Ny D17-kontrakt bliver mere fleksibel for it-leverandører

Vi kan nu præsentere den nyeste version af D17-kontrakten, som er den mest udbredte standardkontrakt for it-drift.

Ny D17-kontrakt bliver mere fleksibel for it-leverandører

Den nye version af D17-kontrakten giver leverandørerne mere fleksibilitet og mulighed for at tilpasse sig det hurtigt skiftende teknologiske landskab. Den giver samtidig kunderne en klar forståelse af ansvarsfordelingen, når det gælder tredjepartsydelser.

En af de vigtigste forbedringer i D17-kontrakten er en mere klar beskrivelse af ansvaret for tredjepartsydelser.

Den nye version giver leverandørerne mulighed for i højere grad at inddrage tredjeparts it-ydelser i deres løsninger, særligt inden for områder som public cloud services, uden at leverandøren skal stå på mål for forhold, som de ikke har nogen direkte kontrol over.

Vi ser bl.a. flere udbydere af public cloud services, der stiller deres tjenester til rådighed på såkaldte ”as is” vilkår. Disse vilkår afspejles bedre i den nye kontrakt.

Større frihed til at udskifte tredjepartsydelser

En anden vigtig forbedring er tilføjelsen af større frihed for leverandører i forhold til at kunne udskifte og ændre i tredjepartsydelser. Dette giver leverandørerne mulighed for at tilpasse sig hurtigt skiftende teknologiske landskaber og sikrer, at de kan tilbyde de mest effektive og opdaterede løsninger til deres kunder.

Krav til implementering

Den nye version af D17 stiller imidlertid visse krav til implementeringen hos den enkelte leverandør. F.eks. skal leverandøren fremover have udarbejdet et bilag, der håndterer de muligheder, kontrakten giver.

I bilaget skal leverandøren bl.a. opliste de tredjepartsleverandører, hvis services leveres på “as is”-vilkår, og kunderne skal i samme bilag have mulighed for at kræve begrænsninger i f.eks. udskiftningsretten.

D17-kontrakten kort forklaret

En D17-standardkontrakt er en skabelon for en kontrakt om it-drift mellem en kunde og en leverandør.

Kontrakten regulerer en lang række forhold, herunder:

  • Omfanget af leverancen: Kontrakten beskriver, hvilke it-ydelser leverandøren skal levere, herunder hvilke systemer der skal driftes, hvilke sikkerhedskrav der skal opfyldes, og hvilke serviceniveauer der skal opretholdes.
  • Pris og betaling: Kontrakten beskriver, hvordan prisen for leverancen beregnes, og hvornår og hvordan betaling skal ske.
  • Ansvar: Kontrakten beskriver, hvem der er ansvarlig for forsinkelser, fejl og mangler ved leverancen.
  • Opsigelse: Kontrakten beskriver, hvordan kontrakten kan opsiges af begge parter.

D17 standardkontrakten er et aftalt dokument, hvilket betyder, at den kan tilpasses til den enkelte kundes og leverandørs behov. Eventuelle tilpasninger bør dog ske i samråd med juridisk bistand.

Fordele ved at bruge en D17 standardkontrakt er, at:

  • Den giver et fælles afsæt for forhandlinger mellem kunde og leverandør, hvilket kan reducere risikoen for konflikter
  • Den er baseret på erfaring fra mangeårig praksis, hvilket kan give en højere grad af sikkerhed for begge parter
  • Den er løbende opdateret med nyeste lovgivning og praksis, hvilket sikrer, at kontrakten er retsmæssig og tidssvarende

Hvis du vil vide mere

Kontrakten er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra IT-Branchen, DANSK IT og Danske IT-Advokater og under ledelse af professor dr.jur. Henrik Udsen, og er først og fremmest målrettet private virksomheder.

Den nye kontrakt inkluderer en template til det nye bilag, og kan hentes på IT-Branchens Kontraktportal, der er gratis for alle medlemmer.

Du kan også tilmelde dig vores webinar Præsentation af den nye D17-kontrakt d. 6. feb., hvor Claus F. Sørensen, Certificeret IT-advokat og General Counsel hos itm8 A/S samt Tim Krarup Nielsen, Certificeret IT-advokat og partner hos DAHL Advokatpartnerselskab gennemgår kontrakten og dens anvendelsesmuligheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *