Flere optaget, men også flere afviste på it-uddannelserne. Politiske aftaler lægger loft på it-studiepladser.

Der ses positivt på stigningen i optaget af studerende på it-uddannelserne.
Men med et øget antal ansøgere betyder det også, at endnu flere kunne have været optaget.

10 pct. flere er optaget på it-uddannelserne i år. Det vækker begejstring i IT-Branchen, der dog peger på, at endnu flere kunne have været optaget. Den stigende interesse for at læse it bliver bremset af politiske aftaler om dimensionering og udflytning, der lægger et loft over optaget. For den danske it-branche betyder det, at den mister momentum i konkurrencen.  

Flere studerende, men ikke flere kvinder på it-uddannelserne

Mens det generelle optag på de videregående uddannelser har en stigning på 2 pct i forhold til 2022, så stiger optaget til it-uddannelserne med 10 pct. Det svarer til 625 flere it-studerende, hvilket vækker begejstring i IT-Branchen.

”Det er super godt nyt, at vi ser et øget optag på it-uddannelserne. Vi skal glæde os over hver eneste optagne på it-uddannelserne, for virksomhederne står på spring for at tage imod dem”, siger Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen.

Et øget optag på de engelsksprogede uddannelser er med til at drive udviklingen. I år har det givet grundlag for 175 flere udenlandske studerende, en stigning på 48 pct.

”Over sommeren har der politisk været rejst en bekymring for, at flere unge fra udlandet gerne vil læse i Danmark. Men på områder som it, hvor vi akut mangler arbejdskraft, er det positivt, at vi kan tiltrække udenlandske studerende, som efterfølgende kan få job her”, siger Mette Lundberg

Danske virksomheder oplever en akut mangel på it-folk og er helt afhængige af at kunne tiltrække bredere, bl.a. udenlandsk arbejdskraft. Samtidigt er de udenlandske it-medarbejdere en god forretning for Danmark og bidrager årligt med 14 mia. kr

Andelen af kvindelige studerende ligger fortsat stille. Igen i år tegner de kvindelige studerende sig for 33 pct. af optaget på it-uddannelserne, præcis det samme som sidste år.

”Det var håbet, at vi i år endeligt knækkede koden og ville se flere kvinder på it-uddannelserne, for flere it-uddannelser har meldt om rekordmange kvindelige ansøgere i år. Men sådan gik det ikke. Det er brandærgerligt”, siger Mette Lundberg.

Lang næse til flere unge

Trods glæden over det stigende optag, så pointerer IT-Branchen at endnu flere unge må forventes at blive afvist fra en it-uddannelse i år. Mens andelen af ansøgere til it-uddannelserne steg med 14 pct., er optaget steget med 10 pct. En række politiske aftaler om dimensionering og udflytning lægger loft over optaget på en række it-uddannelser. Noget som IT-Branchen er stærkt kritisk overfor.

”Tallene i dag dækker over, at vi i år må vente at se endnu flere kvalificerede unge blive afvist fra en it-uddannelse. Det er en lang næse til de unge og til erhvervslivet, der kunne have brugt hver og en af dem”, siger Mette Lundberg og fortsætter ”Der er brug for politiske greb, bl.a. en ny dimensioneringsknap, der ikke bare kan skrue ned for antallet af uddannelsespladser, men også op der hvor der både er ansøgere og efterspørgsel på arbejdsmarkedet”.

46,8 pct af de danske it-virksomheder har det sidste år helt måtte opgive at besætte stillinger. Heraf har 36,5% af it-leverandørerne måtte sige nej til ordrer og opgaver, mens 34,1% måtte udskyde videreudvikling og innovation, viser IT-Branchens IT-Barometer 2023.

Mister momentum i konkurrencen

Danmark er førende bl.a. i forhold til offentlig digitalisering. Men IT-Branchens tal viser, at manglen på it-uddannede rammer de danske it-virksomheders evne til at udvikle og innovere.

”Danmark har historisk en digital førertrøje, men vi mister momentum i konkurrencen med bl.a. USA og Kina når vi ikke innoverer”, siger Mette Lundberg og slutterDet er i mit perspektiv stærkt problematisk. Som jeg ser det er det vigtigere end nogensinde, at vi med afsæt i danske værdier og vores velfærdsmodel er med til at sætte retningen for brug af ny teknologi, f.eks. AI”.

I IT-Branchen glæder man sig derfor også over de steder, hvor det er lykkedes at etablere nye uddannelsespladser. Bl.a. melder DTU og KU fuldt hus på den fælles nye kvante-uddannelse, mens f.eks. AAU etablerer flere pladser på uddannelser indenfor AI og cybersikkerhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *