Cyber Challenge Lab x Aarhus Kommune

Deltag i næste Cyber Challenge Lab – denne gang i samarbejde med Aarhus Kommune

Ny rapport slår fast: Sikkerheden halter og systemerne sander til i det offentlige

Dato & tidspunkt

Lokation

WEBINAR

I samarbejde med DigitalLead og Aarhus Kommune afholder IT-Branchen et nyt Cyber Challenge Lab, målrettet de medlemmer, som har det offentlige/kommunerne som kunder – eller ønsker det på sigt.

Forløbet, der består af tre korte workshops/innovationssprint i september og oktober, kickstartes med et uforpligtende webinar den 20. september kl. 10.00 – 11.00, hvor interesserede deltagere kan blive klogere på cyberudfordringen, der tages op, og stille spørgsmål til det faglige indhold og praktiske forløb. De tre efterfølgende workshops vil blive afholdt på Aarhus Rådhus.


Kort om udfordringen:

Der er et stort behov for at styrke cybersikkerheden i landets kommuner. Snart vil kommunerne forventeligt også skulle leve op til en række skærpede cybersikkerhedskrav fra EU (NIS2), som de ikke er klar til. Aarhus Kommune ønsker at være på forkant med denne udvikling bl.a. ved at kunne give den strategiske, politiske og administrative ledelse i kommunen det bedst mulige overblik og det bedst oplyste grundlag til at træffe beslutninger om, hvordan aktuelle cybertrusler skal tackles.  

Aarhus Kommune har stillet udfordringen, men eventuelle løsninger vil kunne skaleres bredt i kommunerne. Løsninger kan fx inkludere uddannelse/opkvalificering eller udvikling af et databaseret, visuelt/letafkodeligt og risikobaseret værktøj eller andet.


Onsdag den 20. september 2023, kl. 10.00 – 11.00
WEBINAR


Hvad er Cyber Challenge Lab?

Innovationsforløbet Cyber Challenge Lab kuraterer større virksomheder, myndigheder, andre organisationer eller grupper af virksomheder til at stille en cyber security udfordring mod det bredere netværk af cybersikkerhedsleverandører og ledende forskning, der findes på området I Danmark.

Formålet er, gennem tre faciliterede workshops over tre uger, at skabe tillidsbaseret matchmaking mellem udfordringsejere, danske SMV’er og vidensinstitutioner på cybersikkerhedsområdet.

Resultaterne kan være projekter eller partnerskaber mellem deltagere og afsender, der bidrager til at løse den givne udfordring, enten ved hjælp af udvikling på eksisterende løsninger og services, eller oprettelse af innovationspartnerskaber for nye cybersikkerhedsløsninger, til gavn for dansk erhvervsliv og samfundssikkerhed.

Hvordan foregår forløbet?

Kernen i Cyber Challenge Lab er de 3 workshops, såkaldte sprints, hvor vi udforsker, definerer og bygger løsningsrammer i samarbejde. På den tredje og sidste workshop præsenteres det foreløbige arbejde for udfordringsejer og en kreds af relevante aktører indenfor cybersikkerhed i Danmark.