Hvem bruger dit digitale fodspor?

Den teknologiske udvikling buldrer derudad og transformerer hele vores samfund og hverdag. Men hvis vi fortsat skal udvikle løsninger der styrker os som samfund, kræver det, at vi sætter brugerens rettigheder og de dataetiske spørgsmål i centrum.

Vi bruger alle sammen digitale løsninger i flæng, og det meste af vores hverdag foregår i disse Covid-19 tider gennem digitale platforme. Men at sikre tillid til vores nye digitale virkelighed kræver væsentligt mere end et lækkert design. 

Det drejer sig i lige så høj grad om de bagvedliggende etiske overvejelser om brug af data gennem algoritmer og forretningsmodeller. 

‘Onde algoritmer’ kan ødelægge tilliden 

Når vi navigerer i det digitale rum og bruger digitale services, interagerer vi ofte ubevist med teknologier som f.eks. Artificial Intelligence og Machine Learning. Og på samme tid efterlader vi også en lang række digitale fodspor om os selv, vores digitale adfærd, forbrugsmønster og meget andet, som i princippet kan blive udnyttet af netop teknologier som AI og Machine Learning.  

Det er derfor vigtigt, at vi ved hvem der står bag og hvilke dataetiske overvejelser virksomheder og myndigheder skal gøre sig, for at sikre, at den digitale tillid forbliver intakt. 

”IT-branchen udvikler mange af de løsninger, som vi bruger i alle dele af samfundet, og det er derfor vigtigt, at vi sørger for ikke blot at skabe inkluderende løsninger alle kan bruge, men også skaber løsninger som er baseret på dataetiske principper, der styrker brugerens tillid til vores brug af data,” udtaler Steffen Blauenfeldt Otkjær, CEO i AKQA Denmark samt formand for IT-Branchens udvalg for den gode brugeroplevelse.   

Læs IT-Branchens gode råd til at arbejde med dataetik 

Mød medlemmerne af udvalget for den gode brugeroplevelse 

Etik og tillid er kernen 

Hvis vi fortsat vil høste potentialet af et digitalt samfund i fremtiden, kræver det, at både borgere, brugere og kunder har tillid til, at de digitale løsninger og bagvedliggende algoritmer vil varetage og værne om deres data og privatliv på etisk korrekt vis.  

Noget IT-Branchens udvalg for den gode brugeroplevelse arbejder målrettet på at italesætte i samarbejde med Dataetisk Råd og andre myndigheder. Senest på udvalgsmøde d. 26. marts hvor formanden for Dataetisk Råd, Johan Busse deltog. 

“Alle medlemmerne i udvalget for den gode brugeroplevelse har det tilfælles, at vi designer løsninger, der konstant gør brug af de nyeste teknologier. Vi er stort set altid de første til at udnytte ny teknologi ud mod samfundet. Det er der et enormt forretningsmæssigt potentiale i men også et kæmpe ansvar, ” fortæller Steffen og slutter:

“Vores kunder og vores kunders kunder har tillid til, at vi altid designer med udgangspunkt i etiske overvejelser. En tillid vi som branche gør alt for at leve op til med konkrete initiativer og erfaringsudveksling.” 

Få styr på den gode brugeroplevelse (UX/CX) 

Vil du være med? 

Hvis du er interesseret i at høre mere om digital tillid og dataetik eller har lyst til at være med i Udvalget for den gode brugeroplevelse, så tag kontakt til Sif Neldeborg.