Fremtidens folkeskolelærere har kodning på skemaet

Mens flere tusinde danske skoleelever har gennemført Coding Classes de seneste år, blev de første læreruddannede først færdige i sommers.

Selvom antallet af folkeskoler, der har fokus på teknologiforståelse, stiger år for år, er der endnu ikke tilstrækkeligt med lærerkompetencer til at kunne løfte det som et landsdækkende fag.

Det prøver IT-Branchen at ændre på, og i skoleåret 2016-2017 blev det for første gang muligt for lærerstuderende at følge Coding Class, et fagmodul med fokus på kodning og computational thinking.

Her var tale om et pilotstudie på Københavns Professionshøjskole, der ikke bare for første gang skulle sætte computational thinking på skoleskemaet, men også finde svar på, hvordan læreruddannelser kan undervise i faget, og hvad et sådan curriculum i givet fald skulle indeholde.

Ny undervisningsform var en gevinst

Pilotprojektet har været fulgt tæt, og er senere blevet evalueret af en række forskere, så man kunne sikre, at de gode erfaringer kunne bruges fremadrettet.

En af de ting, der især virkede, var, at man i høj grad gjorde op med den traditionelle klasseundervisning med en underviser ved tavlen og svarene på rede hånd.

I stedet gik underviserne i dialog med de studerende om mulige løsninger samt stillede undrende spørgsmål, indtil de studerende selv fandt svarene.

Der lå nemlig undervisningsmæssigt en klar styrke i ikke at kende alle svar, før man gik i gang – og i stedet af finde på og udvikle løsningerne sammen.

Nu skal faget forankres

De mange positive erfaringer fra det første år kan bruges, når der i fremtiden skal uddannes folkeskolelærere med flere digitale undervisningskompetencer.

IT-Branchen mener, at det at forstå, hvad der foregår bag skærmen og samtidig at kunne løse problemer og skabe nye ting gennem brugen af it og teknologi, er ligeså vigtigt at lære som dansk og matematik i folkeskolen.

Derfor er det også så vigtigt, at vi som brancheforening støtter uddannelsen af fremtidens lærere til den virkelighed.

Under forløbet har de lærerstuderende bl.a. fået undervisning hos Unity, hvilket gav dem en mere klar holdning til, hvad computational thinking kan bruges til.

Ønsker du at vide mere om IT-Branchens arbejde med Coding Class, så se med her.