K04: Som kaldet fra himlen eller har den allerede tabt til skyen?

Den længe ventede K04-kontrakt er endeligt kommet, men er den svaret på alt – eller er den kommet en postgang for sent?

K04: Som kaldet fra himlen eller har den allerede tabt til skyen?

Statens nye standardkontrakt for it-drift, K04, er endelig offentliggjort. Et gedigent værk på 60 sider og med 46 tilhørende bilag, der skal supplere de eksisterende standarder for it-projekter (K01, K02 og K03).

Tanken er at sikre en ensartet it-driftkontrakt til den offentlige sektor, der hidtil har anvendt en blanding af forskellige typer af aftaler inklusiv forskellige egenudviklede varianter.

Med K04 ville man sikre en ensartet kontrakt i den offentlige sektor, og dermed også en nemmere og billigere udbuds- og driftsfase for både kunden og it-leverandøren.

Spørgsmålet er så, om K04-kontrakten opnår dette?

En kontrakt som kaldet fra himlen?

Der er ingen tvivl om, at der både i det offentlige og ikke mindst hos it-leverandørerne har været efterspurgt en ensartet kontrakt på it-drift, og at man derfor har set frem til offentliggørelsen af K04.

Men spørger man et af landets førende it-advokatkontorer, DAHL Advokatfirma, så kommer K04 næppe til at opfylde visionen.

Tim Nielsen, DAHL Advokatfirma

”Først og fremmest er den meget kundevenlig forstået på den måde, at it-leverandøren som udgangspunkt skal tage risikoen i alle forhold. Derudover pålægges leverandøren en del spredte forpligtelser i administrationen af kontraktforholdet, som er beskrevet i et svært tilgængeligt format,” siger Tim Nielsen, certificeret it-advokat og partnere i DAHL Advokatfirma.

DAHL Advokatfirma mener, at leverandørens omkostninger og ressourceforbrug både til deltagelsen i et udbud, men også i den efterfølgende leverance, kan blive så bekostelig, at mange vil lade være med deltage i udbud, hvor K04 er grundlaget.

Netop dette har IT-Branchen i samarbejde med DAHL Advokatfirma da også påpeget i et omfattende høringssvar omkring kontrakten.

Har K04 allerede tabt til skyen?

K04 er et godt håndværk. Kontrakten er gennemarbejdet og velskrevet – men også så lang og omfattende, at den måske mest af alt vil blive brugt som et inspirationskatalog til mindre aftaler.

Samtidig er tiden måske også løbet fra de oprindelige tanker bag K04. Det bliver nemlig mindre almindeligt med traditionelle specialbyggede outsourcingløsninger, og mere normalt at benytte standardiserede ydelser og cloud-tjenester. Et setup som K04 ikke understøtter i sin nuværende form.

På trods af det vil Tim Nielsen fra DAHL Advokatfirma dog alligevel ikke helt afskrive K04.

”Den kan måske godt finde sin niche alligevel. I de meget store outsourcingprojekter er der gennem mange år anvendt kontrakter af netop denne karakter, og her vil K04 formentlig passe godt ind,” udtaler han.

Det er måske heller ikke noget tilfælde, at kontrakten har den velkendte opbygning og indhold kendt fra netop disse projekter.

Er der andre muligheder?

Heldigvis findes der også alternativer, som f.eks. standardkontrakten for drift, D17, som er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem kunde- som leverandørorganisationer, og som derfor er mere balanceret og tilgængelig end K04.

D17 findes også i to light-varianter, der kan bruges i mindre og mere standardiserede driftssituationer, som er udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med DAHL.

Om K04 bliver en succes og det kald fra himlen, som mange håbede på, må tiden vise.

”Hvis brugen af kontrakten gennemtvinges i alle tænkelige udbud af it-drift indenfor den offentlige sektor, og hvis leverandørerne er risikovillig nok, vil den formentlig opnå en vis udbredelse. Men ellers får den det svært,” slutter Tim Nielsen.

Det er dog uvist, om det reelt vil ske. Det skete f.eks. ikke med standarden K03 til brug ved agile it-projekter. Denne viste sig også for omfattende og ensidig at anvende.

Og K04 kunne risikere at lide samme skæbne.

Hvis du vil vide mere

IT-Branchen afholder sammen med DAHL Advokatfirma et webinar 28. september, hvor man gennemgår K04-kontrakten. Du kan tilmelde dig eventet her.

Har du spørgsmål til K04 eller til, hvordan din virksomhed kan håndtere drift og outsourcing, er du naturligvis også altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Som medlem af IT-Branchen får du rabat og særlige fordele, når du benytter dem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *