Datatilsynet på besøg

Flere vigtige ting blev drøftet da IT-Branchen havde Datatilsynet forbi til en snak.

Datatilsynet på besøg

Torsdag satte IT-Branchen sig ned ved mødebordet sammen med Datatilsynets direktør, Cristina Angela Gulisano, og tilsynschef, Frederik Viksøe Siegumfeldt. På programmet var en generel dialog om Datatilsynets arbejde og status på GDPR i Danmark.

Blandt andet blev den igangværende evaluering af databeskyttelsesreglerne drøftet med særligt fokus på den rolle Datatilsynet her spiller – ikke kun i dag, men også i fremtiden. Her ser IT-Branchen blandt andet gerne, at Datatilsynet bliver yderligere styrket i deres rådgivende og vejledende rolle.

IT-Branchen deltager aktivt i Justitsministeriets høring i forbindelse med evalueringen og er i gang med at indsamle input fra en bred skare af medlemskredsen frem mod høringsfristen den 10. oktober.

Med udgangspunkt i dette vil vi i IT-Branchen derfor hen på efteråret præsentere en række GDPR-anbefalinger, som vi håber regeringen vil imødekomme.

På mødet blev der også gjort status over Privacy Shield og overførsel af data til USA. Dette var væsentligt at adressere i kraft af EU-Domstolens beslutning, fra den 16. juli, om at underkende Privacy Shield-ordningen ved Schrems II afgørelsen. IT-Branchen håber, at der hurtigst muligt kommer en ny aftale på plads.

Ydermere faldt IT-Branchen og Datatilsynets snak på anonymisering af data og muligheden for at behandle anonyme data uden databehandleransvar. Fokus ved denne del af mødet var i særlig grad rettet mod muligheden for at genskabe personhenførbarhed via samkøring med andre data.

Der ligger en stor værdi i mange offentlige datasæt, som ikke handler om den enkelte person, men om datamønstre. Disse datamønstre kan bruges til innovation, forskning og nye løsninger, og derfor er det afgørende, at vi bliver klare på, hvor meget der skal til, før data i anonym form kan fritstilles.

1 svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *