Cybersikkerhed

Kontakt Troels Johansen, hvis du vil deltage eller høre mere om policy boardets aktiviteter.

Et digitalt Danmark bygger på tillid, og at vi alle kan føle os trygge. Derfor arbejder IT-Branchen for en tilgang til digitalisering, der bygger på etik, privacy og sikkerhed.

Policy boardets formål

At italesætte behovet for at højne cybersikkerheden i Danmark og skabe opmærksomhed om cybersikkerhedsindsatser, -trusler og -løsninger.

Herunder at understøtte medlemmernes forretningsmæssige muligheder ved at tydeliggøre betydningen af cybersikkerhed for myndigheder, borgere og virksomheder over for væsentlige interessenter, beslutningstagere og kunder.

Faste aktiviteter

 • Skabe øget opmærksomhed om cybersikkerhed hos myndigheder, borgere og virksomheder. Borgerne og medarbejderne er ofte “first line of defense”. Der er derfor brug for markant styrket opmærksomhed om cybersikkerhedsindsatser, -trusler og -løsninger, herunder øget kendskab til sikkerdigital.dk, D-mærket og øvrige initiativer, vejledninger og værktøjer
 • Skabe øget opmærksomhed om cybersikkerhed som et konkurrenceparameter
 • Arbejde for øget samarbejde og videndeling om sikkerhedstrusler og -hændelser både internt i det offentlige og i offentlig-privat samarbejde
 • Bidrage med faglig viden internt i branchen, i offentligheden og i dialog med centrale aktører, fx Center for Cybersikkerhed, National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), Cybersikkerhedsrådet, Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed, Rådet for Digital Sikkerhed, Danish Hub for Cybersecurity i DigitalLead, CERT’ere, Industriens Fond og erhvervsorganisationer.

Årets indsatsområder (2022-2023)

 • Følge op på regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed og indgå i dialog med relevante myndigheder om hensigtsmæssig implementering og udbredelse af strategiens initiativer
 • Arbejde for et styrket, dansk cyberforsvar, herunder en klar prioritering af cybersikkerhed i det kommende forsvarsforlig om udgifter til dansk forsvar og sikkerhed
 • Være på forkant med relevante EU-initiativer om cybersikkerhed og spille ind til disses implementering i EU og Danmark, herunder NIS2 og European Cyber Resilience Act. 

Hvem er med i policy boardet?

 • Jacob Herbst, Dubex – Forperson
 • Anders Kuhn Saaby, GlobalConnect
 • Anne Dorte Bach, Magenta
 • Anton Therkildsen, Zybersafe
 • Bjarke Alling, Liga
 • Carsten Challet, KMD
 • Camilla Bruun, Siscon
 • Christian Heinel, Cisco Systems Danmark
 • Christian Rutrecht, Fortinet
 • Christian Von Stamm Jonassen, Dansk Erhverv
 • Claus Jensen-Fangel, Atea
 • Claus Strawbridge, Banshie
 • Dennis B. Ellebæk, Prueba Cybersecurity
 • Dennis Perto, Conscia
 • Ebbe B. Petersen, NNIT
 • Errit Müller, SEC DATACOM A/S
 • Flemming Pregaard, HP Inc Danmark ApS
 • Gorm Grosen Christiansen, Globeteam A/S
 • Henrik Biering, Peercraft
 • Henrik Kærhus Sørensen, BJ Computers
 • Henrik Møller, HSM
 • Henrik Skovfoged, Trifork A/S
 • Jacob Isaksen, Avian
 • Jakob Overby, Lexoforms
 • Jens Christian Høy Monrad, FireEye International Inc.
 • Jesper Stener, ICY Security
 • Karsten Rosgaard, Systematic A/S
 • Ketil Johansen, 2C Networks ApS
 • Kim Gammelgaard, RheaSoft
 • Lars Bærentzen, Siscon
 • Lars Højberg, Nuuday
 • Leif Jensen, Eset Nordics
 • Lukas Klittegaard, Keylane A/S
 • Lyng Salling, Emento
 • Mads Falkenberg Brenøe, Netcompany
 • Mads Arnbjoern Rasmussen, Huawei
 • Martin Glarvig, Geomatic
 • Martin Kofoed, Improsec
 • Martin Park Andersen, E-nettet
 • Martin Ruby, Facebook
 • Martin Rishøj Cordes, HP Inc Danmark
 • Mette Hædersdal Poulsen, Outpost 24
 • Michael Lentge Andersen, Derant
 • Michael Mørck Arnø, E-nettet
 • Michael TIllige Lund, Parknet
 • Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, Globeteam A/S
 • Nicolaj Fønss, AKQA
 • Niklas Midjord Mejlhart, Atea A/S
 • Ole Kjeldsen, Microsoft Danmark
 • Per U. Nielsen, Sure’it
 • Per Samuelsen, ICY Security
 • Ricky Thyssen Johannsen Sander, KMD
 • Rune Philosof, Abtion
 • Shehzad Ahmad, Nets
 • Sune Henriksen, Sectra
 • Stefan Mehl-Ludvigsen, ICY Security
 • Suk Yoon, KPMG
 • Søren Damgaard, ACI
 • Søren Sennels, Dencrypt
 • Thomas Ljungberg Kristensen, WelcomeSecurity
 • Thomas Vangskjær, Telco Engineering
 • Thomas Wong, Improsec
 • Tobias Fonsmark, Semaphor
 • Troels Johansen, IT-Branchen
 • Pernille Skaarup, IT-Branchen

Hvordan deltager jeg?

Du er velkommen til at kontakte Troels Johansen, hvis du ønsker at deltage eller høre mere om policy boardets aktiviteter.