Skal du have en whistleblowerordning?

Ny lov gør det lovpligtigt, at samtlige virksomheder med 50 eller flere ansatte skal oprette en whistleblowerordning.

Skal du have en whistleblowerordning?

Virksomheder med flere end 249 ansatte skal etablere en ordning senest den 17. december 2021, mens virksomheder med 50-249 ansatte først skal have en per 17. december 2023.

Med whistleblowerordningen kan man indberette alvorlige overtrædelser af EU-regler og danske love samt andre alvorlige forhold herunder seksuel chikane. Overtrædelser kan f.eks. være oplysninger om strafbare forhold, misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri og bestikkelse.

Intern whistleblowerordning

Virksomheden skal udpege mindst en upartisk person til at håndtere indberetninger i den interne whistleblowerordning. Personen skal kunne kommunikere fortroligt med de enkelte whistleblowere, følge op på de enkelte indberetninger og give feedback til whistlebloweren indenfor nærmere fastsatte frister.

Whistleblowerordningen er rettet mod alle ansatte i virksomheden og skal findes på hjemmesiden, intranettet eller være en del af en personalehåndbog.

Whistleblowerordningen skal omfatte følgende oplysninger:

  • Oplysninger om, hvilke overtrædelser der kan indberettes.
  • Hvordan indberetninger behandles og registreres.
  • Hvordan man gør brug af whistleblowerordningen.
  • Hvilke rettigheder whistlebloweren og den berørte person har.
  • Hvem der kan indberette til whistleblowerordningen.
  • Om det er muligt at indberette anonymt.

Dansk Erhverv har udarbejdet en god vejledning og skabelon til etablering af en intern whistleblowerordning, som du kan læse mere om her.

Ekstern whistleblowerordning

Loven medfører også, at Datatilsynet nu opretter en ekstern whistleblowerordning, hvor man kan indberette overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold, som man har fået kendskab til gennem sit arbejde.

Kriteriet ”alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold” indebærer, at der som udgangspunkt skal være tale om oplysninger, der er af offentlig interesse.

Du kan læse mere om dette på whistleblower.dk.

Beskyttelse af whistleblowere

Loven giver en omfattende beskyttelse af whistleblowere, herunder et forbud mod enhver form for repressalier mod whistleblowere som f.eks. ansættelsesretlige konsekvenser i form af advarsler, degradering, nægtelse af lønforhøjelse, chikane eller afskedigelse.

Sammen med forbuddet mod repressalier indføres der også en særlig regel om omvendt bevisbyrde. Det betyder, at virksomheden er forpligtet til at bevise, at de trufne tiltag/repressalier ikke havde nogen forbindelse til indberetningen.

Beskyttelsen indeholder derudover en særlig tavshedspligt om whistleblowerens identitet.

Lov om beskyttelse af whistleblowere med bemærkninger kan findes på Folketingets hjemmeside.

Har du brug for hjælp til en whistleblowerordning

Hver måned har vi et åbent rådgivningsmøde, hvor du kan stille spørgsmål om bl.a. whistleblowerordningen eller andre juridiske emner. Kontakt Bjørn Borre, bjb@itb.dk, hvis du gerne vil deltage på et sådant møde.

Derudover har vi en god aftale med DAHL, der kan hjælpe med at udarbejde en whistleblowerordning og også efterfølgende stå for den. Som medlem af IT-Branchen får du en attraktiv rabat på dette.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *