NIS2-direktivet: Hvad skal du fokusere på som it-leverandør

Det nye lovforslag om implementeringen af NIS2 vil forventeligt træde i kraft ved årsskiftet, så der er behov for at fokusere på dit arbejde med at blive klar til NIS2 som it-leverandør. Vi gennemgår hvordan du kan komme i gang.

NIS 2-direktivet: Kritisk infrastruktur og kontraktuel understøttelse

Dato & tidspunkt

Lokation

WEBINAR

Det nye lovforslag om implementeringen af NIS2 vil forventeligt træde i kraft ved årsskiftet, så der er behov for at fokusere på dit arbejde med at blive klar til NIS2 som it-leverandør. Vi gennemgår hvordan du kan komme i gang.

NIS2-direktivet trådte i kraft i januar 2023 og forventes pt. at træde i kraft med udgangen af 2024. Vi gennemgår følgende opgaver som en it-leverandør bør have fokus på:

  • Kortlægning af it-leverandørens kunder, herunder i forhold til sektorer og størrelse med henblik på etablering af et overblik over hvilke kunder, som må antages at blive omfattet af NIS2.
  • Kortlægning af underleverandører, herunder den enkelte leverandørs kritikalitet i forhold til it-leverandørens ydelser, eksisterende aftaleforhold, mulighed for anvendelse af alternativ leverandør m.v.
  • Vurdering af om leverandør- og/eller kundekontrakter bør tilpasses.
  • Udarbejdelse af standardkontraktbestemmelser, som bør indarbejdes i leverandør- og kundekontrakter
  • Identifikation af NIS2 opgaver som kræver it-sikkerhedsmæssige kompetencer.

Fredag den 8. marts 2024, kl. 10.00 – 11.00
Afholdes som webinar

Det er kun muligt for medlemmer af IT-Branchen og klienter hos DAHL at deltage. Det er gratis, men tilmelding er påkrævet.


Oplægsholdere:
Webinaret faciliteres af specialisterne Frans Skovholm og Arly Carlquist fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Advokat (L) og partner Frans Skovholm arbejder til dagligt med kontrakter, compliance og risikohåndtering. Frans har specialiseret sig i at arbejde systematisk med risikohåndtering og rådgivning omkring ISMS-ledelsessystemer, herunder ISO 27001, hvor han er certificeret ISO 27001 Lead Implementer ved PECB.

Advokat og partner Arly Carlquist har i mere end 25 år beskæftiget sig med alle typer af IT-aftaler, herunder aftaler om systemudvikling, outsourcing, managed services, cloud, distributions-, konsulent- og softwarelicensaftaler mv. og de hertil relaterede juridiske og kommercielle problemstillinger.