Spar tid og penge ved at bruge vores standardkontrakter

Som medlem af IT-Branchen kan du frit benytte dig af en række standardkontrakter.

Skal du bruge it-kontrakter, databehandleraftale og andre standardkontrakter?

Hent dine standardkontrakter hos IT-Branchen. Her kan du finde en række af IT-Branchens anbefalede it-kontrakter. Du kan hente forskellige it-kontrakter, databehandleraftale, hjælp til persondatapolitik, it-driftkontrakt. Brug af kontrakterne forbeholdes medlemmer af IT-Branchen, som også har adgang til telefonisk juridisk rådgivning med udgangspunkt i netop branchens specifikke kontraktparadigmer.

Find den kontrakt eller leveranceaftale du mangler nedenfor, og kontakt os, hvis du er i tvivl om du har fat i den rigtige. Vores standardkontrakter bliver opdateret i takt med både den politiske- og teknologiske udvikling og bygger på mangeårig viden om hvilke forhold det giver mening at have særlig fokus på.

Kontrakterne er kun tilgængelige for medlemmer af IT-Branchen. Ring til IT-Branchen for at få password til dokumenterne på +45 72 25 55 02

Oversigt over IT-Branchens kontrakter

Når du henter dine standardkontrakter hos IT-Branchen, sikrer du høj kvalitet i dine kontraktuelle forhold og udnytter ikke mindst en god hjælp til at sikre at dine aftaler afspejler eksempelvis nye politiske eller teknologiske forhold i branchen.

Vi tager dialogen med lovgivere og søger at skabe de bedste rammevilkår for branchen i samarbejde med både indkøbere, myndigheder og rådgivere, så du kan hente dine standardkontrakter hos IT-Branchen og fokusere på forretningen. Husk at vi løbende holder events med gode råd og vejledning til brug af kontrakter. Du finder aktuelle events i vores eventkalender.

1. Standardaftale for it-driftskontrakter (også kaldet Service Level Agreement eller SLA)

IT-Branchens It-driftsaftalen er udarbejdet i samarbejde med DANSK IT og Danske IT-Advokater. Den repræsenterer et fælles afsæt for, hvad en it-driftsaftale skal regulere og gør det hermed mindre ressourcekrævende at indgå it-driftsaftaler. Opdateret 2017.

Info om it-driftsaftalen

Bilag til it-driftsaftalen:

  • Dahl Advokater har en bilagspakke til D17-driftsaftalen, som du kan tilkøbe inkl. gratis rådgivning til fordelagtig ITB-pris. Læs mere her.

Light-version af IT-driftskontrakt

En række af IT-Branchens medlemmer har efterspurgt versioner af D17 som er lettere at anvende i forhold til de mindre komplekse/standardiserede driftsetup. DAHL Advokatfirma har derfor sammen med IT-Branchen udarbejdet to mindre aftaler baseret på D17:

Læs anbefalinger til brug af it-driftskontrakten

Anvendelsesområdet for både version A og B er levering af driftsydelser.

Version A egner sig til de mere komplekse eller mindre standardiserede driftssituationen, f.eks. hvor der overtages et eksisterende driftsmiljø eller hvor leverandøren foretager en egentlig undersøgelse af kundens eksisterende driftsmiljø.

Version B egner sig til de mindre komplekse eller mere standardiserede driftssituationer, f.eks. hvor kunden overgår til leverandørens standardmiljø.

Version A indeholder derfor mere regulering end version B, bl.a. regulering vedrørende en egentlig analysefase som led i transitionsprocessen (etableringsfasen) samt mere detaljeret regulering af samarbejdsorganisation og kundens medvirken.

Begge kontrakter er baseret på strukturen og balancen i D17. De er dog nedskaleret både i forhold til juridisk regulering og antal bilag. Frem for detailregulering, er kontrakterne derfor i højere grad baseret på baggrundsretten, eksempelvis aftale- og købeloven, og dels de normer og kutymer der kan udledes af branchenormer som f.eks. ”god IT-skik” etc.

Det bemærkes, at hverken version A eller B har nogen direkte sammenhæng med D17 og arbejdsgruppen bag D17. Der er således tale om et selvstændigt initiativ, og dette initiativ har i øvrigt ingen indflydelse på IT-Branchens fortsatte opbakning til og deltagelse i arbejdsgruppen bag D17.

Har du brug for yderligere rådgivning eller bistand?

Såfremt du ønsker yderligere rådgivning om anvendelsesområdet, eller i øvrigt ønsker bistand til rådgivning omkring etableringen af bilag til dokumenterne kan du kontakte Claus F. Sørensen på cfs@dahllaw.dk, 20 25 05 99, eller Frederik Bruhn på fbr@dahllaw.dk, 22 95 13 75, for en uforpligtende snak herom.

2. IT-Branchens Databehandleraftale (modelkontrakt)

IT-Branchen har i sammen med Dansk Erhverv og Dahl Advokatfirma udarbejdet en databehandleraftale, som hjælper dig med at leve op til den nye persondatabeskyttelseslov (GDPR). Aftalen er lavet i et bredt branchesamarbejde for at sikre gode rammevilkår for dig som it-virksomheder samtidig med at aftalen sikrer godt samarbejde med dine kunder og underleverandører. Den aktuelle version 2.3 af aftalen fra 22/03/2018 indeholder ændringer godkendt af IT-Branchens juridiske udvalg og afventer godkendelse hos Dansk Erhverv.

Modelkontrakten udgør ikke selvstændig juridisk rådgivning. Enhver brug af databehandleraftalen sker derfor uden ansvar af nogen art for IT-Branchen, Dansk Erhverv eller DAHL Advokatfirma. Det gælder både i original og tilpasset format.

Hent IT-Branchens populære databehandleraftale

Hent standard databehandleraftale

Internationale kunder? English version.

Vær opmærksom på muligheder for tilpasning og balancering af aftalen.

Ønsker man kun en minimal aftale, kan afsnittene, der skrevet med grønt, slettes. Resten bør herefter justeres.

De gule felter SKAL udfyldes.

Aftalen er kun tilgængelig for medlemmer af IT-Branchen. Ring til IT-Branchen for at få password til dokumenterne eller yderligere spørgsmål til aftalen på telefon 72 25 55 02.

3. Persondatapolitik

Få styr på din persondatapolitik. I takt med at kunderne bliver mere opmærksomme på reglerne om persondatabeskyttelse, vil du udover en databehandleraftale også opleve efterspørgsel på, hvad din virksomheds persondatapolitik er. Vi har i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og en række brancheorganisationer og virksomheder skabt et onlineværktøj. Her besvarer du spørgsmål og på den baggrund får du autogenereret en persondatapolitik, du kan lægge på hjemmeside og dele med dine kunder. Værktøjet bliver løbende opdateret af Erhvervsstyrelsen.

Besøg Privacykompasset her.

4. Aftale om IT-driftsydelser (outsourcing)

IT-Branchens aftale til outsourcing af it-driftydelser tager udgangspunkt i, at kunden outsourcer sit it-driftsmiljø til IT-leverandøren. Kontrakten kan dog med de rette tilpasninger bruges som en ren driftskontrakt.

Hent aftale til outsourcing af it-driftydelser her: dansk, English

5. Aftale om vedligeholdelsesopgave af specialudviklede programmer

Aftalen gælder vedligeholdelse af programmer, som er udviklet specielt til den aktuelle kunde. Derfor indgås aftalen ofte samtidig med en udviklingsaftale for det aktuelle program.

Hent vores aftale om vedligeholdelse af specialudviklede programmer her: dansk, English

6. Licensvilkår

Der er tale om kortfattede licensvilkår som supplement til en leverancekontrakt, hvor sw-leverandøren har leveret et stykke sw. Vilkårene giver kunden en tidsubegrænset, uoverdragelig brugsret til programmet.

Hent vores standard licensvilkår nu: dansk, English

Hent også Licenshåndbogen som er udarbejdet af IT-Branchens Rettighedsudvalg her: dansk

7. Modelkontrakt – Projektaftale (mindre projekter)

IT-Branchens modelkontrakten er tiltænkt anvendt i mindre projekter vedrørende implementering af IT-systemer med et resultatansvar. Modelkontrakten er ikke tiltænkt anvendt i større projekter, hvor f.eks. en K02 it-kontrakt normalt anvendes. Modelkontrakten er omvendt heller ikke tiltænkt brugt til levering af konsulentydelser, dvs. uden nærmere definition af resultatansvar for en bestemt leverance. Modelkontrakten kan derimod anvendes uanset hvilken projektmetode, leverandøren anvender, herunder agile projektmetoder.

Hent standard projektaftale hos IT-Branchen nu: dansk, English

8. Modelkontrakt – Konsulentaftale (projekter eller ad hoc)

Denne kontrakt er tiltænkt anvendt i projekter, enten med eller uden et resultatansvar, vedrørende implementering af IT-systemer på konsulentbasis. Modelkontrakten er ikke tiltænkt anvendt i større projekter, hvor f.eks. en K02 kontrakt normalt anvendes. Modelkontrakten er heller ikke tiltænkt brugt til levering af fast-prisprojekter, dvs. med nærmere definition af resultatansvar for en bestemt leverance med et formaliseret afprøvningsforløb.

