Hjælp til bedre og tættere patientkontakt

Gode patientforløb, -kontakt og -besøg er en essentiel og vigtig del af sundhedsvæsenets daglige arbejde, men det er også opgaver, der tager tid og presser personalet. IT-Branchen har derfor udarbejdet et hjælpekatalog over løsninger, der kan lette hverdagen for medarbejderne.

Hjælp til bedre og tættere patientkontakt

Omkring hver 10. ældre modtager en eller anden form for genoptræning eller rehabilitering i hjemmet. Det er en vigtige opgave for sundhedsvæsenet at understøtte dette. Men det kræver mange ressourcer at følge op på, monitorere og kommunikere med så mange patienter, som sundhedspersonalet gør hver dag.

En stressende hverdag, hvor mange føler, at de ikke har tid nok til den enkelte patient.

Samtidig kan det for den enkelte patient nemt blive et komplekst forløb med mange forskellige sundhedsfaglige aktører ind over – og der er stor risiko for, at patienterne farer vild i forløbet og mister motivationen og overblikket.

Heldigvis findes der allerede nu en lang række gennemprøvede løsninger og app’s, der kan hjælpe både medarbejdere og patienter i forhold til digitale vejledninger, genoptræningsforløb og monitorering. Teknologier der kan gøre flere borgere selvhjulpne og give mere tid til personalets kerneopgaver.

Du kan læse om de forskellige løsninger til sundhedsvæsenet her.

Sensorer, AI og digitale forløbsguides bliver fremtiden

En del af personalets tid går stadig med den traditionelle stuegang, hvor man løbende tjekker ind hos de forskellige patienter. Runder der tager tid, og hvor der ofte netop er tid at spare ved at benytte moderne teknologier.

I stedet for personlig døgnovervågning af patienter kan man f.eks. installere en sensor, der kan registrere fald, om patienten sover uroligt eller ikke er kommet tilbage fra toilettet. Sensoren kan så sende beskeden videre til sundhedspersonalet, så de kan reagere og hjælpe den pågældende patient, hvis der er behov for det.

Et andet sted, hvor man kan forbedre patientoplevelsen, er ved at benytte AI til at optimere den enkelte patients genoptræningsprogrammer, så de løbende justeres og tilpasses efter den enkeltes fremdrift.

Erfaringer med digitale genoptræningsløsninger har vist, at borgerne oplever en opblomstring, når de f.eks. inden for 4-8 uger kan øge deres gåture fra 5 min. til 45 min.

Personalet bruger også tid på præ- og post-operative samtaler og kommunikation. Ved at benytte digitale forløbsguides kan man sikre, at patienten møder forberedt og evt. fastende op, opnå færre aflysninger og sikre, at de er grundigt forberedt til deres behandling.

Håbet med hjælpekataloget er at give sundhedsvæsenet et overblik over de muligheder, der allerede findes, så de hurtigt kan få implementeret hjælp og støtte til deres travle hverdag.

Du kan se IT-Branchens samlede hjælpekatalog her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *