence med virksomhederne,” fortæller Bjarke Alling.

Offensive værktøjer

Vores offensive værktøjer forbedres, så vi med større computerkraft og teknisk ekspertise kan standse bagmændene og på sigt svare igen på deres angreb.

Regeringen lægger derfor op til, at der investeres ca. 40 mio. kr. i bl.a. at styrke cyberkapaciteten til operative indsættelser, offensive cyberoperationer og styrket kapacitet til opsporing og sanktioner.

Videndeling

Danmark har som lille land god mulighed for at dele viden på tværs af myndigheder, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Det vil regeringen gerne have, vi bliver bedre til at udnytte, og har derfor sat ca. 30 mio. kr. af til dette.

Det betyder også, at Cybersikkerhedsrådet videreføres, hvilket glæder IT-Branchen, der selv har en plads i rådet.

”Rådet har vist sit værd i at rådgive regeringen mht. cybersikkerhed. Det er afgørende, at vi har et strategisk rådgivende organ, så vi kan træffe de kloge beslutninger, og sikre godt samarbejde på tværs af sektorer,” siger Bjarke Alling.

Regeringen vil også undersøge fordele og ulemper ved en styrket civil forankring af Center for Cybersikkerhed.

”Vi har opbygget en væsentlig ressource i CFCS, som vi for alt i verden ikke må stække. Centeret løfter en vigtig opgave og har god adgang til kilder om cybertrusler. Men det er vigtigt, at CFCS er forpligtet til at dele ud af deres viden,” forklarer Bjarke Alling.

IT-Branchen mener derfor, at en opdeling af centret umiddelbart vil skade den ressource, som vi har bygget op. Det giver derfor bedre mening at overveje at bygge andre enheder op, som har et mere rent fokus på formidling og videndeling – og som kan trække på den store viden i CFCS.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse regeringens udmelding på deres hjemmeside eller besøge Forsvarsministeriets hjemmeside om Cybersikkerhed, hvis du vil vide mere.

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet, som udvalget for it-sikkerhed foretager sig, eller ønsker du aktivt at deltage i udvalgets arbejde, så ret henvendelse til IT-Branchens chefkonsulent, Martin Jensen Buch.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *