Vi har brug for flere krøllede hjerner på arbejdspladsen

Alt for få arbejdspladser er opmærksomme på gevinsten ved at ansætte dygtige medarbejdere med enten synlige eller usynlige handicaps. Det kan være alt lige fra autisme til ADHD til fysiske handicaps. Men den gode nyhed er, at vi har gjort det let for dig at komme godt i gang.

Vi har brug for flere krøllede hjerner på arbejdspladsen

Hvis du kigger ud over kontorlandskabet på din arbejdsplads, hvad ser du så? En mangfoldig gruppe af medarbejdere på tværs af køn, aldre, etniciteter, uddannelsesbaggrunde mv.? Eller arbejder du også et sted, hvor flertallet mere eller mindre ligner hinanden, og hvor du aldrig har set en kørestol i kantinen?

Diversitet på arbejdspladsen er meget mere end en årlig opgørelse af kønsbalancen. Diversitet er også at skabe et inkluderende arbejdsmarked for personer, der er neurodivergente eller har et handicap – og det er årets fokus på IT-Branchens diversitetsevent på Statens Museum for Kunst den 23. april.

Og du er inviteret!

IT-virksomheder sakker bagud

Vidste du, at omkring 30% af danskerne i alderen 16-64 år vurderer, at de har et større eller mindre handicap? Det er en overraskende høj procentdel af den danske arbejdsstyrke, og oveni i tallet kommer børn og ældre med handicap.

Men er det et område, som virksomhederne har fokus på?

I IT-Branchen har vi spurgt, hvad vores medlemsvirksomheder gør, for at øge diversiteten i deres virksomhed. Ikke så opløftende svarer næsten halvdelen af virksomhederne, at de ikke har nogle konkrete indsatser vedrørende diversitet.

De virksomheder, som er gået i gang, har flest fokus på at forbedre kønsfordelingen i branchen gennem forskellige indsatser.

Kun knap 13% svarer, at de arbejder med diversiteten ved at ansætte neurodivergente medarbejdere, mens det er 10%, der har fokus på medarbejdere med fysiske handicaps.

Så det er vist rimeligt at sige, at der stadig ligger et stort arbejde med at få sat diversitet højere på dagsorden hos rigtig mange virksomheder. Særligt i en branche, som it-sektoren, hvor mærkatet ”mandsdomineret” står stærkt, og hvor manglen på arbejdskraft og talent er største barriere for vækst.

Nye talenter kræver forandring

I IT-Branchen har vi gennem en lang årrække arbejdet målrettet på at inspirere til mere handling, når det kommer til diversitet gennem events, workshops, diversitetsguides, mentorordning, presse og meget mere.

For alle tal viser, at diversitet betaler sig både på bundlinjen og når det kommer til innovation.

Det er også sket et tydeligt skift i de nye generationers krav til deres fremtidige arbejdsplads. Her spiller mangfoldig og diversitet en stadig større rolle for, hvor de vil arbejde.

Det betyder, at særligt it-virksomheder skal være endnu mere skarpe på at forblive attraktive i jagten på talenter.

Med blot 18% af virksomhederne i IT-Branchen, der ser diversitet som et strategisk fokusområde i dag, og har indført specifikke KPI’er for at nå i mål, vil det blive en stejl læringskurve for mange virksomheder.

Bliv inspireret til handling

På eventet den 23. april vil du møde en lang række inspirerende talere bl.a. forfatter Caspar Eric, der har skrevet bogen ”Nye Balancer” om at have et handicap og om samfundets stigmatisering og diskrimination af ”det anderledes”.

Derudover er forsker, Edmonia Baker fra CBS på programmet samt en række virksomheder til at inspirere dig og din virksomhed til, hvordan I kommer godt i gang med at skabe et rummeligt arbejdsmarked: 

  • Specialisterne har i 20 år arbejdet med at bygge bro og skabe jobmuligheder til personer med neurodivergens (bl.a. autisme og ADHD) gennem skræddersyede matches med virksomheder, som bl.a. Danske Bank, Novo Nordisk og Københavns Kommune. På eventet kan du høre meget mere om, hvordan Danske Bank og Specialisterne får samarbejdet til at fungere, og hvad fordelene og værdien er for begge parter ved at ansætte personer med en ofte dyb specialiseret viden og øje for detaljer, mønstre og afvigelser.
  • En helt konkret løsning til personer med kognitive udfordringer står virksomheden, Tiimo, bag. De har udviklet en app, der kombinerer kalender, tidsstyring, ikoner og påmindelser i én digital løsning, som hjælper både børn, unge og voksne med at strukturere deres hverdag, herunder deres skole- og arbejdsliv.
  • En anden virksomhed, som har sat diversitet højt på dagsorden, er softwarevirksomheden Weply, som tilbyder chat-løsninger, hvor hver 3. medarbejder i virksomheden har et handicap. Hør Weply forklare, hvad det kræver ledelsesmæssigt at skabe en rummelig arbejdsplads med plads til medarbejdere med handicaps. At behovet er stort, er understreget af, en analyse fra Danske Handicaporganisationer som viser, at hele 46.000 mennesker med et handicap står uden beskæftigelse men er klar til at tage et job inden for 2 uger.
  • Du vil også møde Google, som vil vise, hvordan nye teknologier og AI-løsninger rummer et massivt potentiale til at understøtte mere diversitet på arbejdspladsen og helt generelt i samfundet ved at understøtte og assistere personer med fysiske og psykiske handicaps i forskellige opgaveløsninger, så vi får flere med i fællesskabet på arbejdspladserne.

Diversitetseventet er støttet af Google og TDC Erhverv.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om IT-Branchens arbejde med diversitet, er du meget velkommen til at kontakte Charlotte Holm Billund.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *