Digitaliseringsstyrelsen kom forbi

Udvalg for offentlig digitalisering havde mandag besøg af Signe Caspersen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, til en præsentation af den netop offentliggjorte aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2021 med særligt fokus på det fællesoffentlige digitaliseringsarbejde.

Digitaliseringsstyrelsen kom forbi

De fleste havde nok forventet, at økonomiaftalen ville indeholde eller lægge op til lancering af en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der skulle tage over efter den nuværende, der udløber ved årets udgang.

Her kunne Signe Caspersen dog fortælle, at man i stedet havde valgt at videreføre den eksisterende fællesoffentlige strategi med et år, hvilket bekymrer IT-Branchen, der dog naturligvis har forståelse for, at omstændighederne med COVID-19 har skabt svære vilkår for at gennemføre det i år.

”Historisk set har strategierne været med til at flytte den fællesoffentlige digitalisering fremad, skabt retning og givet et ambitionsniveau, der har fået Danmark til at være førende indenfor offentlig digitalisering. Det er afgørende, at vi fortsat får prioriteret digitaliseringen, og vi håber, at vi til næste år får en ny og ambitiøs strategi,” siger Simon Svarrer, adm. direktør i Schultz og formand for IT-Branchens udvalg for offentlig digitalisering.

Bliver den offentlige digitalisering sat på pause?

På mødet fortalte Signe Caspersen også, at der er udvalgt en række initiativer, der bliver prioriteret det kommende år, samt at der er fundet fælles finansiering på 15 mio. kr. til at drive dette arbejde.

”Sammenholder man kravene om konsulentbesparelser og de 15 mio. kr. til at drive digitaliseringsinitiativer, synes der at være et meget lavt ambitionsniveau hos Regeringen for den fællesoffentlige digitalisering det kommende års tid. Vi kan godt frygte, at det reelt vil sætte det fællesoffentlige digitaliseringsarbejde på pause,” udtaler Simon Svarrer, der håber at Regeringen er villig til at indgå i dialog.

IT-Branchen inddrages i arbejdet med den ny strategi

Frem mod næste års forhandlinger om økonomiaftale for 2022 vil regeringen, KL og Danske regioner arbejde med en ny strategi, der skal tage over for den gamle. Fokus i den nye strategi vil blive at løfte væsentlige samfundsrelevante dagsordener som klima, tillid, inklusion, tilgængelighed og sikkerhed.

Digitaliseringsstyrelsen fortalte på mødet, at de meget gerne vil inddrage branchen i dette arbejde. IT-Branchen bidrager naturligvis gerne aktivt til denne med input fra medlemsvirksomhederne ud over, hvad vi allerede har spillet ind i foråret.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål eller input til, hvordan vi arbejder på at skabe en bedre offentlig sektor, kan du kontakte Martin Jensen Buch, som bestyrer vores udvalg for offentlig digitalisering og sundheds-it.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *