Træn virksomhedens cybersikkerhed: NIS2-undervisning til ledelse og bestyrelse

Er du en del af ledelsen, eller arbejder du i bestyrelsen, i en virksomhed, der er omfattet af NIS2?

NIS2 for ledelse og bestyrelse

Dato & tidspunkt

Lokation

DAHL, Hammerensgade 6, 3. sal, 1267 KBH K

Arbejder du i ledelsen eller bestyrelsen i en virksomhed, der er omfattet af NIS2? Så skal du sikre dig tilstrækkelig viden og træning i NIS2-kravene. Opnår du ikke tilstrækkelig viden, kan det i værste tilfælde resultere i en personlig bøde.

Som en del af NIS2-direktivet er det et krav, at ledelsesorganet i virksomheder, der er omfattet af NIS2, er forpligtet til at følge kurser om cybersikkerhed. Ledelsen og bestyrelsen skal til enhver tid have opnået tilstrækkelige kundskaber og færdigheder til at kunne identificere risici og vurdere metoderne til styring af cybersikkerhedsrisici og deres indvirkning på de tjenester, der leveres af virksomheden.

Har man ikke fået den nødvendige træning – og dermed viden og færdigheder – kan det føre til suspension af ledelsesorganet og i værste tilfælde personlig bøde.

Er du en del af ledelsen, eller arbejder du i bestyrelsen, i en virksomhed, der er omfattet af NIS2?

På dette event kan du få den nødvendige viden og træning, så du undgår sanktioner og sikrer et stærkt cybersikkerhedsberedskab, når vi bl.a. gennemgår:

  • De grundlæggende NIS2-krav
  • Metoder til at styre cybersikkerhedsrisici
  • Forstå indvirkningen på virksomheden
  • Hvordan kan man opbygge et ledelsessystem med fokus på dokumentation af overholdelsen af NIS2-kravene?

Onsdag den 17. april 2024, kl. 09.00 – 11.30
DAHL, Hammerensgade 6, 3. sal, 1267 København K

Det er kun muligt for medlemmer af IT-Branchen og klienter hos DAHL at deltage. Det er gratis, men tilmelding er påkrævet.


Oplægsholdere:

Eventet faciliteres af specialisterne Frans Skovholm og Arly Carlquist fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Advokat (L) og partner Frans Skovholm har stor erfaring i arbejdet med risikostyring og beskæftiger sig også til dagligt med kontrakter og compliance. Frans har specialiseret sig i at arbejde systematisk med risikohåndtering og rådgivning omkring ISMS-ledelsessystemer, herunder ISO 27001, hvor han er certificeret ISO 27001 Lead Implementer ved PECB.

Advokat og partner Arly Carlquist har i mere end 25 år beskæftiget sig med alle typer af IT-aftaler, herunder aftaler om systemudvikling, outsourcing, managed services, cloud, distributions-, konsulent- og softwarelicensaftaler mv. og de hertil relaterede juridiske og kommercielle problemstillinger.