Godt møde med digitaliseringsministeren

Der var nok at tage fat på da IT-Branchen i denne uge nok engang mødtes med digitaliseringsminister Marie Bjerre for at drøfte en række aktuelle tech-agendaer.

Det vil den nye minister arbejde for

Først på agendaen var børn, teknologi og trivsel. Vi ser en stadig mere entydigt negativ diskurs i den offentlige debat omkring børn og teknologi.

Bekymringen har sin berettigelse og regeringen har et stærkt fokus på regulering. IT-Branchen bakker op om behovet for klare rammer, primært i form af EU-regulering. Men ser også behov for, at der sættes fokus på kultur og kompetencer.

Sammen bør vi understøtte en mere aktiv og bevidst stillingtagen til teknologiens rolle. Især i vores børn og unges hverdag, men også hos alle os andre.

Det er vigtigt at sondre mellem, hvad skærmen bruges til – hvornår det digitale er et forstyrrende element, og hvornår det er et super nyttigt værktøj. Her er der behov for nuancer, og for at skabe en bredere debat omkring vores digitale kultur.

For både børn og voksne har brug for bevidsthed omkring digitale vaner og ”digitale kostråd” at læne sig op ad.

Det fordrer også, at vi og især vores børn har de nødvendige kompetencer til at agere i en stadig mere digital verden. Derfor slog vi nok engang overfor ministeren et slag for at indføre teknologiforståelse i folkeskolen.

Teknologiforståelse som obligatorisk faglighed for alle i skolen er samtidigt forudsætning for, at vi får pigerne bedre med og dermed en del af svaret på, hvordan vi skaber større diversitet i digitalisering.

Der er brug for mere diversitet i branchen

Trods en stor indsats fra flere it-uddannelser, it-branchen og mange andre parter så viste optagelsestallene igen i år status quo med 33% optagne kvinder.

Ministeren har selv talt varmt om behovet for at skabe større diversitet på it-uddannelserne og i branchen. Men tallene viser, at vi endnu ikke har knækket koden til for alvor at vække især de unge kvinders interesse, og på mødet blev derfor drøftet ideer til en forstærket indsats.

Cloud og det nye Data Privacy Framework

På mødet var også Cloud et emne. I næsten tre år har der været stor usikkerhed omkring lovligheden i at anvende internationale cloud-leverandører på grund af Schrems-II dommen.

Data Privacy Framework løser langt fra alle problemer, men kommissionen har vurderet at USA nu har en tilstrækkelig beskyttelse af europæiske borgeres data til, at vi igen kan overføre data til USA.

På de tre år, hvor vi har ventet på en ny ramme, er vi kommet bagud med anvendelse af cloud – i særdeleshed i det offentlige. Det gælder ikke bare de internationale hyperscale cloud løsninger, men også den brede pallette af cloud-baserede løsninger på markedet.

Det betyder ikke at alt nu skal være cloud. Der er stadig brug for de andre løsninger, og den enkelte myndighed og virksomhed skal selv vurdere, om en cloud-baseret løsning er det rigtige for dem.

Men cloudbaserede løsninger understøtter både sikkerhed og bæredygtighed – og bør indgå naturligt i viften af anvendelige løsninger på markedet.

Derfor har vi brug for at skabe fornyet klarhed om vilkårene for anvendelse af cloud. IT-Branchen opfordrede derfor ministeren til at sikre prioriteringen af en hurtig opdatering af cloud-vejledningen.

Snart kommer der en digitaliseringsstrategi

Sidst men ikke mindst talte vi med ministeren om den kommende Digitaliseringsstrategi.

Vi ser rigtig meget frem til lancering af regeringens digitaliseringsstrategi og håber, at regeringen har lagt et højt ambitionsniveau, der gennemfører så mange af anbefalingerne fra regeringens digitaliseringspartnerskab som muligt.

Det forlød fra ministeren, at målet er, at regeringen præsenterer sit udspil senere i år, hvorefter en bred politisk forhandling vil kunne gå i gang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *