Få styr på hverdagen

Som CIO vil man også forvente, at du har forsalg til, hvordan man kan bygge bro mellem dem, der kun vil arbejde som i gamle dage, og dem der kun vil arbejde remote – samt alle dem ind i mellem.

Få styr på hverdagen

CIO to-do:

  • Alle ved, hvad formålet med den hybride arbejdsplads er. Beskriv formål og funktioner for det hybride mulighedsrum, så alle ved, hvad forventningerne er, og hvad man ønsker at opnå
  • Få styr på Arbejdstilsynets og de it-mæssige krav. Gør det klart, hvad Arbejdstilsynet og fagforeninger kræver af en hjemmearbejdsplads, og hvad virksomheden hjælper med i forhold til it-setuppet.
  • Ledere og medarbejdere støttes med de rigtige it-værktøjer i deres hybride hverdag. Lederne skal have stillet de nødvendige værktøjer til rådighed, og skal have mulighed for opkvalificering, så de kan håndtere et hybridt team i hverdagen. Der skal tilbydes samarbejdsplatforme og laves regler for, hvordan teams kan eller bør samarbejde både fysisk, hybridt og online.

De fleste virksomheder har under coronaen fået et teknisk setup, der gør, at medarbejderne nu kan koble på de væsentlige systemer og samarbejdsplatforme hjemmefra.

Men når den hybride arbejdsplads bliver hverdag, vil der være en række yderligere ting, der skal gøres, for at optimere hverdagen for alle i virksomheden.

Var klar på formålet

Først og fremmest skal du hjælpe topledelsen med klart at kommunikere formålet med at arbejde remote.

I forhold til medarbejderne kan f.eks. handle om at booste tilfredsheden, øge produktiviteten eller give mere selvbestemmelse.

For virksomheden kan det handle om besparelser på kontorpladserne, muligheden for at åbne op for nye talenter fra andre regioner eller lande. Eller måske bruge det som en anledning til at forsøge sig med mere komplekse remote arbejdsmodeller

Som CIO er det vigtigt, at man understøtter behovet for at kunne beskrive formålet, mulighederne og funktionerne i det hybride mulighedsrum.

Få styr på de formelle krav fra Arbejdstilsynet og it-setuppet

Vælger man en løsning, hvor medarbejderne kommer til at arbejde en eller flere dage hjemmefra, skal man overholde arbejdstilsynets regler for hjemmearbejde.

Det kan kræve merinvesteringer i både inventar og udstyr, og det er vigtigt, at man som CIO har et overblik over dette og kommunikerer disse ting klart ud i samarbejde med HR.

Støt organisationen med de rigtige it-værktøjer

Derudover skal der laves en plan for, hvordan mellemledere og den enkelte medarbejder kan få hjælp til at få hverdagen til at fungere.

Under COVID-19 fortalte 24% af mellemlederne, at de havde svært ved at kontrollere og drive produktiviteten, mens 39% følte, at de havde svært ved sikre engagementet i teamet.

Det er derfor vigtigt, at CIO’en er med til at give mellemlederne en værktøjskasse, der hjælper dem til dette, ligesom HR skal involveres i, hvordan man opkvalificere lederne til at kunne håndtere hybride teams.

For medarbejderne handlede udfordringerne meget om samarbejde. Mens 76% kunne fortælle, at de blev mere effektive i forhold til individuelle arbejdsopgaver ved at arbejde hjemmefra, så oplevede 56%, at de leverede dårligere kvalitet mht. de opgaver, der krævede samarbejde med andre i virksomheden.

Her bør CIO’en sørge for, at samarbejdsplatformene optimeres, og at der findes løsninger for, hvordan man arbejder sammen, når nogen fra teamet er fysisk sammen mens andre vil være koblet på remote.

CIO’ens tjekliste til den hybride arbejdsplads

Der er tre større strategiske områder, som CIO’en både kan og bør påvirke omkring fremtidens hybride arbejdsplads.

IT-Branchens CIO Transformation Board

Med CIO Transformation Boardet samler IT-Branchen de mest visionære CIO’s fra Danmarks store og mellemstore virksomheder. CIO’s fra virksomheder hvor digitalisering udgør en strategisk del af forretningen – men hvor man også vil mere end blot at digitalisere forretningen.

Du kan læse mere om CIO Transformation Board her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *