Det her skal det offentlige prioritere

Regeringen forventes indenfor kort tid at komme med en digitaliseringsstrategi, der skal følge op på anbefalingerne fra Digitaliseringspartnerskabet. I den forbindelse har IT-Branchen netop sendt vores input til alle partierne om, hvad der bør prioriteres i de kommende forhandlinger.

Det her skal det offentlige prioritere

Det er vigtigt, at Danmark fastholder sin position som digitalt foregangsland. Den høje grad af digitalisering har ikke mindst under coronakrisen vist sit store værd. Men også i løbet af de seneste mange år, har teknologien været med til at skabe et samfund i vækst.

”Digitaliseringen har gjort Danmark til et globalt fyrtårn, fordi vi udnytter teknologien til gavn for klimaet, økonomien og det enkelte menneske. Og det skal vi blive ved med. Der er derfor også behov for en ambitiøs og forpligtende digitaliseringsstrategi, der definerer konkrete og forpligtende mål, som følges op af den nødvendige økonomi,” udtaler Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

IT-Branchen håber, at regeringen vil forsøge at levere på alle Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger. Men for at sikre at de væsentligste anbefalinger ikke glider ud af den endelige strategi, har IT-Branchen sendt et forslag til, hvad politikerne bør fokusere på, når de bliver inviteret til forhandlinger om strategien.

Her kan du læse IT-Branchens input til politikerne.

Prioriter de digitale kompetencer

Danmark er bagud i forhold til at sikre de kommende generationer de nødvendige almene digitale kompetencer, der kræves i et digitalt samfund. Vi uddanner kort sagt ikke til den virkelighed, vi står overfor.

For 84,5% af it-virksomhederne er kompetencemanglen den største barriere for vækst, og alle fremskrivninger viser, at manglen på it-uddannede kun bliver mere akut.

En mangel der er så stor, at næsten halvdelen (42,4%) måtte sige nej til ordrer og opgaver, da de ganske enkelt ikke kunne finde folk til at løse dem.

”Digitaliseringen kan forandre og forbedre erhvervslivet og samfundet. Men der mangler kompetencerne til at løfte alle med ind i den nye tidsalder. Derfor er det også vigtigt, at man får teknologiforståelse ind som fag i folkeskolen, og at man skaber flere pladser på de efterspurgte it-uddannelser,” udtaler Natasha Friis Saxberg.

Grøn digital omstilling

Klimaet venter ikke på politisk konsensus, og der er i den grad behov for en digital acceleration af den grønne omstilling, hvis vi skal nå vores klimamål.

Her ligger der et stort, grønt potentiale i at øge adgangen til offentlige forsynings- og klimadata, så vi med intelligent brug af data kan reducere vores ressourceforbrug samt bidrage til et mere grønt erhvervsliv.

”Som land har vi alle forudsætningerne for at gøre grøn teknologi til Danmarks næste store vækst- og eksporteventyr. Men det kræver, at vi også tør stille grønne krav og levere på ambitionerne. Og her spiller det offentlige en stor rolle,” fortæller Natasha Friis Saxberg.

Data som offentlig driver

En digitaliseringsstrategi er ikke meget værd, hvis man ikke giver mulighed for at bruge offentlige data.

Data er nøglen til at nytænke den offentlige sektor, og til at levere den offentlige service langt mere nærværende, effektivt og værdifuldt for den enkelte borger.

Det offentlige ligger inde med en lang række data af høj kvalitet og høj værdi, som kan være med til at skabe morgendagens digitale løsninger.

Data der blandt andet kan hjælpe os med at realisere klimamålene, forbedre den offentlige service og løfte folkesundheden. Derfor er det vigtigt, at der bliver adgang til at bruge offentlige data til at drive det offentlige fremad.

Cloud som fremtidens digitale infrastruktur

Cloud er det digitale svar på kollektiv infrastruktur og transport, hvor vi i fællesskab optimerer ressourceforbruget til glæde for både miljøet, pengepungen og sikkerheden.

Desværre tøver alt for mange med at benytte sig af cloud-løsninger, fordi man bl.a. er usikker på, hvor data bliver lagret, og hvem der kan få adgang til dem.

Nu er der endelig politisk enighed mellem EU og USA om at det skal kunne lade sig gøre – så må vi stoppe med at finde på undskyldninger og finde løsninger i stedet.

IT-Branchen anbefaler, at der sættes en politisk målsætning om, at det offentliges anvendelse af cloud inden 2025 skal ligge på f.eks. 50%.

Digitalt løft af de store velfærdsområder

De store velfærdsområder som sundhedsvæsenet, ældreplejen og socialområdet er maksimalt presset af et stigende antal ældre og kronikere.

Der er store potentialer i et digitalt løft på netop disse områder. Det kan både være til at aflaste de hårdt belastede medarbejdere, så de får mere tid til den enkelte borger, samt ved at lade borgerne overtage en del af styringen via selvindsamlede oplysninger, der bl.a. kan styrke forebyggelse og tidlig opsporing i borgerens eget hjem.

  • Adm. direktør

    Natasha Friis Saxberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *