Et digitaliseret sundhedsvæsen skal gavne de svage

Ulighed indenfor sundhed er voksende i Danmark. Men hvordan kommer vi dette problem til livs? Dette er et af områderne, hvor IT-Branchens udvalg for sundheds-it vil lægge en fokuseret indsats i 2021.

Sammen med resten af udvalget for sundheds-it har formand, og direktør i Sirenia, Freddy Lykke lagt en ambitiøs plan for 2021, der skal bidrage til, at Danmarks sundhedsvæsen kan forbedres og effektiviseres gennem digitalisering.

I år har udvalget fokus på følgende områder:

  • Påvirke regeringens kommende sundhedsaftale, med input til hvordan digitalisering kan skabe et sammenhængende og fremtidssikret sundhedsvæsen.
  • Bidrage til debatten om hvordan øget digitalisering kan være med til at modarbejde den store ulighed i forhold til sundhed i Danmark.
  • Arbejde for at sundhedsdata, herunder borgernes egne data, i højere grad kan anvendes til at understøtte øget teknologianvendelse og kunstig intelligens i sundhedsvæsenet.

”Vi ser ind i en fremtid, hvor antallet af ældre stiger, samtidig med at arbejdsudbuddet indenfor sundhed falder. Hvis sundhedsvæsenet skal kunne håndtere denne dobbelte udfordring og stå stærkt fremadrettet, bliver vi nødt til at tænke nyt og her har digitale løsninger et stort potentiale, som vi skal udnytte og integrere bredt,” udtaler Freddy Lykke.

Uligheden skal kommes til livs

Udvalget gør på nuværende tidspunkt særligt en indsats i forhold til regeringens ønske om at skabe større lighed i sundhedsvæsenet.

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i efteråret 2020 en rapport, som dokumenterer, at den i forvejen overraskende høje ulighed indenfor sundhed i Danmark er voksende.

Rapporten viser generelt, at jo længere en uddannelse man har gennemført, des mindre sygdom vil man opleve, og hvis man oplever sygdom el.lign., vil man højst sandsynligt få mere hjælp.

Udvalget arbejder derfor nu med etableringen af et katalog over digitale løsninger, der kan bidrage til at komme denne ulighed i sundhedsvæsenet til livs.

Udvalgets medlemmer er allerede i gang med at indsamle en række cases til kataloget, som i sidste ende skal bruges som et samlet indspil til regeringen.

”Hvis vi digitaliserer vores sundhedsvæsen klogt, kan digitalisering være med til at mindske ulighed og ikke øge uligheden, som mange tror. Vi vil med denne indsats vise, at en fokuseret digital indsats vil komme alle danskere til gode – ikke mindst de svage,” fortæller Freddy Lykke.

Du kan her læse Freddy Lykkes egen artikel om, hvad og hvordan vi skal gøre mod den stigende ulighed.

Vil du være med?

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet, eller være med i udvalget for sundheds-it, så kontakt IT-Branchens chefkonsulent, Martin Jensen Buch.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *