Er din virksomhed attraktiv i jagten på talenter?

I en tid hvor talentjagt og innovation er to nøgleord i it-branchen, er diversitet ikke længere en luksus, men en nødvendighed. Men er virksomhederne klædt godt nok på til arbejdet?

Ofte danner de ambitiøse initiativer i jagten på fremtidens talenter blot et ekko af ord uden egentlig handling. Så hvordan omdanner vi snakken til drivkraft for ægte tiltrækningskraft og forandring?

For virksomheder, der omfavner en datadrevet tilgang til diversitet og forankrer den i sin kultur, vil ikke blot nyde fordelene ved at opnå en stærkere bundlinje, men også være bannerførere for en mere inkluderende og bæredygtig fremtid i erhvervslivet.

På webinaret ’Datadrevet Diversitet – fra værdi til praksis’ fik vi et spændende indblik i, hvilke overvejelser der ligger til grund for vigtigheden af at prioritere diversitet i forretningen. Derudover fik vi også hands-on erfaringer fra virksomheder, som allerede kan se værdien, det skaber i hverdagen.

Udnyt diversitetens fulde potentiale

Værdien af diversitet handler ikke blot om mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen. Det er i lige så høj grad en strategisk fordel, der fører til vækst og innovation ude hos virksomhederne.

Og skal man gøre sig forhåbninger om at få fingrene i talenterne, skal virksomhederne altså i langt højere grad være i stand til at kunne tilbyde en arbejdsplads, som er mangfoldig og deler de samme værdier som ansøgerne.

Det fortæller Gine Maltha Kampmann, som er administrerende direktør i tænketanken EQUALIS:

”Diversitet spiller en afgørende rolle i at sikre en bæredygtig og succesfuld fremtid for virksomheder. Virksomheder, der forstår at udnytte de mange fordele, som diversitet tilbyder, vil ikke alene stå langt stærkere i talenttiltrækningen i en konkurrencepræget økonomi, men også i relation til det samfund, de opererer i,” fortæller hun.

Data gør processen overskuelig

Diversitet er langt mere end blot en snak om kønsfordeling. Diversitet beriger virksomheder med et væld af talent, fremmer innovation ved at integrere mangfoldige perspektiver, forbedrer løsninger for kunderne og skaber et dynamisk arbejdsmiljø.

Noget der samlet set styrker organisationens konkurrenceevne og omdømme som en progressiv og inkluderende arbejdsplads.

Og selvom det måske for nogen kan lyde besværligt at komme i gang med at arbejde datadrevet med diversitet, er det modsatte faktisk tilfældet.

Majbritt Skov, partner og leder af Deloitte Economics, understreger, at det at arbejde med diversitet langt fra er så frygtindgydende en opgave at komme i gang med.

Det kræver blot en ny proces, der integreres i de eksisterende forretningsgange på linje med ethvert andet strategisk initiativ. Det skal bare prioriteres.

Hun peger i den forbindelse på, at en datadrevet tilgang er en hjælp til at sætte konkrete mål og spore fremskridt.

”Med data bliver det meget mere tydeligt, hvor man som virksomhed står, og hvad man kan gøre for at tage nogle aktive valg til at styrke forretningen og gøre arbejdspladsen mere attraktiv i jagten på talenter og en bedre bundlinje,” fortæller Majbritt Skov.

Hos EG anvender man datadrevet diversitet til at tiltrække de attraktive medarbejdere

Hos EG er det også et afgørende aspekt af forretningen at skabe en attraktiv arbejdsplads, som flere ønsker at være del af.

I en nylig indsats for at skærpe fokus på diversitet og inklusion, har EG derfor skemalagt en lang række nøgletal for at måle og forbedre arbejdspladsens dynamik.

Tina Bodin, Head of HR i EG, fortæller, at en af årsagerne til, at topledelsen har prioriteret databaseret diversitet er:

”Vi tror grundlæggende på, at diversitet gør os stærkere. Diversitet giver adgang til mere talent, flere perspektiver i vores arbejde og dermed også bedre løsninger. Og så giver det bare et bedre arbejdsmiljø.”

“Selvom vi ikke kan måle alt, der tæller på diversitetsagendaen, spiller den data, man kan måle på en vigtig rolle. Data er afgørende for, at vi som virksomhed kan rykke os strategisk på diversitet,” fortæller Tina Bodin.

Hos EG har man fastlagt konkrete målepunkter, som bl.a. inkluderer:

  • kønsfordelingen generelt og i ledelseslagene
  • kvinders deltagelse i ledertræning
  • andelen af kvinder blandt potentielle fremtidige ledere
  • ledelseskvalitet
  • lønforskelle
  • medarbejdertilfredshed med virksomhedens indsats for diversitet og inklusion
  • følelsen af tilhørsforhold
  • antal krænkelsessager

Hos EG anvendes disse datapunkter ikke blot som statistikker, men som pejlemærker for virksomhedens fremskridt mod en mere inkluderende kultur.

Kultur skabes i samspil med hele organisationen

I sit arbejde med diversitet er en vigtig ting at arbejde databaseret. Men en lige så vigtig faktor er at forankre måltallene i kulturen og lade målsætningerne komme til livs hos medarbejderne, så det ikke blot er på ledelsesgangene, hvor målsætningerne eksisterer.

For hos EG er man fast besluttet på, at måltal og monitorering ikke kan stå alene. Der skal arbejdes ærligt med kulturen og ikke mindst bevidstheden om, hvilken adfærd målstyring kan give.

”Det, der har virket rigtig godt for os er, at på toppen af de krav, der bliver stillet til os omkring måltal, at vi har brugt anledningen til også selv at beslutte os for at sætte ord på, hvad det egentlig er for en arbejdsplads, vi gerne vil være,” fortæller Tina Bodin.

Måltal spiller fortsat en vigtig rolle, men for at skabe større diversitet i branchen har man hos EG, med måltallene i ryggen, besluttet sig for at skabe en inkluderende kultur for at gøre en forskel.

Til at understøtte diversitet og inklusion hos EG har man derfor oprettet ”Global Diversity Comitee”, som er et initiativ, hvor alle som vil involveres i diversitet i virksomheden kan være med til at præge den positive udvikling, frit kan tilmelde sig.

”For at forankre inklusion i vores kultur har vi etableret sociale udvalg som mødes 3-4 gange hvert halve år. De spiller en central rolle i at organisere begivenheder og initiativer, der fremmer forståelse og fejring af mangfoldighed blandt medarbejderne, så vi kan arbejde målrettet på at blive en endnu mere attraktiv arbejdsplads,” fortæller Tina Bodin.

Det første halvår af 2023 har EG i Global Diversity Comitee fokuseret på, hvordan man skaber bedre rammer for inkluderende lederskab som en del af ledernes videreudvikling.

Det er et initiativ, som er med til at sikre, at ledere i organisationen er udstyret til selv i fremtiden at skabe de bedste rammer for en inkluderende arbejdsplads.

Derudover tilbyder EG løbende ressourcer og vejledning til alle ansatte, så de kan udvikle deres egen forståelse og praksis af inklusion.

EG er indstillet til Danish Diversity Awards i kategorien Årets virksomhed med flere end 500 medarbejdere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *