Disse udfordringer står CIO’s over for i 2024

I en tid præget af dalende investeringslyst og geopolitiske spændinger, skal nutidens CIO’s på samme tid navigere virksomheder igennem en teknologisk revolution, som byder på spændende forretningsmuligheder og et styrket trusselsbillede.

Midt i skiftende økonomiske tider og geopolitiske spændinger, fokuserer virksomheder i 2024 især på tre nøgleområder: omkostningsreduktion, vækst gennem prisstyring og strategisk geografisk udvidelse. Det har en undersøgelse blandt 600 ledere i globale virksomheder netop slået fast.

Men for at disse ambitioner kan indfris, er det nødvendigt at kaste et blik mod det teknologiske landskab, som netop nu ændrer sig hurtigere end nogensinde.

Og her spiller nutidens CIO’s en helt central rolle for virksomheders overlevelse og vækst, da deres opgave i dag er at forme virksomhedens it-strategi, så den opfylder fremtidige behov.

Møde i CIO Transformation Boardet

Til et møde i CIO Transformation Boardet fik vi bl.a. besøg af Christian Gabe, COO & Head Platinion Nordics i Boston Consulting Group, som fortalte om de største udfordringer, CIO’s står over for i 2024.

Ændring i rolle og forventninger

CIO i Tryg og forperson i CIO Transformation Boardet, Anne Nørklit Lønborg, genkender mange af de udfordringer BCG’s analyse fremhæver og understreger, hvordan rollen som it-ansvarlig har ændret sig de seneste år:

”CIO’ens rolle er en af de mest dynamiske i C-suiten, som forventes konstant at tilpasse sig for at understøtte forretningsstrategier med nye teknologier,” fortæller Anne Nørklit Lønborg.

På samme tid peger hun på, at CIO’s i 2024 står over for en række udfordringer, der ikke blot tester CIO’ens evne til at forholde sig til bredspektrede forretningsudfordringer, men også kræver simultan håndtering på en hidtil uset skala:

”Det at navigere mellem en stærk investeringsinteresse i f.eks. AI og cybersikkerhed, og nødvendigheden af at holde it-omkostningerne i tøjlerne, udgør et dilemma. Dette skærper behovet for mod i CIO-rollen, ikke kun for at skabe manøvrerum ved strategisk at adressere it-omkostningerne, men også for at lede dialogen ud over it’s traditionelle grænser og vove sig ind på et terræn, der omfavner hele virksomhedens strategiske fundament,” siger Anne Nørklit Lønborg og tilføjer:

“Altså, hvor stor investeringsappetit har virksomheden i ny teknologi, der ændrer forretningens opgaver og ressourcebehov, og hvor stor en andel af virksomhedens omkostninger skal teknologi udgøre. Det bliver en vigtig og vedvarende strategisk dialog i virksomheden som CIO’en forventes at facilitere med sin tech-viden og transformative mindset.”

Kompleksiteten vokser konstant – ligesom truslerne

En af de udfordringer der traditionelt har været forbundet til virksomhedens formål, har for CIO’en været at understøtte forretningen ved at effektivisere arbejdsgange og vækst med teknologi og digitalisering.

Men i dag er det langt fra kun løsninger på vækst og forretningsudvikling, som følger med i rollen som CIO.

For på samme tid er det en udfordring med nogle af de potentielle trusler, virksomheder står over for med risikoen for bl.a. cyberangreb og skærpede lovkrav:

”Vores digitale tidsalder er også lig med endnu mere fokus på cybersikkerhed og databeskyttelse,” fortæller Thomas Kudsk Jensen, CIO hos Danmarks største privatejede sundhedsvirksomhed, Aleris.

For konsekvenserne af utilstrækkelig cybersikkerhed kan være alvorlige, med potentielle tab til følge.

Og det er en trussel, som Aleris ligesom mange andre virksomheder står over for hver dag. Derfor er man konstant på vagt for at afværge forsøg fra hackere, der på den ene eller anden måde forsøger at skabe sig adgang til virksomhedens systemer og data.

”Kompleksiteten af de systemer og de integrationer i økosystemet vi i dag er afhængige af vokser konstant, hvilket rejser vigtige spørgsmål om, hvordan vi effektivt fortsat kan beskytte egne og vores kunders data, og ikke efterlader en port ubevogtet,” fortæller Thomas Kudsk Jensen.  

”Cybersikkerhed og databeskyttelse bør ses som den digitale ækvivalent til sikring, vedligehold og rengøring af vores fysiske kontor. Ligesom vores kontor kræver regelmæssig opmærksomhed for at holde det sikkert og rent, kræver vores digitale rum også løbende opdateringer og tidiness, som sikrer beskyttelse mod virtuelle trusler.”

Prioriteringer af investeringer er afgørende

Med de mange opgaver, der skal håndteres, og ofte begrænsede ressourcer til rådighed, står virksomheder også over for udfordringen med at identificere, hvilke investeringer der faktisk vil give en mærkbar gevinst for forretningen:

”Emner som cybersikkerhed, databeskyttelse og automatisering bl.a. gennem kunstig intelligens fylder alle meget i den strategiske planlægning hos os, herunder med fokus på rentable investeringer. Det kræver derfor et vedvarende fokus på business cases og gevinsthjemtagelse samt “cost agendaen”, hvor omkostningsreduktion ikke kun er en engangsøvelse, men en rammebetingelse for nutidens CIO’s,” fortæller Thomas Kudsk Jensen og fortsætter:

”Det er en balancekunst at levere gode og sikre løsninger til forretningen uden at kompromittere forholdet mellem it-kost og omsætning. Det forudsætter en kontinuerlig indsats for at sikre omkostningseffektive aftaler med leverancesikkerhed og oprydning i sit it-landskab.”

Om The CIO Transformation Board

21st - CIO transformation board

CIO Transformation Boardet består pt. af 24 visionære CIO’s fra virksomheder, hvor digitalisering udgør en strategisk del af forretningen. Læs mere om The CIO Transformation Board her.

Kontakt Anne Sofie Josephsen, hvis du ønsker at vide mere om boardet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *