Vigtigt møde med KOMBIT inden stor udbudsrunde

Kommunernes it-fællesskab, KOMBIT står overfor en stor genudbudsrunde. KOMBIT gæstede derfor udvalget for offentlig digitalisering for at høre, hvordan man kan sikre bedst mulig konkurrence om de nye udbud.

Vigtigt møde med KOMBIT inden stor udbudsrunde

Kommunernes it-fællesskab, KOMBIT, der hvert år står for at gennemføre en lang række kommunale fællesindkøb på it-løsninger, har været igennem noget af en rejse.

I 2009 overtog KOMBIT ansvaret for konkurrenceudsættelse af flere kommunale it-løsninger. Denne konkurrenceudsættelse er nu gennemført, og KOMBIT danner i dag ramme om en fælleskommunal infrastruktur med moderniserede løsninger udviklet af en bred vifte af leverandører.

Men selvom monopolet er brudt, og der i dag er langt flere leverandører, der bidrager til den kommunale infrastruktur, så er det fortsat uvist hvor mange leverandører, der reelt vil være at vælge imellem, når KOMBIT igen skal konkurrenceudsætte drift og videreudvikling af systemerne.

For at afklare, hvordan KOMBIT kan skabe størst mulig interesse i genudbuddene fra markedet, gæstede de for nyligt gæstede IT-Branchens udvalg for offentlig digitalisering for at få it-leverandørerne i tale.

KOMBIT står overfor ny udbudsrunde

KOMBIT skal over en årrække sende en stort set alle deres nuværende systemer i genudbud.

Men hvordan sender de bedst systemerne i genudbud? KOMBIT spurgte it-leverandørerne på mødet med udvalget for offentlig digitalisering, hvordan de bedst kunne stimulere markedet fremfor at låse det. Her var der på mødet bl.a. dialog omkring, hvorvidt kortere kontrakter eller mindre omfattende udbud var mest hensigtsmæssig.

Vigtig dialog om, hvordan man får skabt de bedste rammer for udbud
Formålet med mødet mellem udvalget for offentlig digitaliserings og KOMBIT var at skabe de bedste rammer for de kommende udbud.

KOMBIT spurgte bl.a. ind til om en opdeling af drift og videreudvikling vil være en attraktiv model for markedet, og til hvordan de forskellige udbud skal tilrettelægges, så de skaber så høj grad af konkurrence i markedet som muligt.

Det blev ligeledes drøftet om flere udbud, af fx drift kan lægges sammen på tværs af løsninger, samt om flere leverandører vil kunne samarbejde om videreudvikling af systemerne, fx via en rammeaftale.

Endvidere blev det drøftet, hvordan KOMBIT aktivt kan efterspørge bæredygtig drift af systemerne – er kommunerne klar til at prioritere dette i tildelingskriterierne, og er markedet klar til at levere på et sådan krav?

Input til KOMBIT

Helt overordnet var udvalgets budskab til KOMBIT, at det er enormt vigtigt at sikre en åben konkurrence om de forskellige udbud, hvor de eksisterende leverandører af KOMBITs løsninger ikke bliver uforholdsmæssigt gunstigt stillet i genudbuddene.

Det giver rigtig god mening, at KOMBIT overvejer udbudsmodeller, hvor drift og videreudvikling deles op, eller hvor flere leverandører samarbejder om opgaven, men KOMBIT skal være opmærksom på ikke at skabe en for høj grad af kompleksitet i udbuddene.

Endvidere bør de være opmærksom på, hvordan evt. indbyrdes afhængigheder mellem leverandører håndteres, for at der ikke skabes konflikter, der kan stå i vejen for effektiv udvikling og drift.

Endelig finder udvalget, at det er meget positivt, og afgørende for et godt samarbejde, at KOMBIT har søgt dialog med it-leverandørerne.

Dialogen er kun begyndt, og udvalget for offentlig digitalisering glæder sig til at følge med i KOMBIT’s kommende genudbudsplan. KOMBIT vil i den kommende tid gå i gang med 1-1 dialoger med interesserede leverandører.

IT-Branchen opfordrer alle interesserede leverandører i at tage kontakt til KOMBIT for at bidrage til denne dialog.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om andre store offentlige udbud, der er på vej, så læs denne artikel fra IT-Branchens udbudsoverblik

Vil du gerne blive endnu bedre til at skrive et godt tilbud, som du vinder udbud på, så læs mere og tilmeld dig til dette event her

Vil du gerne vide endnu mere om udvalget for offentlig digitalisering samt hvilke initiativer, som udvalget har i gang, så er du mere end velkommen til at kontakte Martin Jensen Buch

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *