Ros til IT-Branchens sundhedsudspil

Sundhedsministeriet kvitterer for IT-Branchens vision på sundhedsområdet, der ifølge ministeriet var visionært, operationelt og yderst veltimet input til deres arbejde.

Sundhedstegn fra et ofte glemt område

Regeringen, Danske Regioner og KL har i dag offentliggjort den længe ventede strategi for digital sundhed, og der er mange gode initiativer i den.

IT-Branchens vision for Danmarks Sundhedsvæsen 2025

Der er et stort behov for at nytænke måden vi leverer sundhedsydelser på, hvis vi vil give bedre kvalitet og mere nærvær samtidig med, at der forsvinder varme hænder og finansiering fra sundhedsvæsenet.