Hent standard konsulentaftale for projekter og ad hoc nu: dansk, English

9. Modelkontrakt – Konsulentaftale (udlån af konsulent)

Kontrakten er tiltænkt anvendt ved udlån af konsulenter, der skal arbejde under kundens nærmere instruktion uden et resultatansvar. Modelkontrakten er udelukkende tiltænkt brugt til levering ”arme og ben”. Levering af materialer, software mv. eller et nærmere resultat/projekt bør ikke ske under denne aftale. 

Hent konsulentaftale for udlån af konsulenter nu: dansk, English

10. Standardvilkår for digitale udviklingsprojekter (‘ADDA-kontrakten’)

Denne aftale egner sig til agile projekter og tilbyder også et bilag med forklaring af nogle af de mest benyttede prismodeller. Standardvilkårene tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for digitale projekter, som f.eks. spørgsmål om samarbejde, teknologi, kravspecifikationer, test, mangler og rettigheder. Denne aftale er resultatet af et godt samarbejde indgået mellem IT-Branchen, Dansk Erhverv, KreaKom og Dansk Annoncørforening. Aftalen vedligeholdes fortsat af IT-Branchen som sikre den er tidssvarende.

Hent standardvilkår for digitale udviklingsprojekter nu: dansk, English

Prismodeller kan hentes her som bilag: dansk, English

Tilhørende leveringsaftale kan også hentes her: dansk, English

11. K-kontrakterne

IT-Branchen har med staten i 2004 udarbejdet to standardkontrakter K01 (Standardprodukter) og K02 (Komplekse it-projekter) som såkaldte “agreed documents”, hvilket betyder, at både leverandører og myndigheder bakker op om dem som god standard at basere sin kontraktindgåelse på. Fordelene ved disse kontrakter er, at de anvendes bredt og er genkendelige for begge parter.

Staten har også udarbejdet K03 – en standardkontrakt for “Agil udvikling” med input fra branchen. Denne kontrakt er ikke et “agreed document”, da vi ikke ser kontrakten som afbalanceret og generelt velegnet til agile projekter, ligesom vi heller ikke ser den anvendt bredt i markedet.

Du kan finde kontrakterne på dansk og engelsk her.

12. Fortrolighedserklæring, NDA

Det er en god idé at bruge en fortrolighedserklæring, før du drøfter eks. nye forretningsmuligheder, produktudvikling etc. med potentielle samarbejdspartnere.

Medlemmer af IT-Branchen kan frit bruge nedenstående standard fortrolighedserklæring/NDA, som er tilgængelig i dansk og engelsk version.

Dansk version kan downloades her.

Download English version.

13. Ansættelses- og erhvervjuridiske kontrakter fra Dansk Erhverv

Som medlem af IT-Branchen har du automatisk adgang til endnu flere kontrakter og blanketter fra Dansk Erhverv. Det kræver blot et login op Dansk Erhvervs hjemmeside og så er du i gang.

Hos Dansk Erhvervs finder du flere kontrakter som du kan bruge i din forretning, som ikke nødvendigvis er it-konktrakter. Det er eksempelvis ansættelseskontrakter til fastansættelse af en direktør, medarbejder på funktionærvilkår, ikke-funktionærvilkår etc.

Besøg Dansk Erhvervs rådgivningsunivers for flere kontrakter og vejledninger

  • Ansættelser
  • Afskedigelser
  • Ferie
  • Barselsorlov
  • Sygedagpenge
  • Arbejdsmiljø
  • Konkurrence- og kundeklausuler
  • Kørsels- og rejsegodtgørelse
  • Beskatning af personalegoder

Første gang du tilgår dem skal du logge på. Opret en profil, hvor du angiver din email og din virksomheds CVR-nummer. Så tjekker systemet automatisk for om du er medlem af IT-Branchen og lukker dig ind.

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

Ring til os på tlf. +45 72 25 55 02 og få hjælp.

Kontakt os for medlemskab –  så kan du benytte vores kontrakter og få hjælp og vejledning fra vores rådgivere

Kommentarer og feedback til vores standardkontrakter modtages meget gerne.

Vi sørger for, at her altid er opdateret med den seneste version af kontrakterne. Tag gerne fat i os, hvis du er i tvivl om, hvilken kontrakt du skal benytte.

Oversættelse af kontrakter til andre sprog?

Kontrakterne er oversat til engelsk af OnLine Translation – IT-Branchens faste oversættelsespartner. Har du brug for oversættelse af egne eller særtilpassede kontraktlige vilkår, så anbefaler IT-Branchen, at du benytter dig af vores medlemstilbud, hvor du får 10 % rabat hos OnLine Translation.