Praktisk guide til at komme i gang med verdensmålene

Det kan måske virke lidt abstrakt og tidskrævende at arbejde med FN’s verdensmål i virksomhedens hverdag. Men det behøver det slet ikke at være.

Vi har derfor lavet nedenstående lille guide til, hvordan I hurtigt kan komme i gang.

1. Forstå og prioriter målene

For at løbende at kunne måle sine fremskridt mod at bidrage til verdensmålene, er det vigtigt at man starter med at sætte specifikke mål for indsatsen.

Et godt råd er at fokusere på de områder, som dit selskab arbejder med allerede, og hvor I måske har særlige kompetencer eller forudsætninger for at kunne bidrage.

Start derfor med at læs de 17 verdensmål igennem, og se om I ikke med jeres nuværende aktiviteter allerede bidrager til at opfylde en eller flere af verdensmålene.

Derefter kunne man f.eks. udarbejde et prioriteringsdiagram el. lign. Nedenstående er blot et tænkt eksempel, der skal fungere som inspiration.

De mål der scorer højt for begge værdier, vil være et naturligt sted at starte med en nærmere udvælgelse af delmål og målsætning for aktiviteter.

Alternativt kan man naturligvis også tage udgangspunkt i et verdensmål, hvor man som virksomhed har udfordringer i forhold til at leve op til det i dag.

2. Dediker løbende ressourcer og mål

Succesen med at arbejde med verdensmålene i ens virksomhed afhænger i høj grad af ens evne til at organisere, forankre og formalisere arbejdet.

Dermed handler det også hurtigt om at beslutte, hvor arbejdet skal forankres henne, og hvor mange ressourcer man ønsker at anvende til arbejdet.

I nogle virksomheder vil det f.eks. give mest mening at forankre arbejdet i direktionen, mens det i andre virksomheder vil være mere naturligt at etablere et tværfagligt projektteam, der arbejder på tværs af hele organisationen.

Uanset hvordan man vælger at arbejde med det i virksomheden, er det dog vigtigt, at man sætter sig nogle klare delmål, som man løbende kan følge op på.

Delmålene skal altid holdes imod ens eksisterende forretningsstrategi og mål, så man ikke bruger ressourcer på noget, der ikke har betydning for virksomheden.

3. Eksekver og kommuniker

Skal man have succes med verdensmålene, er det vigtigt, at man løbende kommunikerer evnen til at eksekvere i forhold de valgte indsatsområder.

Især internt er det vigtigt løbende at kommunikere om indsatserne, så der hele tiden er fokus på disse ting i organisationen.

Uanset om der er tale om intern eller ekstern kommunikation, er det vigtigt, at man sætter sig et kommunikationsmål.

Afgør om dit primære mål er at påvirke dine modtageres hoved (information), hjerte (holdning) eller ben (handling). Det kan hjælpe dig til at vælge dine virkemidler og være meget specifik, hvis du f.eks. ønsker at opnå handling.

Når du har valgt, hvad det primære kommunikationsmål er, skal du vælge den rigtige kommunikationsstrategi i forhold til din målgruppe.

Et godt råd er, at du ligesom i ovenstående tager udgangspunkt i den effekt, du gerne vil opnå i forhold til din målgruppe.

Alt efter om de ønsker at informere pressen om jeres arbejde med verdensmålene, eller har behov for at en bestemt afdeling skal ændre adfærd, skal du tilpasse dine kommunikationskanaler, værktøjer og tidsbrug til dette.

Vi har samlet ovenstående tre værktøjer i en PowerPoint, så I kan bruge dem allerede på næste møde.

4. Intern kommunikation af verdensmålene

Første gang I internt melder ud, at I har valgt at arbejde med verdensmålene, er det vigtigt, at man er klar til troværdigt at oversætte ledelsesbeslutningen, så den giver mening for medarbejderne.

Typisk skal man kunne forklare:

  • Hvorfor er denne beslutning truffet?
  • Hvad består beslutningen i? Hvad skal afdelingen/medarbejderne gøre/ikke gøre?
  • Hvordan ved jeg som medarbejder, at vi har opnået målet?
  • Hvilken konsekvens har beslutningen for afdelingen/den enkelte? Hvilken konsekvens har beslutningen for vores kunder? Fordele/ulemper?

Hvis du vil vide mere

Er du nysgerrig på, hvad IT-Branchen laver omkring verdensmålene, bæredygtighed og CSR, kan du læse mere om vores mærkesag Digitalisering med mennesket først.

Du er også velkommen til at blive aktiv i vores bæredygtighedsudvalg eller at kontakte Sif Neldeborg, hvis du er nysgerrig på mere.