Bæredygtig it i praksis på Fyn: SCOPE 1-2-3

På Fyn afholder vi i efteråret en temarække om bæredygtig it.

IT-Branchen: Stil flere grønne krav til os

Dato & tidspunkt

Lokation

Umbraco, Buchwaldsgade 35, 2. sal, Odense

Med regeringens klimalov og bindende mål om 70%, tager flere og flere virksomheder ansvar for deres klimaaftryk. Men hvorfor er det så vigtigt at forholde sig klimaaftrykket i jeres virksomhed?

Med et klimaregnskab i hånden, bliver det tydeligt, hvor skoen trykker og de lavthængende frugter kan plukkes. Herfra kan der sættes konkrete mål for CO2-reduktionen. 

Bæredygtighed og it/digitalisering går hånd i hånd – at arbejde med bæredygtighed kræver data.

Allerede fra sommeren 2024 bliver det lovpligtigt for virksomheder med over 500 ansatte at aflevere klimaregnskab. I 2025 kommer det også til at gælde virksomheder med helt ned til 250 ansatte.

Et klimaregnskab der skal indeholde data om både direkte og indirekte klimaaftryk:

  1. SCOPE: Direkte emissioner (firmaets eget forbrug)
  2. SCOPE: Indirekte emissioner (indkøbt el, fjernvarme osv.)
  3. SCOPE: Andre indirekte emissioner (fra kilder som virksomheden ikke selv ejer, fx leverandørkæden)

Derfor er I nødt til allerede nu at forholde jer til jeres eget aftryk på klimaet.

Hør også hvordan Umbraco har grebet opgaven an.

Tirsdag den 19. september 2023, kl. 08.30 – 11.00
Umbraco, Buchwaldsgade 35, 2. sal, Odense