Vi bør oprette en virtuel 6. region og 99. kommune i Danmark

Alt for mange danskere har ikke samme mulighed for at tilgå de tilbud og muligheder, der findes i sundhedssektoren. Men det kan løses ved at gøre flere sundhedstilbud digitale.

Vi bør oprette en virtuel 6. region og 99. kommune i Danmark

Op mod 3 mio. danskere har via deres sundhedsforsikring i dag mulighed for nem digital adgang til en lægekonsultation. Hvorfor skal alle danskere ikke have den mulighed?

Samtidig har regeringen en ambition om, at vores sundhedsvæsen skal blive bedre til at sætte patienten i centrum ligesom sundhedspersonalets stressede hverdag skal lettes. Men det kniber med konkrete løsninger og medarbejdere til at kunne indfri ambitionerne.

”Hvorfor opretter vi ikke et nationalt virtuelt sundhedstilbud. En 6. region og 99. kommune, som kun eksisterer digitalt, og hvor alle patienter og borgere frit kan vælge mellem en lang række sundhedsydelser,” udtaler Freddy Lykke, direktør for Sirenia og forperson for IT-Branchens Policy Board for Digital Sundhed.

En 99. kommune og en 6. region, som er rent digitale, vil give alle danskere lige adgang til digitale sundhedstilbud og -konsultationer, og samtidig minimere afstanden til sundhedsvæsenet for alle danskere – og ikke mindst vil det medvirke til tidligere opsporing og færre udeblivelser.

Det er en af anbefalingerne fra IT-Branchens indspil til Sundhedsstrukturkommissionen, som du kan læse her.

Udfordringerne i sundhedsvæsenet tårner sig op

Der mangler allerede i dag omkring 5.000 medarbejdere på landets sygehuse og i den øvrige sundhedssektor. Dertil skal man lægge, at omkring 3.200 SOSU’er står til snart at gå på pension.

Udover de manglende varme hænder, står Danmark også overfor en kæmpe demografisk udfordring. Antallet af ældre vil være fordoblet i 2040, og at antallet af borgere med kroniske sygdomme vil være fordoblet allerede i 2030.

En stor andel af befolkningen bor ikke tæt på en læge og har ikke en sundhedsforsikring som giver dem nem digital adgang til sundhedskonsultationer. Den store gruppe af danskere har ganske enkelt ikke de samme muligheder for at tilgå sundhedstilbud, som resten af befolkningen.

Det mener IT-Branchen, der skal gøres noget ved.

”Vi kan ikke vente på at alle kommuner, læger og hospitaler i landet af sig selv finder ressourcer til at tilbyde virtuelle konsultationer og digitale løsninger til borgerne. Vi bliver nødt til at sætte central fokus på allerede eksisterende løsninger, så vi hurtigt sikrer, at alle danskere har lige mulighed for at få den bedst mulige behandling i vores sundhedsvæsen,” fortæller Freddy Lykke.

Den digitale region og kommune kan delvist bemandes af eksisterende sundhedsmedarbejdere, som kan melde sig i vagt på tidspunkter, som passer i deres hverdag. Dermed vil den digitale region og kommune være med til at gøre flere medarbejdertimer til rådighed for et presset sundhedsvæsen.

Digitale løsninger giver bedre sundhed

IT-Branchens anbefalinger fokuserer på, hvordan sundhedsvæsenet kan blive bedre til at få patienten i centrum, så borgere kan blive behandlet i eller tæt på hjemmet, og hvordan ressourcer kan bruges der, hvor de giver mest sundhed for pengene samtidig med at uligheden ift. sundhed nedbringes.

Et af de steder, hvor man bør sikre en national udbredelse, er indenfor virtuelle konsultationer, da det kan spare tid for både behandlere og patienter.

Det drejer sig ikke kun om transport- og arbejdstid for patienter, men erfaringer peger på, at møderne bliver kortere, mere præcise og fokuserede, samtidig med at rutine kontrolbesøg elimineres.

”Mindst 40% af alle konsultationer burde kunne gøres virtuelle. Men det offentlige er ikke klar med løsninger, og kun en meget lille del af konsultationerne foregår i dag over video. Det bør være en pligtopgave at sikre at alle borgere får tilbuddet,” siger Freddy Lykke.

IT-Branchen kommer med seks konkrete digital sundhedsforslag

IT-Branchen har udarbejdet seks konkrete forslag til, hvordan man digitalt kan styrke sundhedsvæsenet i Danmark:

 1. Digitale patientforløb skal skabe sammenhæng
  For at sikre at samarbejdet fungerer bør man forpligte hospitaler, kommuner og praktiserende læger til at anvende digitale løsninger der sikrer et sammenhængende patientforløb – uanset hvor patienten og klinikerne befinder sig.

 1. Opret et nationalt virtuelt sundhedstilbud
  IT-Branchen anbefaler, at der etableres et offentligt virtuelt landsdækkende sundhedstilbud, der kan tilbyde ydelser indenfor f.eks. lægekontakt, genoptræning og akutopkald for at skabe et offentligt alternativ til de private sundhedstilbud. Et sådant initiativ forventes både at aflaste sundhedsvæsnets øvrige kanaler markant, samt at skabe øget lighed i adgangen til sundhedsydelser.

 1. Forpligtende samarbejde om indkøb af teknologiske løsninger
  Der skal etableres et forpligtende samarbejde om indkøb af strategisk væsentlige løsninger der virker på tværs af regionerne for at skabe en effektiv skalering, så man effektivt udbreder veldokumenterede løsninger på nationalt plan.

 1. Sundhedsvæsnet skal prioritere og understøtte udvikling af AI
  Vi anbefaler, at der igangsættes et arbejde med at fjerne de væsentlige juridiske barrierer for udvikling og test af AI-algoritmer. Der bør også etableres en fælles digital infrastruktur til udvikling og test af nye algoritmer, så man hurtigt kan komme fra udvikling/test til pilot til drift.

 1. Udnyt potentialet i danske sundhedsdata
  Data bør samles, så de er tilgængelige for leverandører, forskere og andre interessenter. Hermed kan man sikre, at vi udvikler løsninger baseret på et fælles datagrundlag, og så man samtidig undgår at lave nye siloløsninger.

 1. Økonomiske incitamenter til innovation og effektiviseringer
  Vi skal sikre, at der altid vil være økonomiske incitamenter til at gennemføre teknologisk innovation og effektiviseringer i sundhedsvæsenet. IT-Branchen anbefaler derfor, at der gennemføres en revision af de økonomiske styringsværktøjer i sundhedsvæsenet.

Læs hele IT-Branchens indspil til Sundhedsstrukturkommissionen her.

1 svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *