Leverancemodeller Offshore & Outsorcing

Når man har besluttet sig for at benytte en global leverancemodel, så skal man være opmærksom på, at der er flere forskellige måder at anvende globale ressourcer på. 

Nedenstående oversigt giver et overblik over hvilke generelle modeller der findes, og hvad der er fordele og ulemper ved dem.

Det er vigtigt at forstå, at pris og kvalitet er afhængig af hvilken model man går efter, og ikke mindst hvilke muligheder og procedurer man får etableret for at sikre at leverancerne bliver overhold.

Model 1 – Managed service

Managed Service –  Beskrives som

 • Forbrugsafregnede ydelser og / eller abonnements-ydelser
 • Service katalog
 • Proceseffektivitet
 • Standardydelser
 • Leverandør har ansvar for kvalitet og tilgængelighed af resourcer.
 • Godt for standardiserede opgaver (ITIL), men der er højere risiko for utilfredshed grundet mangel på fleksibilitet.  

Managed Service – Godt for:

“Hyldevare”, dvs. stærkt standardiserede services, hvor der er veldefinerede SLA regime I industrien:  Applications Management Services, Enhancements to existing solutions, SAP BASIS, User administration, service desk 

Managed Service – Pros

 • Besparelser
 • Forudsigelighed
 • SLA og mængde baseret betalingsmodel
 • Minimal involvering af dyre danske resource
 • Tillader leverandøren at optimere på erfaring, process og metoder. 
 • Leverandøren deler risiko via SLA og betalingsmodel

Managed Service – Cons

 • Vanskeligt at få special tilrettede løsninger
 • Ingen kontrol over individer
 • Større administration og control af SLA
 • Kan give modstand mod offshoring i organisationen

Model 2 – Shared Development

Shared Development – Beskrives som

 • Erfaring” på timepris. 
 • Leverancer af de rette kompetencer til rette tid til standard pris med rullende estimat og pre-definerede standardydelser. 
 • Leverandøren har ansvar for proces, kvalitet, og tilgængelighed af ressourcer.
 • “Shared development” er sammenlignelig med med “Managed Service”, idet det tillader leverandøren at optimere ressourcer, og give en bedre pris, selvom der grundlæggende er tale om T&M.

Shared Development – Godt for:

Standard og “Just in Time” udviklingsservices til projekter, f.eks. test services, udvikling af interfaces, udvikling af brugergrænseflade etc.  

Shared Development – Pros

 • Omkostningseffektive og kvalificerede ressourcer under leverandørens ansvar
 • SLA fokus på tilgængelighed og kvalitet, men ikke på individer 
 • Åbner for anvendelse af leverandørens vidensdeling og fælles standarder. 
 • Mindre afhængig af faste metoder, og tillader derfor højere fleksibilitet.

Shared Development – Cons

 • Da afhængigheden af stor erfaring er større, er det ofte en dyrere model
 • Projektledelse af projekter med en offshore leverance er mere kompleks og kræver mere erfaring.

Model 3 – Fixed Price / Mini-bid / Project

Fixed Price / Mini-bid / Project – Beskrives som

 • Fast pris projektleverance.
 • Leverandøren har ansvar for pris, kvalitet og tid.
 • Stærk styring af krav og ændringer. 
 • Eksempelvis effektiv for en balanceret prissætning af af mindre løsninger hvor et lille antal strategiske partnere kan konkurrere i ”mini-udbud” 

Fixed Price / Mini-bid / Project – Godt for:

Standard og “Just in Time” udviklingsservices til projekter, f.eks. test services, udvikling af interfaces, udvikling af brugergrænseflade etc.

Fixed Price / Mini-bid / Project – Pros

 • Udbud giver mulighed for sammenlignelig tilbud på pris og kvalitet.
 • Forudsigelig pris og tid.
 • Leverandøren påtager sig risikoen.
 • Kræver stærk styring af krav og leverandør.

Fixed Price / Mini-bid / Project – Cons

 • Kræver stærk kravspecifikation og/eller stærkere story definitioner for agile projekter.
 • Vanskeligere at benytte agil eller DevOps fremgangsmåde.
 • Selvom leverandøren påtager sig risikoen, så er det stadig den lokale IT funktion som skal retfærdiggøre eventuelle problemer overfor brugerne.

Model 4 – Extended Team (FTE) (By CV, FTE price)

Extended Team (FTE) (By CV, FTE price) – Beskrives som

 • Timeprisleverancer fra et navngivet team af ressourcer efter CV.
 • Pris afhængig af erfaring og kompetencer.
 • Kunden har ansvar for kvalitet og tid.
 • Leverandøren har ansvar for personale og tilgængelighed af ressourcer.

Extended Team (FTE) (By CV, FTE price) – Godt for:

Komplekse projekter under egen ledelse. Enkeltstående opgaver, behov for særlige erfaringer, eller ressourcer til egne agile opgaver.   

Extended Team (FTE) (By CV, FTE price) – Pros

 • Meget fleksibel leverancemodel
 • Er god til at udvikle innovative ydelser
 • SLA f.eks. på hurtig adgang til CV, og fastholdelse af erfaring
 • Udnyttelse af billigere timepriser med globale ressourcer.

Extended Team (FTE) (By CV, FTE price) – Cons

 • Relativt resursetung og dyr.
 • Virtuelle teams kræver særlig opmærksomhed for at være effektive. Kunden tager hele risikoen
 • Større risiko for “run-away” projekter
 • Resultatbaserede SLA og prissætning er vanskeligt.

Tilbage til temaet: Offshore & outsourcing