Derfor skal du give dine ansatte warrants og medarbejderaktier

Har I overvejet at lave et medarbejderaktieprogram eller udstede warrants? Hvis I har, er I ikke de eneste. Særligt nu, hvor en mulig krise truer, er interessen større end nogensinde før, for incitamentsprogrammerne kan tiltrække talenter, fastholde medarbejdere, sikre funding og skabe vækst på bundlinjen.

­­Flere og flere virksomheder udsteder warrants og medarbejderaktier. To af dem er de danske virksomheder Penneo og Komplex it, der begge i løbet af de sidste par år har brugt incitamentsprogrammer som et led i deres forretningsudvikling.

Hvad er warrants og medarbejderaktier?
Der er forskel på de mere kendte medarbejderaktier og så de for mange mere ukendte warrants.

Warrants
Får medarbejderen en warrant er der tale om en ret til senere hen at tegne aktier i virksomheden – det kan fx være efter tre år. Efter de tre år vil medarbejderen have mulighed for at tegne aktier til den pris, der blev sat, da warranten blev udstedt. Det vil være en stor fordel, hvis virksomheden er blevet mere værd i løbet af de tre år. Omvendt kan man lade være med at bruge sin warrant, hvis virksomheden er faldet i kurs.

Warrants er særligt velegnede til at fastholde og motivere medarbejdere over fx de tre år, der går inden warrant’en kan udnyttes. Ofte aftales det også at warrants først vestes og kan udnyttes når bestemte mål er opnåede. Det kan fx være salgsmål for medarbejderen.

Warrants er desuden i stigende grad et krav, som vækstvirksomheder mødes med fra investorer, før man kan opnå funding. Virksomheden skal vise, at de allerede har etableret et warrantsprogram eller forpligte sig til at gøre det umiddelbart efter funding. Det giver investorerne større sikkerhed for, at virksomhederne kan holde på de ansatte og ledelsen.

Medarbejderaktier
Med et mere traditionelt medarbejderaktieprogram får medarbejderen ret til at købe aktier i virksomheden med det samme til den aktuelle kurs. Medarbejderaktier kan være mere simple at forstå for medarbejderen og det kan motivere nogen, at der er mulighed for at blive en del af ejerkredsen med det samme.

Penneo brugte warrants for at gå fra startup til scaleup

I 2018 havde den københavnske softwarevirksomhed Penneo store ambitioner. De ville gå fra at fra at være en startup til en scaleup – og på sigt blive en international virksomhed. Men den rejse var ikke helt nem at starte på. For som start up-virksomhed er det ikke altid cash flow, der er mest af. CFO Casper Christiansen, der blev ansat i 2018, forklarer:

”Som virksomhed vil du gerne tiltrække talent til næste udviklingstrin, men du har endnu ikke cash flow til at betale de lønninger, der følger med. Så hvis man skal tiltrække stærke profiler rundt omkring i branchen, så må man betale med noget andet. Der er to ting, man som start-up kan betale med, det er titler og det er ejerandele. For os blev det ejerandele i form af warrants”.

I første omgang gav Penneo cirka 25% af de omtrent 20 medarbejdere ret til warrants. Og her oplevede Casper Christiansen, at der var nogle blandt de resterende 75%, der følte sig oversete. Han råder derfor andre virksomheder, der går med samme tanker:

Husk at lave dig en liste med alle de medarbejdere, som kunne have det mindste ondt i maven, for det breder sig lynhurtigt over frokosten i hele virksomheden, hvem der har warrants og ikke har. Inden du udsteder hver eneste warrant, skal du have et godt rationale på plads.”

En anden problematik, der kan opstå, er brugen af warrants til at tiltrække erfarne bestyrelsesmedlemmer. Hvis man ønsker at tiltrække erfarne profiler fra større virksomheder, kan det også her være svært at finde finansiering til honoraret. Det kan være den eneste vej, når man, endnu ikke har cashflow til at betale et konkurrencedygtigt honorar, men ulempen er, at bestyrelsen mister noget af sin officielle uafhængighed.

Casper Christiansen forklarer: ”Det er min opfattelse, at de store institutionelle investorer helst ville undgå aflønning i warrants til bestyrelsen, for at sikre høj grad af uafhængighed. Så det er helt sikkert et dilemma.”

En særlig udfordring, som Penneo også er løbet ind i drejer sig om ren pædagogik. Det er simpelthen svært at forklare, hvad en warrantordning er. Derfor er det virkelig vigtigt, at virksomhedens ledelse forstår simpelt og kommunikativt at forklare, hvad warrants indebærer.

”Du skal som medarbejder forstå, at nu er du med på rejsen” forklarer Casper Christiansen og fortsætter: ”Det er også vigtigt at kommunikere, at du som medarbejder ikke tager nogen risiko, men reelt set godt kan anse dig selv som en aktionær, fordi når der er gået tre år, så vil du have muligheden for at købe dig ind til den lave pris, der er i dag.”

Penneo kører, udover deres warrantsprogram til bestemte medarbejdere, desuden også med et årligt medarbejderaktieprogram, hvor alle de ansatte kan købe ind til den kurs, der er på tilbudstidspunktet. Når det gælder alle medarbejdere, så er det den nemmeste løsning, for det kræver meget administration at udstede warrants.

”Medarbejderaktier er vigtige, men man må virkelig ikke se det som et værktøj, der kan stå alene til at motivere” afslutter Casper Christiansen og konkluderer:

Det er jo bare noget, der kan supportere, men kulturen skal være på plads fra start. I forhold til warrants, kan de dog være et nøgleværktøj til, og en forudsætning for, at tiltrække de spillere, du skal have ind på helt centrale poster.”

Medarbejderaktier gav Komplex it vækst i resultatet på over 50%

I 2021 stod stifterne af Komplex it, der optimerer it-infrastruktur, overfor et vendepunkt. Flere af grundlæggerne i den jyske virksomhed var gået på pension og andre nærmede sig pensionsalderen.

Det var med andre ord uomgængeligt, at der skulle finde et generationsskifte sted. Blandt stifterne blev der overvejet flere ting. Skulle man afhænde virksomheden? Sælge til en kapitalfond? Opkøbe en anden virksomhed?

Men i Komplex it var man stolte af den helt særlige flade kultur og ånd, som virksomheden havde. Der blev derfor gået en helt anden vej:

”Helt konkret blev der gjort det, at man stiftede et holdingsselskab, som ejede Komplex it. Og igen over det holdingsselskab stiftede man et holdingsselskab til ledergruppen og et til medarbejderne. Og et til mig, som er hovedaktionær,” fortæller administrerende direktør Lars Kok.

I maj 2021 fik alle medarbejdere i Komplex it derfor mulighed for at købe aktier i holdningselskabet. Og det var reelt alle, for hver og en fik aktier tilbudt – og alle takkede ja.

”Det primære motiv var at bevare kultur og fleksibilitet frem for at opnå en hurtig økonomisk gevinst” forklarer Lars Kok. Og det blev derfor også prioriteret, at det var realistisk for alle medarbejderne at være med. Af den grund valgte stifterne at benytte en del af deres overskud fra salget på at låne penge til medarbejdere, der ville købe sig ind. Medarbejderne fik hver mulighed for at købe mellem 0,5 og 0,6 procent af virksomheden.

”Jeg tror, jeg sagde ja inden mødet, hvor salget blev præsenteret, var slut.” fortæller Thomas Lauvring, som har været Account Manager i Komplex it siden 2018. For Thomas Lauvring har det at blive medejer frem for medarbejder ændret hans arbejdsliv:

Man får et andet forhold til virksomhedens logo. Man bliver mere stolt af det man laver. Selvnår det er sure tider, så er det ikke lige jobskifte, man overvejer som det første. Man er mere løsningsorienteret”

Et andet resultat ved ejerskiftet er, at medarbejdernes produktivitet er gået op: ”Der er måske lidt mindre kig på uret, end der var før, hvor man arbejdede for nogen andre. Nu arbejder du for dig selv, så er det lidt mere interesse, der driver det, end kun lønnen,” fortæller Lars Kok.

Samtidig er resultaterne også tordnet op. Fra 2021 til 2022 har virksomheden forbedreret sit resultat før skat med 56 pct. En succes, som Lars Kok tilskriver medarbejderens øgede involvering og drivkraft.

Men det øgede engagement har også en bagside fortæller Lars Kok: ”Det er selvfølgelig i udgangspunktet godt, men folk begynder også pludselig at have en holdning til alle andres job, og måde at gøre ting på, og forbruget af vores fælles ressourcer. Det drejer sig om alt, lige fra hvad er rimeligt, at vi bruger til firmabiler, til hvad er fornuftigt, at direktøren får i løn.”

Den udfordring har dog været til at løse med åbenhed og demokrati – også selvom antallet af medarbejder kun stiger:

”I denne periode, hvor vi har haft medarbejderaktier, er vi blevet ca. 25-30% flere medarbejdere. Og det har vi jo gjort uden faktisk at være ude og annoncere efter nogen. Der har heller ikke været nogle opsigelser,” forklarer Lars Kok. En situation som må betegnes som en drømmesituation i en branche, der kæmper med rekruttering og fastholdelse.

Lars Kok understreger, at selvom ejerskiftet næsten kun har været en positiv forandring, så kan processen være overvældende. Det billede genkender IT-Branchen, der skubber på politisk for at gøre det nemmere at etablere ordningerne. Men indtil da råder Lars Kok andre virksomheder til at få styr på alle detaljer fra start:

”Hvordan vil du gøre, hvis en medarbejder gerne vil sælge, eller hvis de gerne vil forlade virksomheden? Det er spørgsmål, man skal have svar klar på,” forklarer han og afslutter: ”Udover juridisk rådgivning, kan jeg anbefale at tale med konkollega, der har prøvet det i praksis”.

Få hjælp til at komme i gang

IT-Branchen anbefaler, at du gør brug af specialiserede rådgivere, når der skal udrulles warrants. Som medlem af IT-Branchen får du juridiske fordele og rabatter hos DAHL Advokatpartnerselskab. I forhold til warrantprogrammer er du velkommen til at tage en indledende gratis og uforpligtende samtale med Frederik Bruhn (2295 1375), der udover at være certificeret IT- advokat har specialeret i warrants og medarbejderaktier.

Til IT-Branchens medlemmer tilbyder DAHL en startpakke til udrulning af warrants, som er standardiseret i forhold til de behov som danske it-virksomheder typisk har.

  • Startpakke: 1 times indledende telefonisk rådgivning, samt DAHLs standard dokumentpakke bestående af (i) generelt warrantprogram, (ii) individuel tildelingsaftale, (iii) lovpligtig arbejdsgivererklæring (v) warrantfortegnelses værktøj. Startpakken koster 35.000 kr. ex moms.
  • Implementering med rabat: Du vil typisk også have behov for rådgivning i processen med at implementere warrentsprogrammet i din virksomhed. Her kan DAHL også støtte dig, ring og få et samlet tilbud med ITB-medlemsrabat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *