Fællesindkøb af sundheds-it kan skade vores sundhedsvæsen

Centralisering og standardisering er en central del af udspilet til den nye sundhedsreform, som regeringen præsenterede den 16. januar. IT-Branchen ser dog flere udfordringer end muligheder ved reformen.

Fællesindkøb af sundheds-it kan skade vores sundhedsvæsen

Regeringen forhandler i disse dage om en omfattende reform af sundhedsvæsenet. Reformen har blandt andet til formål at skabe et sundhedsvæsen, der er tættere på borgerne, og som hænger bedre sammen, men reformen indeholder også en klar ambition om at centralisere væsentlige beslutninger om it-indkøb.

IT-Branchen glæder sig over, at regeringen har fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, men frygter at tilgangen til it-indkøb vil gøre mere skade end gavn. Derfor har IT-Branchen advaret regeringen om for høj grad af central styring af it-indkøb.

”Sundhedsreformen lægger op til, at en ny statslig myndighed skal godkende større it- og digitaliseringsprojekter i sundhedssektoren. Fælles indkøb kan være en farlig vej at gå, da det kan skade markedet for digitale sundhedsløsninger ved at koncentrere markedet på få aktører, ligesom det kan risikere at skade den digitale innovation,” siger Freddy Lykke, formand for IT-Branchens sundheds-it udvalg.

Gennem reformen vil der blive etableret en ny myndighed, Sundhedsvæsen Danmark, der skal godkende større it- og digitaliseringsprojekter i sundhedsforvaltningerne, ligesom myndigheden får direkte kompetence til at beslutte forpligtende fællesindkøb

Ulige muligheder for leverandører

I dag bliver store dele af de digitale løsninger til sundhedsvæsenet indkøbt gennem regionerne og kommunerne. Det giver flere it-leverandører mulighed for at levere løsninger direkte til hospitalerne og de kommunale forvaltninger, og skaber dynamik på markedet og giver plads til flere leverandører på samme tid.

”Den centralisering, der lægges op til gennem reformen, kan komme til at ødelægge en række velfungerende it-markeder. Én indkøber kan nemt føre til én løsning, og det vil være skadeligt for de markeder, der er bygget op omkring forventningen om flere hospitaler, regioner eller kommuner, der køber uafhængigt ind,” siger Freddy Lykke.

IT-Branchen anbefaler derfor, at regeringen, for at understøtte et bredt og mangfoldigt leverandørmarked og en større konkurrence og dynamik, sikrer sig, at indkøb af konkrete løsninger i så høj grad som muligt overlades til de enkelte hospitaler, regioner og kommuner.

Innovation skabes både lokalt som nationalt

Med centralisering af beslutninger om it-indkøb er der endvidere en væsentlig risiko for, at det går ud over innovationen på markedet, da en væsentlig del af innovationen i sundhedsvæsenet kommer fra mindre aktører.

”Det er afgørende, at sundhedsvæsenet har muligheden for at gribe lokale innovationsprojekter. I takt med at flere indkøbsbeslutninger træffes centralt, kan entrébarriererne blive uoverskuelige for de små eller nye aktører på markedet, og det vil ødelægge et vigtigt trin i innovationsfødekæden,” siger Freddy Lykke og fortsætter.

“Men omvendt kan en central it-indkøber også give nye muligheder for at prioritere investeringer i ny teknologi som fx kunstig intelligens på nationalt plan. En central indkøber vil have musklerne til at sikre investereringer i strategiske, tunge projekter, som kræver et stort økonomisk setup”.

IT-Branchen anbefaler derfor regeringen at fokusere på hele innovationskæden i kommende it-indkøb til sundhedsvæsenet.

”Vi ønsker et sundhedsvæsen, der både har rum til at omfavne de gode lokale innovationsprojekter og samtidig har musklerne til at opskalere på nationalt plan, så hele sundhedsvæsenet får gavn af de gode erfaringer og innovative løsninger,” slutter Freddy Lykke.

Her kan du læse IT-Branchens indspil til sundhedsreformen.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om vores mærkesag om digital og sammenhængende sundhed på vores hjemmeside, ligesom du altid kan tage fat i Martin Jensen Buch, hvis du f.eks. kunne være interesseret i at deltage i vores sundheds-it udvalg.