#1 indenfor hjernesygdomme ved hjælp af digitalisering

Med en ny digital strategi og en ambition om at blive nr. 1 indenfor hjernesygdomme inden 2030 er der for alvor kommet fart under den digitale transformation i Lundbeck. I hele værdikæden mærker man, at der er stigende fokus på digitalisering i virksomheden.

Digitalisering og ambitionen om at blive førende indenfor hjernesygdomme

Med formålet at ”Vi arbejder utrætteligt og dedikeret på at genoprette hjernesundhed, så ethvert menneske kan være den bedste udgave af sig selv” har Lundbeck i over 70 år specialiseret i udvikling af innovative behandlinger for hjernesygdomme. Og med god grund.

Hjernesygdomme påvirker mere end 700 millioner mennesker og repræsenterer 13% af den globale sygdomsbyrde.

Sygdomme der globalt giver et produktivitetstab på omkring 6,1 mia. kr. om året – alene pga. depression og angst, og hvor folk med hjernesygdomme lever 10-20 år kortere end sunde individer.

En kæmpe samfundsmæssig udfordring, som Lundbeck nu vil være med til at løse ved en omfattende digitalisering af deres forretning – og med fokus på at hjælpe patienten endnu bedre.

Digital patienthjælp i centrum

Mange hjernesygdomme og lidelser kan som udgangspunkt være svære at måle eller se. Heldigvis kan digitale værktøjer være med til at identificere, at en patient f.eks. isolerer sig, så familien og nære kan komme til hjælp, ligesom brugen og analyser af digitale biomarkører kan være med til at støtte patienten.

F.eks. kan brugen af GPS tracking sikre en bedre og mere objektiv vurdering af patientens mobilitet og aktivitetsniveau i hverdagsomgivelser, og gennem kontinuerlig patientmonitorering kan man sikre tidlig intervention ved eventuelle tilbagefald.

Derudover har Lundbeck løbende rigtigt mange mennesker, der deltager i diverse forsøg. Her ligger der også et stort potentiale i at køre dele af forsøgene mere digitalt og dermed decentralt, hvilket vil sige, at et eller flere forsøgsbesøg kan klares fra patientens hjem, uden patienten behøver at besøge klinikken.

Potentialet er bl.a., at patientoplevelsen forbedres, at Lundbeck får adgang til mere diverse patientgrupper samt at data og tilbagemeldinger kan indhentes hurtigere.

Desuden er en stor grundlæggende udfordring for folk med hjernesygdomme som f.eks. Alzheimers og Parkinsons eller med psykiatriske lidelser som depression, angst og skizofreni, er, at de ikke altid er i stand til at hjælpe sig selv.

De har brug for støtte fra sundhedsprofessionelle, familier og andre patienter for at kunne håndtere deres lidelser. Disse grupper har således også brug for støtte fra f.eks. Lundbeck for at kunne hjælpe.

”Der ligger et stort potentiale omkring hele interaktionen med familien og pårørende. Her tror vi på, at vi kan gå ind og hjælpe både bredere og mere specifikt gennem forskellige digitale løsninger,” siger Claus Thomsen, CIO i Lundbeck.

Digitaliseringen skal styrke hele værdikæden
At udvikle ny medicin er stadig en meget dokumenttung og mangeårig proces, hvor man meget præcist skal overholde en lange række compliancekrav.

En proces der gør, at der i løbet af et produkt levetid indsamles og lagres enorme mængder data. Data der heldigvis kan bruges mere effektivt gennem f.eks. AI og Machine Learning til at skabe bedre behandlingsformer.

”Vi får nogle helt nye måder at se mønstre og afprøve teser af på. Vi kan hurtigere målrette og teste vores forskning, hvis vi f.eks. tror på en bestemt effekt indenfor en særlig undergruppe af sygdommen. F.eks. kan vi anvende maskinlæring og sofistikerede algoritmer på store datasets fra DNA-databaser til at finde folk med undergrupper af sygdomme, som vil respondere bedre på en form for behandling end andre. På den måde kan vi skære udviklingstiden ned, så vi får de helt rigtige produkter hurtigere ud til patienterne,” fortæller Claus Thomsen.

Hele økosystemet er også ved at ændre sig, så det fremover ikke kun er læger og psykiatere, der kan give vigtige feedback og input. Også store spillere som Google og Apple får en rolle, ligesom patienternes og pårørendes egen indsamlede data kan få betydning.

”Hvordan økosystemet kommer til at se ud i fremtiden, er stadigt usikkert. Men der ingen tvivl om, at vi datamæssigt ser ind i nogle nye muligheder, og at den viden som bliver opsamlet fra de nye aktører, også kan være værdifuld for os og patienterne,” udtaler Claus Thomsen.

Samtidig kan han heller ikke ignorere den daglige drift og it-infrastruktur. Som farmaceutisk producent og forskningsvirksomhed, ligger der et kæmpe potentiale i at optimere driften.

Så der ligger mange forventninger og arbejdsopgaver til virksomhedens it-specialister i de næste mange år.

En it-udvikling i flere spor

Ligesom alle andre virksomheder, oplever Lundbeck da også, at der er kamp om de gode og dygtige medarbejdere.

Noget kan håndteres via outsourcing. Men man kommer ikke udenom, at man også bliver nødt til at skaffe egne it-specialister og samtidig geare resten af organisationen til mere digitale kompetencer.

”Jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at se en forskel i de kompetencer, som medarbejderne skal have i fremtiden. Specielt fordi vi som it-afdeling kommer til at arbejde tættere og tættere sammen med resten af forretningen, så det digitale smelter mere sammen med resten af forretningen,” fortæller Claus Thomsen.

Selvom Lundbeck er én virksomhed, så er der af naturlige årsager stor forskel på de forskellige dele af organisationen, og derfor også forskel på den måde it bruges på.

Forskning og udvikling er en meget data- og videnstung gruppe, med nogle meget specifikke behov og krav til, hvordan man skal understøtte deres processer over en lang tidshorisont. Produktion og logistikfunktionen med mange ingeniører har et helt andet behov i forhold til it som et effektivisering- og optimeringsværktøj, mens markeds- og salgsteamet har et helt andet behov for kundenære løsninger, der hurtigt kan tilpasses et konstant foranderligt marked.

”Vi skal kunne håndtere både den mere traditionelle it-drift samtidig med, at vi skal være gearet til at kunne køre med flere hundrede kilometer i timen. Det stiller ikke bare krav til, at man som it-afdeling hele tiden er tæt på hver enkelt del af forretningen, men også at vores it-medarbejdere kan agere og bidrage i vidt forskellige miljøer. At være omstillingsparat er derfor en kernekompetence for fremtidens it-medarbejdere,” slutter Claus Thomsen.

Det er derfor ikke bare forretningen, men også kulturen og medarbejderne, der skal flyttes til et nyt niveau, så Lundbeck kan nå deres målsætning.

IT-Branchens CIO Transformation Board

Med CIO Transformation Boardet samler IT-Branchen de mest visionære CIO’s fra Danmarks store og mellemstore virksomheder. CIO’s fra virksomheder hvor digitalisering udgør en strategisk del af forretningen – men hvor man også vil mere end blot at digitalisere forretningen.

Du kan læse mere om CIO Transformation Board her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *